Tìm Kiếm trong website :

TÀI LIỆU HỌC TỬ VI

Tập hợp kinh nghiệm học tử vi của các trường phái và cá nhân chia sẻ

Tuyển sinh lớp Tứ Hóa Sơ Trung Cấp Chi tiết xem tại đây

MIỄN PHÍ-Liên hệ thầy Chiến Nguyễn để nhận ngay khóa học Tử Vi Đẩu số -Tứ hóa thực chiến sơ cấp

Đẩu số thứ nhất nói │ lúc nhân sinh của ngươi xáo đến đáy cốc, mời bắt lấy phá quân cái này sao rơm rạ cứu mạng

Bản dịch bài viết: 斗数第一说│当你的人生荡到了谷底,请抓住破军这颗救命稻草 để bạn đọc tham khảo.

Thuật số lưới đẩu số luận danh nhân tới quỳnh dao, nhân sinh như kịch hí như nhân sinh

Bản dịch bài viết: 数术网斗数论名人之琼瑶,人生如戏戏如人生 để bạn đọc tham khảo.

Từ chín hình nhân cách đàm tử vi đấu sổ là tinh diệu cùng cách cục

Bản dịch bài viết: 从九型人格谈紫微斗数的星曜与格局 để bạn đọc tham khảo.

Tử vi đấu sổ đoán tài vận cùng tài nguồn gốc

Bản dịch bài viết: 紫微斗数看财运和财源 để bạn đọc tham khảo.

Thiên phủ tinh nhập cung tật ách

Bản dịch bài viết: 天府星入疾厄宫 để bạn đọc tham khảo.

Tử vi đấu sổ song tinh tổ hợp

Bản dịch bài viết: 紫微斗数双星组合 để bạn đọc tham khảo.

Tử vi đấu sổ: Mười bốn chủ tinh giới thiệu

Bản dịch bài viết: 紫微斗数:十四主星介绍 để bạn đọc tham khảo.

20 12 năm tử vi mười bốn chủ tinh tới phòng ngừa chu đáo ─ cung mệnh tại thìn, phá quân độc toạ

Bản dịch bài viết: 2012年紫微十四主星之未雨绸缪─命宫在辰,破军独坐 để bạn đọc tham khảo.

Thiên tướng tinh nhập cung huynh đệ

Bản dịch bài viết: 天相星入兄弟宫 để bạn đọc tham khảo.

Thiên cơ tinh tại cung phu thê đại biểu cái gì

Bản dịch bài viết: 天机星在夫妻宫代表什么 để bạn đọc tham khảo.

Tử Vi tinh tọa cung tài bạch

Bản dịch bài viết: 紫微星坐财帛宫 để bạn đọc tham khảo.

Trong tử vi đẩu số châu phái cung tài bạch toàn hiểu

Bản dịch bài viết: 紫微斗数中州派财帛宫全解 để bạn đọc tham khảo.

UC đầu đề: Thất sát nhập mệnh mệnh lý đặc thù

Bản dịch bài viết: UC头条:七杀入命的命理特征 để bạn đọc tham khảo.

UC đầu đề: Thất sát nhập mệnh mệnh lý đặc thù

Bản dịch bài viết: UC头条:七杀入命的命理特征 để bạn đọc tham khảo.

UC đầu đề: Cung mệnh kỹ càng phân giải

Bản dịch bài viết: UC头条:命宫详细解读 để bạn đọc tham khảo.

Tử vi đấu sổ hành hạn (đại hạn, tiểu hạn, Lưu Niên)

Bản dịch bài viết: 紫微斗数的行限(大限、小限、流年) để bạn đọc tham khảo.

Lã thị tinh mệnh mạn đàm: Huynh đệ tỷ muội số lượng cùng cung huynh đệ quan hệ

Bản dịch bài viết: 吕氏星命漫谈:兄弟姐妹个数与兄弟宫的关系 để bạn đọc tham khảo.

Phương ngoại nhân luận hôn nhân

Bản dịch bài viết: 方外人论婚姻 để bạn đọc tham khảo.

tinh mệnh tới lập cung mệnh pháp

Bản dịch bài viết: [转载]星命之立命宫法 để bạn đọc tham khảo.

Cung mệnh trực đoán thẩm tra biểu hiện

Bản dịch bài viết: 命宫直断查询表 để bạn đọc tham khảo.

1234567...Cuối

Fanpage Tử Vi Tài Liệu Gửi email Chat với chủ quản trang web
top