fq4 14HoặcMệnh lýHoặcPhương ngoại nhân luận hôn nhân

Chia sẻ

Phương ngoại nhân luận hôn nhân

2 0 2 1- 1 0 - 0 8fq4 14
Đoán hôn nhân

(1) , đoán dự đoán giả phải chăng đã kết hôn: lấy lưu niên cung phu thê đoán , nếu như phu thê cung có hai viên chủ tinh , mà lại lưỡng chủ tinh đều có tứ hóa tinh giả là, gặp hóa khoa ( bao gồm nguyên cục , đại hạn , lưu niên , tự hóa ) càng là .

( 2 ) , hôn nhân duyên

1 , trước xem xét cung mệnh của hóa diệu có hay không nhập cung phu thê , có thì biểu hiện kiếm bạn bè dễ dàng . Mệnh lộc nhập phu thê , biểu hiện đôi phối ngẫu tình thâm , tình dày , vừa gặp đã yêu , thích phẩm cách người này; quyền nhập là ngược đãi cuồng , có nhiều tranh chấp; khoa nhập hiền hoà , tùy tiện , nhưng quan tâm hữu hạn , cũng so với sẽ phạm đào hoa; kỵ nhập là dính chặt , cho dù tốt xấu cũng một mực cuồng nhiệt truy cầu , sau cưới thị phi cãi lộn nhiều.

Nếu cung mệnh hóa diệu không có nhập phu thê , lại xem có hay không nhập giao hữu ( phu thê của tật ách ) . Mệnh lộc nhập giao hữu , biểu hiện quan tâm thân thể sức khỏe của phối ngẫu , thích dáng vóc sắc đẹp; quyền nhập giao hữu , đối vóc dáng của phối ngẫu yêu cầu rất cao , đối sức khỏe của phối ngẫu yêu cầu rất cao; khoa nhập giao hữu , ta là quý nhân của phối ngẫu , biểu hiện khắp nơi trợ giúp phối ngẫu thân thể sức khỏe , đôi phối ngẫu yêu cầu không cao; kỵ nhập là quan tâm phối ngẫu của thân thể mà sống phiền não , tức yêu rất thống khổ .

Cung mệnh hóa lộc nhập phu thê , cung nô bộc , biểu hiện ta đi truy tha(nam) ( tha(nữ) ) .

2 , thứ xem xét hóa diệu của cung phu thê có hay không nhập cung mệnh hoặc cung tật ách .

Nếu cung mệnh hóa diệu không vào phu thê cùng giao hữu , biểu hiện chính mình kiếm chẵn khó khăn , có thể thẩm tra lại xem hóa diệu của cung phu thê có hay không nhập mệnh hoặc cung tật ách , có thì biểu hiện phối ngẫu sẽ đến theo ta .

Phu thê lộc nhập mệnh , phối ngẫu có nhân duyên , đối với ta tình tìm , vừa gặp đã yêu , yêu phẩm cách của ta; quyền nhập sẽ quản ta ,

Là tính kiến thiết đấy, đối với ta yêu cầu cao , nữ nhân phu tương đối sẽ sợ vợ; khoa nhập , tương đối hiền hoà , năng lượng giai lão , phu thê đều có khác phái duyên; kỵ nhập sẽ lải nhải , cãi lộn , là hoan hỉ oan gia , phối ngẫu loạn xạ quản ta .

Phu thê lộc nhập tật ách , là phối ngẫu nhìn trúng dáng người của ta mà không phải là yêu phẩm cách của ta; quyền nhập , đối thân hình của ta yêu cầu rất cao; khoa nhập , phối ngẫu là quý nhân của thân thể ta , biểu hiện phối ngẫu rất quan tâm thân thể của ta , đối thân hình của ta yêu cầu không cao; kỵ nhập tật ách xung phụ mẫu , tuy có hôn nhân duyên , nhưng một kết hôn chuyện xui xẻo hãy theo đến .

3 , thẩm tra lại hóa diệu của cung tật ách có hay không nhập cung phu thê,nô bộc

Nếu cung mệnh tứ hóa không vào phu , bạn bè , phu thê tứ hóa cũng không nhập mệnh , tật , thì lại xem hóa diệu của tật ách có hay không nhập phu thê , giao hữu , hoặc hóa diệu của giao hữu nhập mệnh tật .

Tóm lại , ngã cung ( mệnh tật ) cùng tha cung ( phu bạn bè ) tứ hóa phải cùng liên hệ , chí ít có một tuyến cùng liên hệ mới đoán có điều kiện , mới có thể coi là có nhân duyên vận , nếu trên đây ba điều cũng không có , thì khả năng cả đời này phải độc thân .

( 3) , đào hoa vận ( bao gồm người đã cưới có đào hoa , mùi ghi chú rõ là mệnh cục cùng lưu niên là quy tắc biểu thị nguyên cục cùng đại hạn lưu niên tứ hóa đều giống nhau luận , là bản nhân của đào hoa ngoại tình )

1 , cung mệnh hóa lộc nhập Huynh hữu, huynh bạn bè hóa lộc nhập tật ách , đều có đào hoa , vẫn dễ có vợ bé ( tình nhân ) .

2 , giao hữu hóa lộc , quyền , kỵ nhập mệnh , tật , điền , có đào hoa .

3 , giao hữu hóa lộc , quyền nhập mệnh , giao hữu hóa kỵ nhập điền hoặc tật , dính tính đào hoa .

4 , cung mệnh hóa lộc nhập tử nữ , có đào hoa .

5 , hóa khoa nhập mệnh , có đào hoa .

6 , cung mệnh hóa lộc nhập tật ách , tật ách hóa kỵ nhập điền trạch , điền trạch hóa kỵ nhập phối ngẫu , chủ đoán tới nữ nhân , chỉ cần yêu thích , liền muốn cưới về làm vợ .

7 , lưu niên điền hóa kỵ nhập lưu mệnh của lưu niên , có khác phái duyên , kết giao không lâu . Lưu niên điền hóa lộc nhập lưu mạng lưu niên , có khác phái duyên , có thể kết giao lâu mà lại dễ thành công .

8 , đào hoa của cung điền trạch: hóa lộc nhập mệnh , hóa lộc nhập tử nữ , đều có đào hoa . Hóa kỵ nhập tử nữ , đào hoa nhiều, dễ cưới đã có tử nữ của phối ngẫu , mà lại biết xài tiền . Hóa kỵ xung mệnh , hóa kỵ nhập tử nữ , đều không đào hoa . Hóa kỵ nhập điền trạch , đào hoa ít, có cũng không giữ được , con nối dõi ít. Tự hóa kỵ , mặc dù có đào hoa , nhưng không giữ được .

9 , cung mệnh tứ hóa không cùng phu thê giao hữu chặt chẽ mà thay đổi kỵ nhập tử nữ đào hoa cung , biểu hiện đào hoa so với hôn nhân tới trước .

( 4 ) , đối tượng yêu đương

1 , cung phu thê hóa khoa nhập mệnh tài quan điền , tự do yêu đương thành hôn . Hóa khoa nhập còn lại tám cung , qua người giới thiệu kết hôn .

2 , phối ngẫu hóa kỵ nhập tử nữ hoặc tử nữ hóa kỵ nhập mệnh , phối ngẫu là thân thích hoặc là thân thích giới thiệu . Phối ngẫu là chủ động đào hoa , phối ngẫu không muốn sinh cô gái . Cung phu thê tự hóa lộc đồng thời hóa kỵ nhập cung tử nữ , đối tượng đã kết hôn , nhưng muốn đào hoa lần nữa .

3 , lưu niên hóa khoa nhập cung mệnh tam phương , qua người giới thiệu . Lưu niên hóa Kỵ nhập cung mệnh , chính mình biết .

4 , lưu niên hóa lộc nhập cung nào đó lại chuyển hóa kỵ xung lưu niên cung phu thê , đối tượng là tùy tiện tìm , năm này kết hôn không tốt .

5 , tử nữ cùng tật ách tứ hóa đánh nhau ( hỗ nhập ) , là bụng đói ăn quàng , đối tượng là đã kết hôn hoặc hàng secondhand .

6 , tử nữ cùng giao hữu tứ hóa đánh nhau , là yêu đương hành vi , đối tượng là chưa lập gia đình .

7 , tử nữ cùng tài bạch tứ hóa đánh nhau , vì kim tiền giao dịch đào hoa , hoặc kiếm tiền từ nghề giải trí .

8 , tử nữ cùng phu thê tứ hóa đánh nhau , cưới tiểu thiếp , hoặc thêm là đã kết hôn .

9 , tử nữ cùng quan lộc tứ hóa đánh nhau , là đào hoa tại ngoại , chưa kết hôn .

1 0 , tử nữ cùng tật ách tứ hóa đánh nhau , lộc nhập là ý nghĩ kỳ quái; quyền nhập là bá vương cứng rắn; khoa nhập là tình cảm; kỵ nhập là khinh bạc .

1 1 , tử nữ kỵ nhập thiên di xung mệnh , không có có đào hoa duyên .

12 , lấy cung điền trạch luận: điền trạch hóa lộc nhập mệnh , đối tượng đã có có kinh nghiệm kết giao khác giới hoặc đã có tử nữ . Hóa kỵ nhập mệnh , đối tượng không có tử nữ hoặc từng ly hôn . Hóa lộc nhập thiên , đối tượng đã kết hôn . Hóa kỵ nhập thiên , đối tượng là phụ nữ có chồng hoặc từng ly hôn . Tự hóa lộc , đối tượng là chưa kết hôn mà có có kinh nghiệm kết giao khác giới . Tự hóa kỵ , đối tượng chưa kết hôn , là thứ nhất thứ kết giao khác giới . Hóa lộc hoặc hóa quyền chiếu mệnh , đối tượng so với ta lớn tuổi mà lại đã kết hôn .

13 , phàm cung phu thê có tự hóa kỵ , ---- sinh nhất định yêu đương nhiều lần .

(5) , thời gian kết hôn

1 , sớm muộn gì cưới

Hóa lộc nhập mệnh hoặc cung phu thê , có thể tảo hôn .

Hóa kỵ nhập mệnh hoặc cung phu thê , phối ngẫu hóa kỵ xung mệnh hoặc nhập cung quan lộc , đều thích hợp cưới muộn .

2 , đại hạn kết hôn

( 1 ) hóa diệu của phu quan nhập hai , ba, bốn đại hạn quan , lấy đại hạn tới trước là kết hôn hạn .

(2 ) nếu hóa diệu của cung phu thê không vào hai , ba, bốn đại hạn cung giả , có thể lấy hóa diệu của cung phu thê nhập hai , ba, bốn đại hạn của cung tật ách để xem , coi là đối hạn cưới .

(3 ) giao hữu là phu thê của tật ách , cung nô bộc can hóa kỵ nhập hai , ba, bốn hạn giả , cũng có thể có thể là hạn kết hôn .

(4 ) cung phu thê hóa kỵ nhập cung A , cung A là đại hạn của tứ chính vị ( mệnh thiên tử điền ) , hạn này kết hôn .

(5 ) nam mệnh , giao hữu hóa kỵ nhập đại hạn , hoặc đại hạn nhập giao hữu , đều chủ hạn này kết hôn .

(6 ) nữ mệnh , tật ách hóa kỵ nhập giao hữu .

(7 ) đại hạn hóa kỵ nhập giao hữu .

(8 ) phối ngẫu hóa khoa nhập giao hữu .

(9 ) đại hạn nhập bản mệnh cung phu thê , đại hạn hóa lộc nhập mệnh hoặc hóa kỵ nhập tật ách .

3 , lưu niên kết hôn

( 1 ) lấy đại hạn kết hôn của phu thê hóa Kỵ của cung trở thành cung Mệnh lưu niên hoặc lưu tật của năm , là nhận thức , đính hôn hoặc thành hôn của năm , nói cách khác , cung Mệnh lưu niên hoặc lưu tật đi đến cung hóa kỵ của thê đại vận , là năm quen nhau , hoặc năm lên xe .

(2 ) đại hạn kết hôn của cung phu thê hóa khoa nhập lưu mệnh , lưu chẵn , hoặc chiếu lưu mệnh , lưu chẵn cung , là năm kết hôn .

Đại hạn kết hôn can cung hóa khoa nhập lưu niên mệnh hoặc lưu chẵn , hoặc khoa căn cứ lưu niên , lưu chẵn , là năm kết hôn ( lưu niên hóa khoa nhập cung phu thê là chọn ngày lành tháng tốt kết hôn phương pháp tốt một trong ) .

Trên đây mang vào điều kiện là: lưu mệnh hoặc lưu phu của Kỵ chỗ xung yếu lưu phụ ( nam mệnh ) , xung lưu điền ( nữ mệnh ) .

(3 ) cũng có thể dùng nguyên cục cung tật ách hóa Kỵ chỗ nhập cung , đại hạn của cung phu thê đi đến cung này là kết hôn hạn; lại chỗ nhập cung chứa hóa kỵ của tật đại hạn cùng cung phu thê của lưu niên trùng điệp là năm kết hôn .

Tóm lại , hóa diệu của mệnh tật của ta phải nhập mệnh tật của ta , hóa diệu của mệnh tật của tha phải nhập mệnh tật của ta , mới đoán có điều kiện .

(4 ) lưu niên thiên can hóa lộc quyền nhập phu thê quan , cũng vì năm kết hôn . Lưu niên hồng hỉ nhập mệnh , hạn , niên bàn của mệnh thân phu phúc cung; thanh long bên trong vòng thập nhị bác sỹ , hỉ thần nhập mệnh thân cũng có thể dùng; đại hạn mà lại lưu niên đi vào bản mệnh của hồng loan thiên hỷ , lưu niên cung phu thê thời; lưu niên hồng hỉ nhập tiểu hạn mệnh hoặc cung phu; lưu niên hóa lộc quyền khoa nhập tiểu hạn cung phu thê; nhưng kể trên mỗi bên điều nhất định phải không gặp cô , quả , phá toái , không , cướp là điều kiện tiên quyết , gặp giả nấu chín gà cũng phải phi .

(5 ) nam mệnh , cung nô bộc hóa lộc hoặc Kỵ nhập lưu niên của mệnh tài phúc cung .

(6 ) nữ mệnh , cung tật ách hóa lộc hoặc Kỵ nhập lưu niên của mệnh tài phúc cung .

(7 ) đại hạn phối ngẫu hóa kỵ nhập cung A , lại tìm phối ngẫu của cung A hóa kỵ nhập năm nào của phụ tật tuyến , thì năm đó kết hôn . Nếu đại chẵn tự hóa kỵ , thì tìm hóa lộc , nó suy tính trình tự giống như trên .

(8 ) nữ mệnh đại hạn nhập thái dương cung vị , lưu niên gặp đồng lộc Tử Phá dương ( hãm ) âm ( hãm ) mà lại lưu niên hồng hỉ nhập mệnh , thân , phu , phúc , đại hạn cung .

(9 ) cung phu thê hóa kỵ nhập A xung cung B , tại đại hạn kết hôn bên trong, lưu niên phải qua A hoặc cung B mới phải kết hôn .

( 1 0 ) đại hữu hóa kỵ nhập lưu mệnh , là năm kết hôn .

( 1 1 ) đại chẵn hóa Kỵ nhập lưu niên , lưu chẵn , năm kết hôn .

( 12 ) đại hữu hóa Kỵ nhập lưu niên , đại hạn hóa kỵ nhập lưu chẵn hoặc lưu chẵn hóa kỵ nhập lưu tật , năm kết hôn .

( 13 ) đại hữu tự hóa kỵ lúc, thì đại lộc , nhập lưu chẵn năm kết hôn .

( 14 ) lưu niên tứ hóa tam cát nhập cung mệnh tam hợp phương , năm kết hôn .

(6) , hợp cưới

Nam nữ song phương lưu niên đồng thời xuất hiện vui mừng hiện ra , nhìn thấy là có phu thê duyên .

1 , tam hợp phái hợp cưới pháp:

Lấy nam nữ song phương mệnh bàn của cung mệnh cùng cung phu thê của sao đến luận hợp cưới . Ví dụ:

Như hỏa tinh cô độc cố thủ một mình cung phu thê giả , có thể cùng mệnh hoặc cung phu thê có sao kình dương giả kết hôn , gọi là "Tuyệt phối" ; cự môn là ám tinh , dễ bị vứt bỏ . Nếu cự môn tại tý ngọ tuyến giả , hỗ là phu thê , năng lực cùng bên có liên quan , ngoài ra "Tuyệt phối" . Thiên lương là đại nhân tinh thích quan tâm người khác , cùng cự môn tổ phối hợp , có thể nói mỹ quyến . Thái dương là quang minh chi tinh , cùng cự môn xứng đôi cũng không tệ .

Tử vi độc tọa phu thê giả , không tránh được cô độc , cần hiểu cuộc sống gợi cảm bạn mới có thể mỹ mãn , cùng thái dương , thiên phủ , tham lang , thiên tướng , lộc tồn tọa mệnh giả xứng đôi là treo , nếu lại sẽ tả hữu xương khúc thì càng tốt .

2 , hà lạc phái hợp cưới pháp:

Dụng đối phương can năm sinh tại ta trên mệnh bàn phi tứ hóa:

Hóa tam cát nhập ta tam hợp phương giả , biểu thị có thể khiến cho ta phong cách cao , có thể trợ giúp ta .

Can năm sinh hóa cát nhập ta phụ tật tuyến giả , biểu hiện tìm đối phương là văn thư quý nhân của ta , đối ta nhân cách thăng hoa có trợ lực lực . Can năm sinh hóa cát nhập ta huynh hữu tuyến giả , là trợ giúp sự nghiệp của ta thành công .

Can năm sinh hóa cát nhập ta điền trạch , phúc đức , cũng chỉ ra là tốt phối hợp .

Nếu hóa kỵ nhập ta tuyến Mệnh Thiên , tuyến Tài Phúc , nhất định là vợ chồng bất hoà , không thể phối hợp .

Đối phương cung mệnh can hóa lộc nhập mệnh tật của ta giả , biểu thị đối với ta cảm tình rất vững chắc , đặc biệt nhập mệnh giả là tốt .

(7) , phu thê tuổi tác chênh lệch

Lấy phu thê can cung phi tứ hóa đoán: 1 , hóa kỵ nhập cung huynh đệ ( cha của phối ngẫu ) đến cung quan lộc ( thiên của phối ngẫu ) ở giữa cung vị , đều chủ phối ngẫu tuổi tác lớn hơn mình .

2 , hóa kỵ nhập cung tử nữ ( huynh của phối ngẫu ) đến cung nô bộc ( chẵn của tật ) ở giữa cung vị , đều chủ tuổi tác nhỏ hơn mình .

(8) , phối ngẫu là nhân sĩ phương nào

Lấy cung phu thê của thiên can thuộc phương vị nào đoán , giáp ất phương đông , bính đinh phía nam , canh tân phương tây , Nhâm Quý phương bắc , mậu kỉ trung bộ hoặc bản địa , giáp đinh là phần đất bên ngoài .

(9) , trên giường , ở chung

1 , tử nữ hóa kỵ nhập quan lộc , lại chuyển hóa kỵ nhập tử nữ , nạp thiếp .

2 , cung mệnh hóa lộc nhập tử nữ ( cung tử nữ tự hóa kỵ ) , trước hôn nhân ở chung , kết hôn chia tay .

3 , đại chẵn hóa lộc nhập bản chẵn , lại chuyển hóa kỵ nhập điền trạch , phối ngẫu cùng người ngoài ở chung .

4 , hóa lộc nhập giao hữu , trước có bằng hữu quan hệ; nhập cung tử nữ , sản sinh duyên phận ( đào hoa ); nhập tật ách , sản sinh tính quan hệ .

5 , cung điền trạch hóa lộc nhập mệnh , cung mệnh lại chuyển hóa kỵ nhập phối ngẫu , trước hôn nhân lên xe trước .

6 , phối ngẫu hóa lộc nhập điền trạch , điền trạch lại chuyển hóa kỵ nhập tật ách , trước hôn nhân lên xe trước .

7 , tật ách hóa lộc nhập điền trạch , điền trạch lại chuyển hóa kỵ nhập phối ngẫu , trước hôn nhân lên xe trước .

8 , đại chẵn hóa Kỵ nhập lưu niên , trên giường ( lưu niên tại đại chẵn hóa Kỵ sau đó thời );

Đại chẵn hóa kỵ nhập lưu tật , trên giường ( lưu niên tại đại chẵn kỵ xung sau đó thời ) .

9 , tham lang , liêm trinh , thái âm nhập đại tật , nữ mệnh dễ bị lên xe .

1 0 , tật ách hóa lộc nhập giao hữu ( giao hữu tự hóa kỵ ) , ta nghĩ khác giới , khác giới không bỏ ta .

1 1 , giao hữu hóa lộc nhập tật ách ( tật ách tự hóa kỵ ) , khác giới nghĩ tới ta , ta không bỏ khác giới .

13 , cung tử nữ hóa lộc nhập tật ách , muốn phát sinh quan hệ; cung tử nữ hóa quyền nhập tật ách , động thủ động cước; cung tử nữ hóa khoa nhập tật ách , có phong độ; cung tử nữ hóa kỵ nhập tật ách , trên giường .

14 , cung mệnh hóa lộc nhập giao hữu , giao hữu lại chuyển hóa lộc nhập mệnh , tình đầu ý hợp , hôn môi; cung mệnh hóa lộc nhập giao hữu , giao hữu lại chuyển hóa kỵ nhập mệnh , trên giường .

(10) , hôn nhân thuận lợi của cách cục

1 , cung mệnh hóa lộc nhập phu thê ( ta đối ngẫu tốt ) , phu thê vậy hóa lộc nhập mệnh ( chẵn tốt với ta ) , hôn nhân tốt nhất .

2 , cung mệnh cùng phu thê trong tứ hóa của tam cát hỗ hệ , đều biểu hiện hôn nhân thuận lợi .

(11) , phu thê duyên mỏng , cảm tình khác biệt , ly dị cách cục

1 , cung mệnh hóa kỵ nhập quan lộc xung phu thê , ta đôi phối ngẫu của cảm tình khác biệt , dễ xa cách khác .

2 , cung mệnh hóa kỵ nhập huynh đệ xung giao hữu , cảm tình khác biệt .

3 , phu thê hóa kỵ nhập thiên di xung mệnh , phối ngẫu đối tình cảm của ta khác biệt , dễ xa cách khác .

4 , phu thê hóa kỵ nhập phụ mẫu xung tật ách , cảm tình khác biệt .

5 , mệnh hoặc cung phu thê hóa Kỵ xung Điền trạch , điền trạch là nhà ta , xung thì biểu hiện ta cùng phối ngẫu rời nhà , dù cho không ly hôn cũng chủ chia lìa; mệnh kỵ xung điền , điền là chẵn của bạn bè , xung thì biểu hiện chính mình rời nhà , mà phối ngẫu liền đi tìm bằng hữu; hạn vận hóa kỵ xung điền , chủ chia lìa bạo phát . Âm dương hóa kỵ xung điền cũng không cát , thái dương đại biểu nam nhân , nguyên nhân nam mệnh một kết hôn thì không may , lúc này tốt nhất ở rể gia đình nhà gái , nữ mệnh thì vô sự; thái âm hóa kỵ xung điền , thái âm đại biểu nữ nhân , nguyên nhân nữ mệnh một kết hôn thì không may , nam mệnh thì vô sự .

6 , mệnh can hóa lộc nhập phu thê , biểu hiện đôi phối ngẫu tình thâm; nếu như phu thê tự hóa kỵ nhập mệnh giả , biểu hiện phối ngẫu không cảm kích , không tính đẹp .

7 , mệnh kỵ nhập giao hữu xung huynh đệ , biểu hiện phu thê đồng sàng dị mộng , hoặc gặp it xa cách nhiều , cũng có thể phu thê ở phương diện sức khỏe không được tốt .

8 , kỵ xung phu thê một bàn không đẹp, xương khúc cự liêm hóa Kỵ đến xung phu thê giả càng hung .

9 , đoán yêu đương hôn nhân , ngoại trừ đoán cung phu thê ngoại , còn phải xem phu thê của cung phu thê của cát hung , cát thì tăng cát , hung thì giảm cát .

1 0 , bất luận cái gì mệnh tạo , cung phu thê của Kỵ , đại hạn cùng hạn lưu niên quản lý , tại mùi hành qua hóa Kỵ hoặc kỵ xung trước kia , giữa vợ chồng của dây dưa không tránh được , không thể thiếu phải cãi nhau sinh sống .

1 1 , niên hạn cung phu thê lộc nhập giao hữu , chuyển hóa kỵ nhập điền trạch xung tử nữ , hạn niên này ly dị .

12 , niên hạn cung phu thê hóa lộc nhập phúc đức , phúc đức chuyển hóa kỵ nhập tật ách xung phụ mẫu , hạn niên này ly dị .

13 , cung mệnh hóa lộc chuyển kỵ xung phu thê , giao hữu , hoặc phu thê hóa lộc chuyển kỵ xung mệnh tật , thêm là ly hôn hiện ra .

14 , năm sinh hóa kỵ nhập cung phu thê , cung phu thê tự hóa kỵ , ly hôn .

15 , cung thiên di hóa kỵ nhập quan xung phu thê , ly hôn .

16 , cung phu thê hóa lộc nhập điền trạch , cung phu thê tự hóa kỵ , ly hôn .

17 , cung phu thê hóa kỵ nhập điền trạch , cung phu thê tự hóa kỵ , nữ mệnh chủ ly hôn .

18 , phối ngẫu hóa lộc nhập giao hữu , giao hữu lại chuyển hóa kỵ nhập điền trạch , ly hôn .

19 , phối ngẫu hóa lộc nhập thiên di , thiên di lại chuyển hóa kỵ nhập tử nữ , nữ mệnh chủ ly hôn .

2 0 , đại hạn hóa kỵ xung đại chẵn , nguyên mệnh có ly hôn hiện ra giả , hạn này ly hôn .

2 1 , đại hạn cùng cung phúc đức của hóa Kỵ trùng điệp nhập cung Phúc đức đại hạn hoặc bản quan , hạn này tình cảm vợ chồng không tốt, nhất là lưu niên nhập đại phúc ( tức phúc đức của đại hạn gọi là đại phúc) của năm càng kém .

(12) , ngoại tình , yêu đương vụng trộm , nạp thiếp

1 , cung phu thê hóa lộc hoặc hóa kỵ nhập tử nữ , phối ngẫu có ngoại tình .

2 , cung tử nữ hóa lộc nhập phối ngẫu , có người thứ ba lôi kéo phối ngẫu . Cung tử nữ hóa kỵ nhập phối ngẫu , phối ngẫu có ngoại tình .

3 , phối ngẫu hóa kỵ nhập điền trạch , điền trạch vậy hóa kỵ nhập phối ngẫu , phối ngẫu chèo tường yêu đương vụng trộm .

4 , cung mệnh hóa lộc nhập cung nào đó , cung này lại chuyển hóa kỵ nhập cung phu thê , hoặc lại chuyển hóa kỵ nhập cung tử nữ , bản thân có ngoại tình .

5 , cung phu thê hóa kỵ nhập tử nữ , tử nữ vậy hóa kỵ nhập phối ngẫu , cưới đối tượng đã kết hôn là vợ bé ( hoặc tình phụ ) .

6 , cung mệnh hóa lộc nhập điền trạch , điền trạch lại chuyển hóa kỵ nhập tử nữ , cưới lớn tuổi hoặc người đã cưới là vợ bé . Cung mệnh hóa lộc nhập tử nữ , tử nữ lại chuyển hóa kỵ nhập điền trạch , cưới tuổi còn nhỏ giả là vợ bé .

(13) , cách cục của cô gái phong trần

1 , cung mệnh hóa lộc nhập phối ngẫu , phối ngẫu lại chuyển hóa kỵ nhập phúc đức , lúc đại hạn nhập cung phúc đức thì dễ nhập phong trần .

2 , cung phu thê hóa lộc nhập mệnh , cung mệnh lại chuyển hóa kỵ nhập tử nữ tuyến , phụ nữ phong trần .

3 , cung quan lộc hóa lộc nhập tử nữ hoặc hóa quyền nhập tật ách , phụ nữ phong trần .

4 , tử tham nhập mệnh , lại gặp sát , phụ nữ phong trần .

5 , mệnh tọa dần thân cung Tị Hợi lại gia hội phá , mã , xương , khúc , diêu , phụ nữ phong trần .

6 , phá quân , thiên diêu , địa kiếp nhập mệnh thân , dịch phụ nữ phong trần .

(14) , không tốt hôn nhân biện pháp phá giải:

1 , phu thê gặp it xa cách nhiều khá tốt .

2 , cưới muộn khá tốt .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm các loại tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng nhiều
  Vui mừng cái văn người vậy vui mừng Càng nhiều

  ×
  ×

  ¥.0 0

  Wechat hoặc thanh toán tiền tệ tảo mã thanh toán:

  Khai thông tức đồng ý《 cái đồ VIP phục vụ hiệp nghị 》

  Toàn bộ > >
  p