Tìm Kiếm trong website :

TÀI LIỆU HỌC TỬ VI - TRANG 2

Tập hợp kinh nghiệm học tử vi của các trường phái và cá nhân chia sẻ

Tuyển sinh lớp Tứ Hóa Sơ Trung Cấp Chi tiết xem tại đây

MIỄN PHÍ-Liên hệ thầy Chiến Nguyễn để nhận ngay khóa học Tử Vi Đẩu số -Tứ hóa thực chiến sơ cấp

Từ cung phu thê đoán phu thê ở chung hình thức

Bản dịch bài viết: 从配偶宫看夫妻相处模式 để bạn đọc tham khảo.

Phụ mẫu tinh yếu lại cung phụ mẫu không vong nhân phải chú ý phụ mẫu thân thể khỏe mạnh

Bản dịch bài viết: 父母星弱且父母宫空亡的人要注意父母身体健康 để bạn đọc tham khảo.

Từ cung phu thê xem ngươi hôn nhân ở chung hình thức

Bản dịch bài viết: 从配偶宫看你婚姻相处模式 để bạn đọc tham khảo.

Từ tử nữ tinh cùng cung tử nữ đoán tử nữ

Bản dịch bài viết: 从子女星与子女宫看子女 để bạn đọc tham khảo.

Tử vi ~~ tìm tới tài lộ của ngươi

Bản dịch bài viết: 紫微~~找到你的财路 để bạn đọc tham khảo.

Tử vi nhìn ngươi một chút một nửa khác tướng mão

Bản dịch bài viết: 紫微 看看你另一半的长相 để bạn đọc tham khảo.

Tổng cộng mời rong chơi tử vi biển học (hai mười): Tiền tài không thiếu, tâm động thì sẽ hành động đích thiên cơ tại vị người?

Bản dịch bài viết: 共邀徜徉紫微学海(二十):钱财不缺,心动就会行动的天机在未人? để bạn đọc tham khảo.

Tam viên cung Mệnh tra pháp cùng ý tưởng

Bản dịch bài viết: 三垣之命宫的查法及意象 để bạn đọc tham khảo.

Cung mệnh tọa trường sinh quan đái xây lộc đế vượng là hữu đức nhân, cung mệnh tọa quả tú nhân là tăng đạo cô độc nhân

Bản dịch bài viết: 命宫坐长生冠带建禄帝旺为有德之人,命宫坐寡宿者为僧道孤独之人 để bạn đọc tham khảo.

Viên Thiên Cương tiên sinh diễn cầm đẩu số

Bản dịch bài viết: 袁天罡先生演禽斗数 để bạn đọc tham khảo.

Vương đình chi luận hàm trì, đại hao, cô thần, quả tú, thiên nguyệt, hoa cái

Bản dịch bài viết: 王亭之论咸池、大耗、孤辰、寡宿、天月、华盖 để bạn đọc tham khảo.

Lưu nguyệt lưu nhật lưu thời cung mệnh định pháp

Bản dịch bài viết: 流月流日流时命宫定法 để bạn đọc tham khảo.

Cổ đại luận khoa bảng khảo thí ca quyết

Bản dịch bài viết: 古代论科甲考试歌诀 để bạn đọc tham khảo.

Tử vi vận hạn, lưu nguyệt, lưu nhật thái dương tinh nhập mười hai cung phân tích

Bản dịch bài viết: 紫微运限、流月、流日太阳星入十二宫分析 để bạn đọc tham khảo.

Cung thân suy tính phương pháp cùng cát hung ngụ ý

Bản dịch bài viết: 身宫推算方法与吉凶寓意 để bạn đọc tham khảo.

Cung mệnh biểu hiện tính ra ngươi một đời mệnh cùng tài vận

Bản dịch bài viết: 命宫表 算出你一生的命及财运 để bạn đọc tham khảo.

Đời nhà thanh thâm cốc đạo nhân bản sao tử vi tinh quyết

Bản dịch bài viết: 清代深谷道人抄本紫微星诀 để bạn đọc tham khảo.

Tùy ý loại cổ tịch khâm thiên giám trải qua khắc chọn tàng thư

Bản dịch bài viết: 择日类古籍 钦天监历克择藏书 để bạn đọc tham khảo.

Tùy ý cổ tịch khâm thiên giám rõ ràng truyền mật chỉ nhật dụng lịch

Bản dịch bài viết: 择日古籍 钦天监明传秘旨日用通书 để bạn đọc tham khảo.

Như thế nào xem hiểu ngươi tử vi mệnh bàn

Bản dịch bài viết: 如何看懂你的紫薇命盘 để bạn đọc tham khảo.

Đầu...1234567...Cuối

Fanpage Tử Vi Tài Liệu Gửi email Chat với chủ quản trang web
top