Chia sẻ

Trước có công việc vẫn là trước có tiền

Thủy mộc niên hoa 138 2 0 17- 0 5-29

Cho tới bây giờ vẫn là rất nhiều người không biết rõ , trước có công việc vẫn là trước có tiền , từ tử vi tinh vi phép tính để xem là tiên có công việc mới có tiền . Cung quan lộc hành vi khí số vị nó tác dụng lớn hơn nhiều so với cung tài bạch , tại cổ đại cùng hiện đại cũng là rất xem trọng cung quan lộc đấy, cung quan lộc gần như có thể quyết định hậu thiên cung mệnh của gắn bó , cung tài bạch là làm làm một loại ngoại quải của mang vào , nó trọng yếu so ra kém cung quan lộc . Các ngươi nắm nồng cốt kỹ thuật độc quyền ( cung quan lộc ) còn sợ không có tiền sao ( cung tài bạch )? Tại hiện đại tới nói , khí thế khoáng đạt cung quan lộc xưa nay không thiếu tiền , thiếu tiền một nguyên nhân là cung nô bộc của tiêu hao quá lớn, cung tài bạch không đủ để đi bình hoành cung nô bộc . Cung nô bộc là một cái có thể thúc đẩy cung vị , ý nghĩa của nó là lấy trực tiếp đánh giáp lá cà lợi ích trực tiếp đến nắm trong tay thuộc hạ , lấy cung tài bạch tới điều khiển quản khống cung nô bộc , tiền có thể ma xui quỷ khiến chính là ý này , tiền chính là cung tài bạch , quỷ chính là cung nô bộc . Tại sao phải tiêu tiền , tiêu tiền đi nơi nào , đây chính là cung quan lộc của nắm trong tay , đây là trên công việc cần phải làm như vậy có lẽ muốn làm như thế, đây là cung mệnh cùng cung quan lộc tác động lẫn nhau quan hệ , cung quan lộc là cung mệnh một loại biểu hiện bên ngoài hình thức .

Từ 16 đồng tông cùng tử vi bàn cung vị của thiết kế nguyên lý để xem , cung quan lộc , cung phụ mẫu , cung huynh đệ , cung thiên di đều cũng có trực tiếp nhất nguồn gốc , tại 16 đồng tông của tham khảo dưới bối cảnh có thể lý giải thành là liên hệ máu mủ mật thiết , nhưng mà cung phụ mẫu lại là có thể khiến cung quan lộc cúc cung tận tụy chết thì mới dừng cung vị , bất luận tại cổ đại vẫn là hiện đại , lãnh đạo thượng cấp các loại cho phép đều đủ để khiến cung quan lộc đi quên công tác của ta . Tại cổ đại làm quan là làm rạng rỡ tổ tông , cung quan lộc là bị tôn sùng đến vị trí đầu não đấy, quan chức so với tài phú trọng yếu , đây là cung quan lộc cùng cung phụ mẫu của nhỏ mọn khán pháp , tại hiện đại là cái nhân công làm cùng cấp trên giữa lãnh đạo của biện chứng khán pháp , cấp trên lãnh đạo biểu dương cũng sẽ khiến mỗi cá nhân bán mạng công việc đến triệt để . Cung phụ mẫu là chỉ dẫn cung quan lộc của cuối cùng phương hướng , là cha mẹ cũng tốt là lãnh đạo cũng tốt , đây chính là công tác một cái dự tính ban đầu . Đồng lý , cung tài bạch cũng giống vậy , cung tài bạch tài sản to lớn là cuối cùng phân phát cho cung nô bộc bọn thuộc hạ , một người làm việc thiện mức độ đoán cung nô bộc liền biết một hai , coi ngươi là một cái ức vạn phú ông cũng tốt hay là một cái tay không tấc sắt dân nghèo cũng được , năm đó đối mặt một cái so sánh với các ngươi còn muốn nghèo khổ người , các ngươi có nguyện ý hay không thi hành thiện ý , cái này đoán cung nô bộc , cung nô bộc so ra mà nói chính là của ngươi thuộc hạ , ngươi và thuộc hạ quan hệ trong đó bắt nguồn từ cung nô bộc đối đãi vị , chúng ta nói năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều chính là tương đối cung nô bộc , tài phú to lớn hay không là tương đối chúng sinh đến tham khảo , mọi người túi chỉ có 1 vạn , các ngươi hết lần này tới lần khác có 100 vạn , vậy ngươi của cung tài bạch chính là tương đối đại chúng mà nói , tài phú đến từ dân gian cuối cùng tiềm tàng tại dân gian , đây chính là cung nô bộc hành vi cung tài bạch của chung kết , một cái xí nghiệp nhà tài phú đến từ thuộc hạ , cuối cùng vậy trả lại cho thuộc hạ .

Đồng lý , cung mệnh cuối cùng cũng là trả lại cho cung tử nữ , mạng là của mình , vì mình tử nữ tính mệnh cũng không tiếc không thèm đếm xỉa . Trên đây cũng là tử vi bàn cung vị thiết kế một cái dự tính ban đầu , còn không có mang nhập thời không bối cảnh phép tính , năm nào ai là vậy người nào , một cung vị nào vì một cung vị nào , được mất phải chăng bình hoành vẫn là xung phá bình hoành , đây chính là tử vi đấu sổ phép tính của toàn bộ diện mạo một trong . Trở lại chủ đề , cung mệnh của hai bên trái phải đều có cung phụ mẫu cùng huynh đệ cung , cung mệnh của đối cung là cung thiên di , phía trước đã nói qua cung quan lộc , cung phụ mẫu , cung huynh đệ , cung thiên di bọn chúng là một tổ đội ngũ , cung tài bạch , cung nô bộc , cung điền trạch , cung phu thê chính là một tổ khác đội ngũ , từ tam phương tứ chính để xem , cung mệnh trước sau đối diện cũng là cung quan lộc của quan hệ huyết thống , chỉ có cung tài bạch cùng cung mệnh đánh giáp lá cà . Cung quan lộc nhân mã cùng cung tài bạch nhân mã ở bên trong, cung quan lộc nhân mã chiếm cứ lấy cung mệnh của đại đa số ghế , tại cung mệnh của hạ nghị viện ở bên trong, cung mệnh coi trọng giáp cung , đối cung , tam hợp cung , tại đây chút ít trọng yếu ghế trong cung quan lộc của mã tử tối đa , cho dù ở vận mạng quyền phủ quyết ở bên trong, cung quan lộc của số phiếu hơn xa tại cung tài bạch của số phiếu , đây chính là vì cái gì luận đến cung mệnh của tôn ti quý tiện mức độ , cung quan lộc lớn hơn cung tài bạch , như cùng chính khách không cần tiền nhưng có thể đùa chơi chết rất có bao nhiêu người có tiền , tài phú vĩnh viễn là xây dựng ở chế độ quy tắc bên dưới , quy định trước tài phú ở phía sau , chỉ có lý giải đến tầng này hàm nghĩa , cũng đã biết X thị thay đổi rất nhanh . Một cái xí nghiệp các ngươi có thể sống vậy vài thập niên , các ngươi có thể hay không tại sống đến một trăm năm , đó là xem ngươi cung quan lộc , luận đến có tiền trên mười tỉ của công ti cũng đóng cửa , cung quan lộc mới là quang minh cung vị , cái này cùng cung phụ mẫu là như xuất vừa rút lui .

Tuân theo tử vi thiết kế của đẩu số lý niệm , kéo thẳng cung quan lộc của dự tính ban đầu , cung quan lộc cùng cung tài bạch phải có thứ tự trước sau , cũng chính là cung quan lộc làm thể , cung tài bạch là dụng , mèo mun cùng mèo trắng bắt được tiền chính là tốt chồn , lại quên chồn lấy phương thức gì đi bắt tiền , chồn cũng phải trước tuân giữ quy tắc , nếu không bắt được tiền có thể là xây dựng ở phá hư cung quan lộc dự tính ban đầu của căn bản trên , lấy trắng trợn phá hư cung quan lộc làm cơ sở theo đuổi cung tài bạch chẳng lẽ là chính xác? Nếu như là chính xác lão tổ tông kia cách nhìn có đáng giá hay không khảo cứu . Vặn vẹo cung quan lộc cũng chỉ phải nhận được vặn vẹo cung tài bạch , thời không ứng nghiệm pháp tắc liền là hôm nay của phản hủ bại tràng diện , có phục hay không cũng là thời không trường hà của một cái Tiểu Bất Điểm , kế tiếp thời không người cũng sẽ xem nhẹ bên trên một cái thời không giáo huấn , đây chính là vận mệnh lý thú một trong .

2 0 16 . 1 0 .3 1?

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm các loại tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng nhiều

  p