Chia sẻ

{ Bắt đầu]Tử vi chủ tinh rơi vào cung phu thê của các loại dấu hiệu , vương trường thân tử vi đấu sổ khóa trình

Vương trường thân 2 0 23- 0 9-26 Công bố tại vân nam

Tử vi chủ tinh diệu tọa cung phu thê

Chúng ta ở chỗ này đơn giản giảng thuật tử vi chủ tinh rơi vào cung phu thê của các loại dấu hiệu .

1 . Tử Vi tinh nhập cung phu thê

Tử Vi tinh nhập cung phu thê , càng hội cát tinh , phối ngẫu tuấn mỹ , cho nên được quý , nhưng dễ tạo thành đào hoa tượng; tử vi không hội cát tinh thì cảm tình bình thường .

Nam mệnh tôn trọng phu nhân , nữ mệnh năng lượng bởi vì phu được quý .

Tử Vi tinh nhập cung phu thê giả , lựa chọn phối ngẫu ánh mắt tương đối cao , nguyên do không quá thích hợp tảo hôn .

2 . Thiên cơ tinh nhập cung phu thê

Thiên cơ tinh nhập cung phu thê , phối ngẫu khá lao lộc , bởi vì thiên cơ tinh chủ việc nhà , là lấy thiên cơ tinh cư phụ nữ cung mệnh , cung phúc đức , hội nghị thường kỳ là việc nhà mà bận bịu lộc .

Phối ngẫu tuổi tác chênh lệch khá lớn , nam được hiền thê , cá tính cương liệt , Nữ phối phu tất có học thuật sở trường .

Phu thê đa thị phi tranh chấp , khẩu thiệt cũng nhiều, thiên cơ tinh gặp sao kình dương thì đôi phối ngẫu không tốt .

Phu thê của cách sống thích hợp gặp it xa cách nhiều , cảm tình có thể so với tốt.

3 . Thái dương tinh nhập cung phu thê

Thái dương tinh nhập cung phu thê , miếu vượng gặp cát tinh , nam có hiền nội trợ , tôn trọng vợ , thê có thể thân thể cường tráng , phu bởi vì thê mà quý .

Thái dương lạc hãm , gia sát tinh , bất lợi thê tử , thê thể nhược nhiều bệnh hoặc sớm mất , nữ mệnh thì dễ mất phu .

Càng lấy phu thê cung tại cung Tuất , thái dương tinh gia sát tinh lại hóa kị , chủ phối ngẫu dịch sớm mất hoặc ly dị .

Thái dương tinh nhập cung phu thê , cảm tình dễ dàng bởi vì đối phương bận bịu lộc công việc mà sơ nhạt .

Nữ nhân thái dương tinh tại tuất , hợi , tý vị , nam tại mão , thìn, tị vị , chủ hôn nhân không đẹp, gặp sát tinh có ngoại tình , thái dương tinh tại sửu , cung Mùi cảm tình phức tạp .

Không thích hợp tảo hôn , nữ mệnh mặc dù chủ quý , nhưng chồng khá chuyên chế độc tài .

4 . Sao Vũ khúc nhập cung phu thê

Sao Vũ khúc nhập cung phu thê , cưới muộn là thích hợp , cuộc sống bình thường khá vô khí phân , tại tứ mộ vị ( thìn tuất sửu mùi cung ) , phối ngẫu hướng nội .

Sao Vũ khúc gặp hóa quyền dễ có tranh chấp , sao Vũ khúc gặp sao kình dương , đà la tinh , hóa kị tinh , Hỏa Tinh , dịch sinh ly tử biệt .

Vũ khúc hóa quyền gặp sát tinh gia tăng tả phụ tinh hoặc hữu bật tinh , hôn duyên không tốt lắm .

Sao Vũ khúc nhập cung phu thê , nam mệnh cưới vợ cá tính cương liệt , độc lập tính mạnh, , nữ mệnh cô độc cưới muộn , phối hợp phu cá tính khá hung bạo , khá chuyên quyền độc đoán .

5 . Thái âm tinh nhập cung phu thê

Thái âm tinh nhập cung phu thê , nam mệnh quá thật xinh đẹp , quan tâm , khéo hiểu lòng người , sẽ nũng nịu , thích dừng lại ở nhà hầu hạ lang quân , thuộc hiền thê lương mẫu loại .

Thái âm tinh như tại hãm địa , hóa kị gia sát tinh , phối ngẫu có chết sớm của suy nghĩ , phu nhân dịch có cảm tình khó khăn trắc trở .

Nữ mệnh thái âm tinh ở vượng địa, tình cảm vợ chồng ổn định , hãm địa thì nên phòng tình yêu tay ba , có mai khai nhị độ tượng .

Thái âm tinh nhập cung phu thê , nữ mệnh phối hợp phu khá yếu đuối , cảm tình thêm phiền nhiễu , dễ có nương nương khang hứng thú , tuổi tác chênh lệch nghi đại .

6 . Sao thiên đồng nhập cung phu thê

Sao thiên đồng nhập cung phu thê , nam mệnh được hiền nội trợ , thông minh mỹ lệ , nữ mệnh được phu ôn nhu săn sóc , cảm tình hòa thuận .

Nhưng sao thiên đồng tại thìn tuất sửu mùi cung , phối ngẫu tuổi tác khá nhỏ , dễ có ngoại tình .

7 . Liêm Trinh nhập cung phu thê

Liêm Trinh nhập cung phu thê , phu thê hài hòa , nhưng khá không được ngọt ngào , tương kính như tân .

Liêm Trinh sẽ thất sát tinh , dịch thường đánh nhau; liêm trinh sẽ tứ sát tinh ( sao kình dương , đà la tinh , Hỏa Tinh , Linh Tinh ) phu nhân thường bị đánh; Liêm Trinh sẽ tham lang tinh , thích nũng nịu; Liêm Trinh hội thiên phủ tinh phản thành cát .

Liêm Trinh gặp hóa lộc , dễ có diễm ngộ; Liêm Trinh gặp hóa kị , dịch có cảm tình bất hoà .

8 . Thiên phủ tinh nhập cung phu thê

Thiên phủ tinh nhập cung phu thê , nam mệnh vợ tài giỏi , tôn trọng phu nhân , lão bà năng lực quản lý tài sản mạnh, dân đi làm , trị gia có đạo .

Nữ mệnh lang quân đại nam nhân chủ nghĩa , trầm mặc , giữ tài , cảm tình bình thường .

Thiên phủ tinh nhập phu thê , khá nặng tinh thần hưởng thụ; thiên phủ gặp tứ sát tinh ( sao kình dương , đà la tinh , Hỏa Tinh , Linh Tinh ) thích hợp cưới muộn , bên tai sợ khó có được thanh tĩnh .

9 . Tham lang tinh nhập cung phu thê

Tham lang tinh nhập cung phu thê , nam mệnh cảm tình khá không ổn định , lúc đầu như keo như sơn , sau đó cảm tình dịch có vấn đề , có đứng núi này trông núi nọ tình huống phát sinh .

Tham lang tinh nhập cung phu thê , nữ mệnh cá tính hào sảng , tác phong khá tiền vệ , thích nghe dỗ ngon dỗ ngọt .

Tham lang tinh gặp hóa kị tinh , hàm trì tinh dịch nạp thiếp .

Tham lang tinh gặp hóa kị dịch cãi lộn , gặp tả phụ tinh , hữu bật tinh , thiên khôi tinh , thiên việt tinh khá không vấn đề , tham lang tinh như gia sát tinh thì không ổn .

1 0 . Cự môn tinh nhập cung phu thê

Cự môn tinh nhập cung phu thê , phu thê lòng ham chiếm hữu mạnh, thường dễ vì đố kỵ sinh mồm mép , nguyên nhân tuổi tác chênh lệch nghi đại .

Nam thích thê diễm lệ loại , nữ nhân thích phu con nhà giàu , nam cung phu thê tại tị , hợi vị , cự môn tinh gặp lộc tồn tinh có thể được Thê tài .

Cự môn tinh tại cung phu thê gia sát tinh , hóa kị , dễ có hai lần hôn duyên .

Cự môn tinh gặp thiên hình tinh , thiên diêu tinh chủ phối ngẫu dễ có ngoại tình , gia sát tinh thì khác ly dị , cho dù năng lượng giai lão , thì sợ khó tránh khỏi dơ danh thất tiết mà lo lắng .

1 1 . Thiên tướng tinh nhập cung phu thê

Thiên tướng tinh nhập cung phu thê , nam được mỹ thê , nhu thuận , hiền tuệ .

Nữ mệnh thiên tướng tinh nhập cung phu thê , chồng xử sự tích cực , tinh thần trách nhiệm trọng .

Thiên tướng tinh gặp lộc tồn tinh , phối ngẫu có trợ lực lực .

Thiên tướng tinh tại cung phu thê , dễ vậy ban đầu biết thân hữu , đồng sự , hàng xóm các loại đối tượng kết hôn , có thân càng thêm thân tượng .

Thiên tướng tinh nhập cung Sửu Mùi như sao tính tổ hợp thoả đáng , nam có nạp thiếp của khế cơ .

12 . Thiên lương tinh nhập cung phu thê

Thiên lương tinh nhập cung phu thê , kinh tế quyền tại phối ngẫu , năng lượng tôn trọng phối ngẫu , nam hiền thê , thích nắm quyền , nữ nhân phu là quản gia lang .

Thiên lương tinh gặp hóa lộc , qua lại kính yêu , cũng chủ phối ngẫu tài giỏi .

Đều là chủ bình thường , nhưng được sao của đối cung tính ảnh hưởng rất lớn.

13 . Thất sát tinh nhập cung phu thê

Thất sát tinh nhập cung phu thê , bất luận nam nữ , phối ngẫu tính tình kiên cường , dịch biến .

Yêu đương lạnh nóng đều nhanh, thêm thuộc vừa gặp đã yêu , khó có được lâu dài loại .

Thất sát tinh nhập phu thê , cảm tình mờ nhạt , tính chất sao tổ hợp như không tốt , thì dễ có "Uyên chăn nửa lạnh , đồng sàng dị mộng" tượng .

Thất sát tinh thêm văn xương tinh , sao Văn Khúc , thiên khôi tinh , thiên việt tinh , lộc tồn tinh , thời trẻ hôn nhân thuận lợi .

Thất sát tinh gặp lộc tồn tinh , Thiên Mã tinh , thuộc bởi vì phối ngẫu mà phú cách .

Gặp sao kình dương , Linh Tinh , đổi chủ hai lần hôn nhân , hoặc phối ngẫu sợ giải phẫu .

Liêm Trinh , thất sát tinh gặp thiên diêu tinh tại cung phu thê ở cung Mùi , dễ có cưới phong trần cô gái làm vợ tượng .

14 . Sao phá quân nhập cung phu thê

Sao phá quân nhập cung phu thê , phối ngẫu cá tính khá không dễ nắm lấy , ý kiến không dễ hài hòa , khá không thích được hôn nhân trói buộc , độc thân chủ nghĩa quan niệm dày , riêng chỉ cưới muộn khả giải .

Sao phá quân nhập cung phu thê , dịch trước có quan hệ sau đó cưới , trước sau hôn nhân đều có ở chung xảy ra chuyện .

Sao phá quân gặp sao kình dương , đà la tinh , Linh Tinh , hôn nhân dịch vỡ tan .

Sao phá quân ở cung phu thê , cũng dễ gặp gỡ đã kết hôn của khác giới .

Tý Ngọ vị sao phá quân gia sát tinh , hôn nhân sợ không chỉ một lần , thích hợp cưới muộn .

Tử vi đấu sổ lý luận phương diện lộn xộn , mọi người lại không cách nào phân rõ thật giả , hơn nữa internet là bất luận người nào cũng có thể lên tiếng , bởi vì mỗi cá nhân nghĩ muốn thông qua tự học , rất dễ dàng lầm đường lạc lối , thiên(lệch) Ly mình muốn phương hướng . Trong xã hội hiện tại có rất nhiều lớp huấn luyện , làm cho hoa mắt , khó phân thiệt giả , làm sao mới có thể tìm được một vị có chân tài thực học lão sư tốt đây? Phía dưới ta cho mọi người đề cử một vị chính ta gặp qua một vị lương sư .

Đối với muốn học đấy, có thể gia nhập vương trường thân lão sư mở tử vi đấu sổ , bát tự , dương trạch phong thuỷ khóa giáo trình . Truyền thụ tinh chuẩn thực chiến lý luận cùng kỹ pháp , truyền thụ vài chục năm thực chiến cho ra kinh nghiệm , vương trường thân lão sư hành nghề đến nay xem mệnh vài chục vạn , tử vi đấu sổ bát tự qua lại ứng chứng . Trợ giúp các ngươi tăng cao đột phá thực tế vận dụng trong đó gặp phải vấn đề , trước kia như thế nào cũng không đoán ra đấy, tại thực tế điều khiển luận trong mệnh bàn vậy sẽ cung cấp kinh nghiệm quý báu . Không cần lo lắng học không được .

Hiện nay dịch học ngư long hỗn tạp , hữu danh vô thực của xem đại đa số; vương trường thân lão sư mười mấy năm qua không ngừng nghiên cứu , cùng rất nhiều dịch học lĩnh vực thầy tốt bạn hiền , chung tham thảo , chung tăng cao . Phát huy mạnh , truyền bá chính xác thực dụng phong thuỷ lý niệm , đây là vương trường thân lão sư mở lớp thu đồ trường học nguyên nhân .

  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng nhiều

  p