Chia sẻ

Tử vi thâm cốc bí quyết của ( cung mệnh )

Cao châu lão 2 0 16- 1 1- 19

Tử vi thâm cốc bí quyết của ( cung mệnh )

2 0 16- 1 1- 0 6 1 1: 0 7Đọc:
Cung mệnh
Cung mệnh cát tinh thêm tụ , mà hoặc hữu Không Kiếp đến xung giả , mỹ trung của không đẹp, Vô xa xôi của vinh hoa , ví dụ hoa nở mà có cuồng phong quái mưa , trăng sáng mà bị trọng vân âm vụ .
Cung mệnh dù có cát tinh , mà cung quan lộc người bị hại , giả sử có quý rõ người đề bạt mà khởi giả , ví dụ hành vị chao đảo , nếu được không tiến , ba năm bên trong , lưỡng độ điên quyết ( điên đảo mất thứ ) .
Cung mệnh dù có văn tinh , mà tam hợp đối xung , trọng được kình dương đà la không kiếp giả , công danh không được thuận , xuất xứ lận đận ( mất thế khó tiến ) , lâm tuyền mỏm đá huyệt , di dưỡng ngây thơ mà thôi .
Mệnh Vô cát tinh , cung tật ách có nhật nguyệt hai sao giả , mắt mù eo đà của tật , dù có dẹp thước , đừng thi tay .
Vũ khúc thiên tướng của giáp mệnh giả , nhật nguyệt của giáp tài giả , phú nghĩ vương hầu .
Thìn tuất sửu mùi cung an mệnh , gặp vũ khúc tham lang giả , thiếu niên không thể phát vận , ba mươi hậu phương phát .
Sửu mùi cung an mệnh gặp nhật nguyệt giả , nếu với tam phương Vô cát tinh củng căn cứ , thì phúc bất sinh , quý không đến , nếu có cát hóa , thì uy quyền phương diện của chức , phúc lộc khanh tướng vị .
Nhân mệnh thích nhất gắn ở tị hợi cung , lục nhâm sinh ra gặp giả là vậy. Nhâm lộc đến hợi địa làm lộc hợp , nguyên nhân sau cùng quý .
Người sinh năm dần ngọ tuất thuộc hỏa cục , hỏa khắc kim , sát kim tinh , không thích hợp gặp được , người sinh năm bính hoặc mậu an mệnh Tý Ngọ dần thân cũng quá mức không thích hợp .
Phụ bật hai sao cùng đế lâm ở thân mệnh giả , nếu không phá bại , không được tọa không vong , thì làm nhị phẩm tể tướng .
Thân cung mệnh gặp văn xương văn khúc giả , nhất định đăng khoa thứ , quan cung cũng vậy , càng gặp tử vi phủ tướng giả nhập các , tử vi lâm khoa tinh cư lộc hương phụ bật hai sao đến củng giả , làm uy vũ bên trên đem người .
Cung mệnh tam hợp cùng cung thiên di , khoa tinh gặp của , mà lại giá trị xương khúc không được hãm giả , nhất định đề bảng tên .
Mệnh gặp phá quân liêm trinh tham lang hao tổn túc thất sát tam phương chụp ảnh chung giả , lại được vũ khúc gia tăng lâm cung thiên di , ám sát cánh tay vết tích , khó giấu nó cuộc đời , thân cung phạm giả cũng vậy .
Thân mệnh hai cung gặp chư sát đều hội giả , tham hao phí luyến rượu , đãng đều từ điền trang , suốt đời đại tiểu hạn đến phù hội giả , dù hoặc có đắc ý của thời , nhưng lại tiêu thẩm .
Thiên cơ thiên tướng lâm căn cứ thân mệnh của cung , tử phủ tài tinh nhập với trong mộ , mà thiên phủ lại ở cung thiên di giả , là nhân lấy doanh tạo sự tình qua suốt đời .
Tị hợi an mệnh tham lang được giả , cùng mão dậu phá quân liêm trinh gặp , khéo léo nghệ qua suốt đời .
Thân cung mệnh được cát diệu , lại có hung tinh lâm căn cứ giả , dù có mọi cách khéo léo nghệ bất thông hưởng , đang lấy bác tạp đoạn hắn.
Thân cung mệnh gặp kình dương đà la hỏa không kiếp Vô cát diệu giả , làm được sát tuổi trâu chủ trì mã người , thất sát thiên hình gặp của giả , đồng .
Thân cung mệnh của lạc vào tuần đường không vong giả , kết thúc thân không được đạt , gặp nhật nguyệt đến căn cứ thì ngược lại năng lượng phúc lộc , thiên mã của gặp thanh long giả làm long mã giao hội , thiên mã của gặp trường sinh giả , vì cuộc sống mã hóa long , nó cách đến quý .
Tử vi đơn thủ cung mệnh mà Vô phụ bật cùng chư Nobita tinh , thì là làm cô quân không giúp được gì tượng , gặp của giả ngược lại bất lợi .
Khoa tinh tại mệnh xương khúc hội căn cứ , trì các giáp tử vi , thiên mã khôi việt giáp giả , làm trạng nguyên người .
Cung mệnh kình dương đơn thủ đáng sợ nhất , mà tham vũ đồng thời căn cứ , thêm vào phủ tướng riêng phần mình tài quan cung hội củng giả , làm phương bá khanh tướng của chức .
Cung mệnh đơn thất sát , nếu ở sinh vượng quan đái của phương , thì hóa cát vinh hiển , gia trị chư tinh quý củng căn cứ giả , như thế tử ngồi mệnh cự môn địa không
Gia trì trong . . .
Nội dung gia trì thất bại , điểm kích nơi đây thử lại
Gia trì toàn văn
Hỏa Tinh Kỵ tinh đồng cung giả , dù xưng bác tạp thêm sát , mà nếu được ngọ địa lộc tồn khoa tinh đến triều, thì ngược lại thành long đầu của khách , này cái gọi là lộc khoa hội cự môn của số lẻ cách vậy .
Thần địa dương nhận tọa mệnh , dậu địa thất sát hợp xung giả , dù gặp chư cát củng căn cứ , khó tránh thời trẻ của trôi qua .
Thân trong mệnh được tứ mã giao củng giả , gọi là thiên tứ mã siêu thiên hà của quý cách , tịnh luận tứ trụ địa chi trong chỗ đáng mà nói vậy .
Nhật nguyệt cùng văn xương văn khúc hội với thân mệnh giả , gọi là âm dương hội xương khúc , phú quý rõ ràng nhìn chấn diệu nhất thế , thích nhất giả gặp cái này quan cung , quan cung của gặp âm dương xương khúc giả , nhất định làm thuyên hành của trường cái đỉnh của cự , gặp cái này tý cung giả , nhìn quý tử .
Đài phụ tại mệnh cùng phụ bật gặp gỡ , mà có cùng tam thai hợp giả , không khỏi nhập các , nếu được khôi việt nhật nguyệt chư cát , thì văn võ uy vọng sán hách nhất thế , lại được phong ấn cáo lưỡng lộc , thì huân minh đỉnh chung biệt thự Chu môn , thiên mã của gặp trường sinh giả , gọi là sinh mã hóa long , ở tại thân cung giả gọi là nguyệt quật mã , cùng tị địa lộc kết hợp lại giả đến quý , cùng dần địa lộc tương chiếu giả cũng quý , này cái gọi là sinh mã hóa long hợp lộc củng căn cứ vậy. Thiên mã của thanh long giả , gọi là phi long mã , mã gặp phi long biến hóa làm long , thân mệnh gặp giả đến quý , thiên quan cung cực quý , tý cung gặp của giả , nhìn ngàn dặm của câu .
Thiên mã của gặp thanh long lại tọa trường sinh phương giả , cái gọi là sinh mã phi long của quý cách , vừa người mệnh giả càng quý , thiên quan cung gặp của giả cực cát .
Thiên thọ sau cùng thích hợp với nhân mệnh , cung mệnh thân cung thiên thọ , đều là hưởng quy hạc của thọ , tật cung thiên thọ bảy điệt , phúc cung thiên thọ tám điệt , cung phụ mẫu thiên thọ kết thúc năng lượng mở rộng trả lại của thành , bao trùm gọi là phụ mẫu an hưởng thọ phúc vinh hoa vậy .
Người sinh năm tân tuất ngồi mệnh , dương nhận gặp quyền tinh giả , ngọ lộc đến hội thì cái gọi là dương gặp quyền lộc nhất định đăng võ khoa .
Người sinh năm giáp hợi địa an mệnh giả , hóa lộc tại mệnh , thì cùng dần lộc tồn hợp , thành nguyên ương lộc , nó phú quý không thể lượng .
Thiên quý tại mệnh , phúc quý tại phúc , quan quý tại người làm quan , gọi là ba quý nhập miếu , nó quý không thể lượng , lại có khôi việt giáp thân mệnh giả , năm quý hiên Thiên chi quý cách vậy .
Tham lang hóa lộc thủ mệnh với tuất cung giả , dù được chư cát cùng củng , nhất định chủ muộn đạt .
Khoa tinh tự cung thiên di chiếu mệnh giả , nhất định đăng dương , mà nếu cùng đà la đồng căn cứ , thì khoa danh lận đận ( mất thế khó tiến ) .
Cung mệnh dương hỏa đà hỏa nhập miếu giả , sớm phát vinh quý , mà nếu cùng không kiếp tướng hội , thì suốt đời khốn cùng .
Thân cung mệnh trung nhật nguyệt dù cùng tam kỳ gặp gỡ , nếu hoặc phản bối gặp kình dương đà la không kiếp , thì làm ấm quan .
Thân cung mệnh trong dù được nhật nguyệt xương khúc nhập miếu , nếu khoa tinh tại thê cung nô cung tật cung , thì khoa danh phí thời gian .
Thân cung mệnh dù thêm sát tinh , mà nếu với cung tật ách có thiên tướng thiên việt đồng thủ , thì ngược lại Vô tật bệnh , an qua cả đời .
Tham lang mộc thủ mệnh với tuất cung làm kim thương , mà nếu có cự môn thủy thái âm thủy giáp mệnh , thì tùy thương tùy cứu , kết thúc không làm nạn .
Không kiếp điệp thủ thân mệnh giả , không nhất định đều là làm bần tiện người , nếu cùng kình dương đà la điệp đồng thời gặp nhau giả , dù hình tướng chi tử , ngược lại thành lạnh xin .
Dậu địa văn khúc dù số lẻ , nếu người hỏa cục mệnh tọa dậu địa, thiên đồng thuỷ văn khúc thủy nhập vào , lại có cự môn thủy thái âm thủy tự thiên tài cung đến hội giả , này gọi là phúc thủy diệt hỏa , dù được chư cát củng tụ Vô bổ , bần tiện .
Chư tinh dù thất hãm tướng khắc , mà nếu được lộc tồn tại mệnh , hóa lộc mang theo , thì cái gọi là song lộc điệp thân mệnh , năng lượng làm phú quý nhàn người .
Tử vi của ở tại mệnh cung , mà lộc tồn tự cung thiên di đến sớm giả , Ví dụ được hùng quý cách , nguyên nhân nhất định làm tể tướng , nếu gặp khôi việt thì nhất định có thể phát đạt .
Thân cung liêm xương cũng thủ cung mệnh , thì dù được tam phương chư cát , khó tránh hung kết thúc của họa .
Thái âm phản bối dù quá mức không thích hợp , mà nếu người thủy cục trong mệnh có thiên đồng đơn thủ , thái âm thủy cự môn thủy chia ba hướng đến hội giả , ngược lại đẹp .
Thổ cục người lấy Hỏa Tinh kết cục , thì sớm phát , nếu thiên phủ thổ lộc tồn thổ đồng thủ cung mệnh giả , chậm phát , thêm vào liêm trinh mộc phá quân thuỷ văn khúc thủy đồng nhập thân cung giả , tướng khắc không được tịnh , không thể phát đạt .
Thất sát đáng sợ nhất với thần địa, nhân mệnh nếu với thần ngồi thân mệnh giả , được thất sát đơn thủ , gồm sinh vượng địa, thì chết yểu không nghi ngờ .
Song lộc sớm mệnh giả , có thể nói khó được của quý cách , mà nếu một lộc cùng địa không ở chung , một lộc cùng hóa kị ở chung giả , ngược lại không làm phúc .
Thân mệnh đồng thủ tử địa phá , sinh vượng hương , phụ bật khôi việt sớm củng giả , làm ba giai tiếp lý của cự .
Thân mệnh tọa mùi địa, phụ bật khoa lộc đồng thủ , nhật nguyệt quyền tinh khôi việt lộc tồn sớm củng giả , làm hoàng các tể tướng .
Thủy sinh người thủy cục , cung mệnh phá quân thủy tinh tọa thủ , thiên tướng thủy đến hội , vũ khúc kim tham lang mộc giao củng giả , thủy được đồng tâm trợ giúp , Kim có thể sinh Thủy thủy có thể sinh mộc , nhất định làm phú quý người .
Mộc sinh hỏa cục người tả phụ thổ thủ mệnh , lộc tồn thổ thiên lương thổ đến hội , lại có thái dương hỏa thái âm thủy tham lang mộc giao củng giả , nhất định làm vinh quý người .
Thân cung mệnh hư Vô chính tinh , mà nhật nguyệt phụ bật lộc tồn văn tinh đến hội giả , nhất định chủ vinh dự .
Thiên phủ thủ mệnh với tuất cung , tử vi thủ thân với ngọ cung giả , gọi là tử phủ điệp thủ , thêm vào phụ bật văn tinh khoa tinh giả , thời trẻ phát triễn , danh vị hiển lẫy lừng .
Thân mệnh hữu bật được bát tọa , thiên cung tả phụ được tam thai giả , làm tể tướng .
Mệnh tọa mùi địa, mão địa nhật hợi địa nguyệt đến căn cứ giả , được quý .
Người kim cục mệnh tọa mùi địa hỏa tinh thủ cung giả
Phản thành cát Vô tội lưỡng lộc đồng tụ cung mệnh ."
Cung mệnh song lộc đồng thủ thân cung nhật .",
Các điều nguyên của cự .
Văn tinh cùng khoa tinh hội sớm với mệnh .",
Sửu ngồi mệnh thiên lương tọa thủ khôi việt ."
Mệnh tọa sửu cung nhật nguyệt đồng cung tham lang ."
Văn xương đến căn cứ giả , quý .
Mệnh tọa thân cung Vô chính tinh chỉ có thiên không ,
Thần bên trên cơ lương cùng khoa quyền lộc giả vinh ."
Khôi việt giáp mệnh giả kiêm được khoa lộc .",
Vũ khúc thiên tướng hữu bật văn xương thiên cơ ."
Nhất định làm văn võ uy quyền tể tướng .
Ngọ địa tử vi cùng sao Khôi Hỏa Tinh đồng thủ , lại đắc thái dương cùng thái âm cát thần hội tụ giả , nếu với thân quan cung gặp của , thì sớm phát vinh quý .
Sửu cung thiên phủ tọa thủ thân cung mệnh , tị địa thiên tướng đến triều, mùi địa trinh bảy , dậu địa thiên hình xung căn cứ giả , làm quan võ .
Nhật nguyệt dù phản bối cùng xương khúc khoa lộc hội căn cứ thân mệnh giả , văn minh vinh quý .
Người hỏa cục thân mệnh tọa tị địa không kiếp, tự hợi bên trên cung thiên di xung căn cứ giả , không đẹp, tăng thêm cung tật ách trong phá quân thiên hình các loại sát tinh hội tụ tập giả , làm thủy hỏa tướng khắc , tất có cuồng vọng yêu tà chứng bệnh .
Thân mệnh dù làm không kiếp kình dương đà la phá , mà nếu có khôi việt trì các tứ tinh cũng căn cứ giả , năng lượng viết văn chương người này .
Mệnh vô chính diệu mà dương tham hóa kị xung căn cứ giả , là nhân tâm thuật bất chánh , nếu cùng không kiếp kết hợp lại , thì cấu hư hãm người .
Sửu ngồi mệnh thiên lương tọa thủ , cái bệ đồng cung , nhật nguyệt cũng căn cứ triều viên , lộc tồn thiên mã hội sớm giả , nhất định viết văn minh phú quý người .
Người thủy cục tuất ngồi mệnh Tử Phá tương đối , thiên phủ ám củng giả , có cát thì chậm phát , Vô cát thì không được phát .
Ngọ ngồi mệnh cự môn tọa thủ , gọi là thạch trung ẩn ngọc , mà nếu người hỏa cục đắc địa Không Thiên hình các loại sát hội , thì không được phát lao lực .
Cung mệnh dù vô chính diệu , cung phúc đức cung quan lộc thêm cát củng cục giả , năng lượng phú quý vinh dự .
Mệnh tọa dậu địa không hư Vô tinh giả , nếu được mão địa thái âm , tị địa thiên việt , sửu địa xương khúc đến hội giả , quan cư bát tọa .
Thân cung mệnh đồng lương lộc mã tề hội giả , gọi là bốn phúc đồng cung , nhất định chủ vinh hoa khoái lạc .
Thổ cục nhân mệnh tọa ngọ địa, dần địa cự nhật , tử cùng nguyệt đến căn cứ giả , chủ quý .
Cung mệnh thiên tướng xương khúc khoa tinh cũng thủ , tử phủ lộc tồn đến căn cứ giả , lộc ăn vạn chung .
Cung mệnh hữu bật thiên tướng đồng Thủ giả , Ví dụ làm quân tử , không kiếp thất sát đồng căn cứ giả , Ví dụ làm tiểu nhân .
Cung mệnh tham lang liêm trinh hóa kị đồng lâm giả , làm gian tế hung nhân .
Cung mệnh tọa trường sinh phương , thiên khôi tọa thủ giả , mộc cục người , làm trạng nguyên thi đậu .
Cung mệnh tuất địa Kình Hình cùng thần địa cơ lương địa kiếp gặp gỡ giả , cái gọi là dương cướp phát phúc , sớm đạt đại quý .
Thiên lương thái âm hãm địa thủ mệnh giả , lưu lạc quê người .
Thân mệnh tọa tử địa phá quân đơn thủ , quan cung thần địa tham hỏa đến căn cứ giả , làm uy quyền tể tướng .
Thân mệnh rơi tuần đường không vong , tam hợp trong gặp đà linh không kiếp Hỏa Tinh xung thấu giả , dù có cát tinh củng triều, ách cùng nạn ương .
Thân cung mệnh dù gặp không kiếp bốn sát , nếu gặp khôi việt nhật nguyệt khoa lộc củng căn cứ giả , danh đầy thiên thu .
Lộc tồn thủ mệnh tử phủ triều nguyên , tham hỏa cũng lâm làm công khanh .
Thiên phủ đơn thủ cung mệnh , vũ thất thiên tướng khôi việt tiến đến giả , làm đem tướng của đảm nhiệm.
Thất sát văn xương đồng thủ cung mệnh đáng sợ nhất , mà nếu thiên lương hữu bật đồng nhập , thì có thể cứu nó nguy , ngược lại có thể sinh phúc , tử phủ tham linh cũng sớm thì làm đem tướng người .
Thân cung mệnh dù vô chính diệu , nếu tọa trường sinh phương , được đồng lương đến căn cứ , ngược lại miễn mất sớm , có thể hưởng phúc lộc .
Đế tướng của giáp thân mệnh làm quý , mà nếu thân trong mệnh Vô cát tinh giáp , trong lại có sát Hỏa giả , làm lại tư của quân .
Mệnh tọa mão cự cơ đồng thủ , lại được hình hỏa đồng cung giả , người mộc hỏa cục sớm phát , thêm làm trạng nguyên .
Thân mệnh dù thêm cát tinh , mà quan cung có dương nhận , thiên cung có hóa Kỵ , tài cung có liêm trinh , khốn não không được đạt .
Nhật nguyệt trì các cũng thủ thân cung , tham vũ quyền lộc giáp giả , văn minh phú quý .
Ngọ ngồi mệnh , tử vi hình hỏa đồng cung giả , sớm phát , mà nếu rơi đoạn đường không vong thì không được phát .
Thân cung mệnh dù đều có thành cách , mà tam hợp tứ chính hữu Không Kiếp kình dương đà la hỏa linh thiên hình , khổ sở mười tuổi .
Cung mệnh lớn nhỏ lưỡng lộc đồng nhập giả cực hiếm , mà nếu rơi tuần đường hai không , cùng phá quân hợp giả , không đẹp .
Thân phúc cung thất sát đơn thủ cực ác , mà nếu người thủy cục được tả hữu phụ bật hợp , thì kim sinh thủy, thổ sinh kim , nguyên nhân ngược lại được xa thọ .
Tử tướng tọa thủ mệnh mà gặp vượng Địa giả , rơi đường không thì là phạm sinh vị trí gặp không , nó ứng không đẹp .
Đế tương đồng thủ cung mệnh diêu tinh cùng hồng loan ở vượng Địa giả , loại thêm hành dâm với không phải bộc .
Cung mệnh tam hợp dù thêm sát tinh , đế lộc kết hợp lại phủ tướng vũ khúc đều hợp giả , tất có đỉnh ngọc của vinh , tám điệt của thọ .
Thân phúc cung ngọ địa thất sát đơn Thủ giả , thọ khảo thi vĩnh cửu trường .
Cung mệnh nguyệt gặp dương , thiên cung nhật gặp kiếp, nếu nó đắc địa , thì cái gọi là nhật nguyệt dương kiếp, thời trẻ phát đạt .
Người kim cục dương nhận đơn thủ mệnh , tham vũ hội triều, phủ giao nhau củng giả , thiên(lệch) năng lượng phát phúc lớn quý .
Hỏa sinh ra đà la thủ mệnh , Hỏa Tinh tự cung thiên di thẳng căn cứ giả , gọi là đà hỏa sớm phát , thêm vào thân quan cung nhật nguyệt triều nguyên , thì nhất định làm nhất phẩm tể tướng .
Thân cung được phản bối nhật nguyệt chiếu không giả , làm văn chương đa phần chủ hư đản di chuyển hoa , Vô thực của dự .
Tuất ngồi mệnh phá quân , địa không Hỏa Tinh diêu tinh đồng cung , tam phương có kình dương đà la hình Thất giả , tàn tật bần tiện .
Cung mệnh dù có sát tinh , hợp cung có lưỡng lộc , cùng thiên thọ tinh tới cứu giả , ngược lại có phúc thọ , nếu lưỡng lộc thất bại thì nếu không .
Thân mệnh tọa dậu địa trinh phá hóa kị đồng Thủ giả , người hỏa cục thụ...nhất thương khắc .
Cung mệnh dù Vô đại tinh , khôi việt trong một sao tọa thủ , phượng các phúc quý đồng cung giả , phủ tướng đều là tự bạn bè cung đến xung thì tốt nhất , mà nếu có rảnh cướp cũng tự tài cung đến xung , thì bần tiện .
Cung mệnh có khôi việt trong một sao , tam hợp nội có phúc quý thiên quý giả , một quý gặp hai quý cách , quý chủ được quý Monkey cát nhất định vậy , nếu có kình dương đà la không kiếp bốn sát xung căn cứ , thì chớ luận bốn sát của đắc địa mất đất , nhất định khó tránh lao lực bần tiện .
Thiên tướng tọa thủ thân cung , được tử phủ triều viên giả , lành nhất , nếu có dương nhận Hỏa Tinh nhập miếu đều hội , thì sớm phát phúc lộc , nếu có địa không phá liêm trinh đồng hội , thì không thể phát phúc mà thôi, không đến làm họa .
Đà la thủ mệnh tâm được không chính , ám lệ chảy dài , nếu bốn thổ sinh người thì làm phúc không phải khinh , thủ mệnh với tứ mộ càng tốt, được sinh vượng giả tốt trung chi tốt.
Đà la thủ mệnh với sửu địa, tọa quý hướng quý thành cách giả , sớm phát .
Đà la thủ mệnh , khôi việt hỏa linh tướng hội giả , phúc lộc đại phát .
Đà la sửu địa nhập mệnh , tức gặp khôi việt hỏa linh , thiên cung mùi bên trên nhật nguyệt đồng lâm giả , làm quyền quý tể tướng . Đà la được cách này giả , có quan quý lập thiên cung , phúc quý tại tài cung giả , nhật nguyệt bốn quý cách vậy. Quan cư hầu bá tôn sư . Dù được cách này , nhật nguyệt trong cung ác tinh đồng nhập giả , lại cùng diêu sát ở chung , thì có thể giúp kiệt ngược , thêm làm bất chính sự tình .
Mão địa thân phúc cung dương xương thiên hình quá mức không thích hợp , mà nếu người thủy cục thì dương xương kim làm tương sinh , nếu rơi tuần đường không , thì Kình Hình không thể làm ác , mà lại cùng tuất địa đế không gặp nhau phụ đồng hợp , thì phát phúc Vô nạn , mà lại dần địa lộc thần địa quyền thành giáp giả , năng lượng phát phúc lộc .
Dương nhận tử địa thủ mệnh , tính tình thô bạo , nếu phương bắc sinh ra , tứ mộ sinh ra không kỵ , nếu mộc cục cùng cự môn đồng cung giả , kim thủy tương sinh , sau cùng thích hợp phát phúc , thiên lộc thiên tướng thành giáp , văn xương văn khúc đến triều, tả phụ hữu bật giao củng , thăng điện thái dương , cùng thiên quý phúc quý hóa khoa loại cát diệu đến sớm giả , vinh tiến đường bằng phẳng .
Thủy sinh người thủy cục hữu bật văn đồng thủ thân cung giả , có con địa cự môn dần cùng lương hóa lộc long trì , thần địa thái dương quý nhân các loại sao đến hội giả , nhất định làm triều đại nhà Thanh tên quan văn sĩ .
Thân mệnh tọa tuất cung vũ khúc làm chủ tinh giả , kỷ sinh ra kiêm được hóa lộc ở vượng Địa giả , tử phủ phụ bật lộc tồn quyền giao củng đến hội giả , phú quý long lẫy lừng thiên cổ vô song , lại cùng văn khúc thủy ở chung , hóa kị giả ngược lại Vô Kỵ , tránh ※ tước phúc lộc , cả đời vinh nhanh .
Thân mệnh tọa dậu địa người hỏa cục gặp trinh phá hóa kị giả , quá mức không đẹp, nếu được đế tướng đến hội , thần địa cơ lương hóa quyền đến hợp , thì ngược lại làm phúc luận .
Hỏa sinh người thủy cục mệnh tọa tị địa thiên tướng đà la đồng cung giả , là nhân lương thiện nửa của , vũ phủ khôi việt đến hội giả , hùng nghị quả quyết năng lượng phát phúc , nhưng sợ rơi tuần đường hai không , phạm giả làm hạ tiện .
Cung mệnh phá không hỏa diêu đồng lâm giả , người hỏa cục gặp của thì gọi là chúng ác tập làm ương làm họa , không thể chi đang .
Thân mệnh tọa thân cùng lương tọa thủ , dương linh hỏa đến hội giả , bần não , cơ nguyệt đồng lương làm đao bút công danh , mà nếu quan cung ở tử địa thiên cơ cùng dương ở chung , thân cùng lương cùng Hỏa Tinh ở chung , thần địa thái âm cùng linh tinh ở chung giả , làm hương bên trong chuyên cần nông của chức .
Đồng lương thủ thân mệnh với sinh hương , thọ tinh tự thiên cung đến căn cứ , vũ khúc thiên tướng thành giáp giả thọ bình phục tám mươi , có cát thì tám mươi ở ngoài , gia tăng sát thì bảy mươi .
Thân cung mệnh dù có cát tinh còn có một sát tinh , dương linh tự tài bạn bè cung đến xung , địa kiếp kết hợp lại giả , suốt đời khốn cùng .
Năm sinh kết thúc ván cập thân mệnh chủ tinh thân cung mệnh kết cục tinh , lấy ngũ hành suy luận tương sinh thì cát , tướng khắc thì hung .
Lộc ở hãm địa mã lạc không vong giả , thân mệnh tam hợp dù được cát tụ , còn khó tránh kết thúc thân lao đau khổ .
Hợi cung thái âm mão cung thái dương điệp thủ thân mệnh , hoặc đà cường cung giả , đều có thể phát phúc , nếu gặp không kiếp thì dù phát có nạn .
Liêm trinh đơn thủ thân mệnh với hãm địa giả , cả đời cô bần hạ tiện .
Tử vi ở mệnh thiên phủ ở thân , Vô sát tinh xung phá giả , cả đời phúc lộc không thể lượng .
Thiên phủ ở mệnh tử vi ở thân giả , cũng phú quý , mà không cùng tử vi của ở mệnh thiên phủ của ở thân , thích cát tránh hung thì đồng .
Thân mệnh tọa trinh bảy cung , thì suốt đời cô độc bất an , nó ở bình nước nó hương , lưu lạc thiên nhai .
Cự môn kình dương cùng Hỏa Tinh tướng giá trị giả , thêm chết tha hương với quê người , thân cung mệnh lớn nhỏ hành vận đồng .
Lộc tồn thủ thân mệnh dù không phải quý cát , mà nếu đơn thủ , tam phương Vô cát củng , thì kết thúc làm ăn xin xin , bần tiện chi đồ .
Tháng giêng sinh an mệnh từ dần cung , được cát tụ giả đều tốt , được hung củng giả đều là nguy , tha cung đều là đang dùng cái này Ví dụ mà suy hắn.
Mệnh gặp địa không cực không đẹp, mà còn không bằng gặp địa kiếp của cực hung , địa không là nhân hư đãng lao lực , địa kiếp là nhân âm tặc trêu chọc họa .
Thất sát phá quân đồng thủ thân mệnh giả , thêm phiêu rơi quê người .
Tử vi phá quân đồng thủ thân mệnh , làm gian tà tiểu nhân .
Cung mệnh dù được tử phủ thiên tướng , thân cung thêm sát giả , kết thúc làm bần tiện , chỉ miễn họa của đến .
Cung mệnh dù được song lộc đồng thủ , cùng phá quân địa không ở chung , thất sát thiên hình Hỏa Tinh Kỵ tinh đến xung giả làm phá cách , rơi đường không càng không tốt , lộc tức gặp như thế chư sát thì bản cung kình dương đà la giáp , ích tứ nó ác .
Cung mệnh địa không tọa thủ , hình sát hỏa Kỵ xung căn cứ , thọ tinh lâm vào nô cung , đoản chiết .
Mệnh tọa trường sinh tham lang thiên thọ đồng cung , tám trăm năm của bành tổ .
Không kiếp điệp thủ mệnh , cực hung , nếu thìn tuất sửu mùi người , thì có cát Vô hung , gặp cái này thìn tuất sửu mùi cung , càng thích hợp .
Cung mệnh tử vi thiên tướng tả phụ đồng cung , hữu bật đến căn cứ , cơ lương giáp quyền lộc giáp giả , làm nhân người hiếu tử .
Cung mệnh có khoa tinh , phụ mẫu cung huynh đệ mỗi bên quyền lộc giáp giả , gọi là lưỡng số lẻ giáp số lẻ , cách này ngàn không được một , tức được cách này lại có thiên quý tại mệnh , bạn bè quý tại đối cung giả , hoặc khôi việt quý nhân phúc tinh quý nhân đến hội giả , sinh tử đều vinh , ※ ※ miếu hưởng .
Cung mệnh đế kết hợp lại chính lộc , thiên di phụ bật hợp hóa lộc giả , phú quý , mà một lộc gặp tai kiếp , một lộc gặp hình , thì không được đạt .
Cung mệnh thân cung phúc cung thiên cung đều là được quý nhân căn cứ lâm giả , gọi là bốn quý , định trạch có điều bất trắc của vinh , ※ sau đó của dự .
An thân mệnh từ dần địa lộc mã đồng cung , ngọ địa nhật thân địa nguyệt đến căn cứ giả , văn minh rõ ràng quý .
Lộc mã thủ mệnh đồng lâm từ dần Địa giả , cùng hợi cung không kiếp kết hợp lại , làm không đẹp, mà người hỏa cục thì ngược lại làm lộc , đại thể không kiếp Hỏa Tinh lộc mã tọa sinh hương , thì không kiếp Ví dụ rơi xuống đất , nguyên nhân không thể làm tai họa , thêm vào Hỏa Tinh thủ mệnh giả , làm quý .
Mệnh tọa dần cung , tham lang hóa kị cùng trinh hỏa thất kiếp tề hội giả , đà la kết hợp lại giả , dù nhập miếu với hợi cung , kết thúc khó phát phúc .
Thủy cục thủy sinh nhân mệnh tọa dần địa, tham lang hóa kị thủ lâm cơ nguyệt khoa quyền giáp văn xương phượng các hợp giả , văn danh chấn thế , khoa quyền giáp căn cứ cái bệ , hóa kị hội căn cứ giả , năng lượng phát phúc khánh , còn miễn vãn thành .
Mệnh tọa sửu cung tị dậu xương khúc đến triều, tam kỳ gia tăng hội giả , phát đạt rõ ràng quý , lộc tại mệnh , khoa quyền phân tại tài bạn bè cung là vậy. Với quan cung lại có lộc tồn quan quý , thì phú quý long đẹp, quyền việt riêng phần mình tài quan cung đến căn cứ giả , cũng chủ phát càng .
Cung mệnh trinh bảy đồng cung , không tốt, mà nếu được tử phủ đến triều, văn tinh củng mệnh thân phúc cung , có thiên nguyên lộc đơn tọa thủ của tử phủ hội sớm giả , có phúc Vô tai họa .
Sửu thời sinh ra mệnh không , sửu cung nhật nguyệt hóa lộc ở chung , tham vũ giáp xương khúc đến sớm giả , đến quý .
Mệnh tọa sửu cung tử vi phá quân , khôi quyền đà la đồng nhập , thiên cung thiên tướng , tài cung vũ thất , quan cung tham trinh , tị dậu xương khúc khoa lộc cùng củng giả , hùng vũ phát càng , khí tượng hiên thiên, hổ phù quy nữu , ngọc tài khoản cái giai .
Mệnh tọa sửu cung thiên khôi tọa thủ , thiên việt chính triều, phủ tướng xương khúc song lộc triều nguyên , tham vũ chính sớm giả , đến quý , làm nhất phẩm nguyên chủ trì .
Thân phúc cung trinh phá hỏa ở chung giả , muộn phúc không toàn vẹn , thêm được tai hại .
Tử phủ điệp thủ thân mệnh giả , làm quý , mà kiêm được tài ấn xương khúc quyền lộc sớm củng giả , hùng vũ phát càng .
Người hỏa cục thân mệnh ở chung dần cung , được song lộc ở chung , làm nguyên ương hội lộc , lại được thiên mã tọa sinh hương giả , nếu như giáp thân sinh ra , mệnh chủ tinh liêm trinh ở chung , kiêm được Hỏa Tinh ở chung , nhật nguyệt văn tinh đến hội , lưỡng lộc thiên tướng kết hợp lại giả , đến khó được , này gọi là song lộc phát vượng cách , tăng thêm phúc cung thiên phủ tả phụ văn khúc tam thai ở chung giả , phúc lộc Vô ngải , tức được cách này , thì thân sinh ra dù Kỵ hỏa linh tinh , mà gặp hỏa linh tinh giả , hỏa linh còn không thể làm hại , ngược lại làm trợ giúp phát của ứng .
Mệnh tọa sửu cung Tử Phá khôi quyền , thiên cung tướng việt quan quý , tài cung vũ thất văn xương khoa hình , quan cung liêm tham khúc lộc giáp các mã giả , hùng quý , thêm làm đem tướng người .
Thân cung thiên phủ dương hỏa ở chung , tài ấn văn tinh khoa tinh hội triều, hình hỏa gặp gỡ lưỡng quý tương ngộ giả , đến quý , thêm làm trạng nguyên sớm phát người , vinh quý hiển hách , lại được đài phụ cái lộc cái mã các loại giáp , hữu bật bát tọa các loại hợp giả , nhất định quý không nghi ngờ .
Thủy sinh người tọa mệnh với hợi địa, được thiên tướng đơn Thủ giả , xương khúc khoa quyền đến triều, vũ tương ứng thiên phủ tướng hội , hợp giả làm quý .
Tử địa thiên cơ đơn tọa an mệnh giả , không đắt , nếu được ngọ địa cự môn , lại thân địa văn xương đến hội , thì có văn hoa tài nghệ .
Cung mệnh nếu không chính tinh giả , dù được tử phủ tướng triều viên , kết thúc làm ván sau , không thể phát đạt , gia trị dương thiêu chết diêu giả , lao lực bần tiện .
Mệnh vô chính diệu giả , tử vi thất bại , lộc tồn dù ở điền tài cung mà thất bại giả , khốn cùng .
Thân trong mệnh gặp lưỡng long nhất hổ giả , cát , gặp lưỡng hổ một long giả , bị cắn thương .
Long hổ đồng nhập thân mệnh giả , lành nhất , mà long hổ giao về cách cùng nhật nguyệt khôi việt ở chung giả , có hiên thiên phú quý .
Cung mệnh được miếu , hội tả hữu cách , mà trái có cái phải có tòa ở chung giả , gia trị văn tinh lộc mã giao sớm giả , thì vinh quý .
Người hỏa cục thủy tinh ở mệnh , kết cục không đẹp, mà như nước sinh ra , thì ngược lại tốt, tha(nam) đều là theo như vậy mà suy của , lộc mã phượng các thiên thọ đồng tọa trường sinh phương giả , đến quý , thêm làm thọ , quý nhập các nguyên giả , thân mệnh gặp giả , làm quý , quan cung giá trị giả , càng số lẻ , tức được cách này , lại cùng nhật nguyệt xương khúc phụ bật giao hội giả , phúc lộc vinh hoa , huân thiên chấn thế .
Quan quý tại mệnh , phúc quý mang theo giả , gọi là lưỡng quý điệp thủ , mà lại thân cư phúc cung giả , vưu cát , tọa sinh vượng giả , cát trung chi cát , nếu thân trong mệnh hoặc có khôi việt trong một sao thủ lâm giả , chính là ba quý củng mệnh , ba quý củng thân cách , lại có lưỡng giá trị khôi việt giả , chính là bốn quý củng thân cách vậy .
Thân cung mệnh cự nhật tại thân địa, cùng hỏa Kỵ thái tuế phi liêm đồng cung giả , cùng địa kiếp kiếp sát kết hợp lại , không linh tướng hội giả , không đẹp nhất , nếu rơi tuần đường không vong , có thiên phủ lộc Mã Lai cứu giả , ngược lại miễn họa bại , nếu không thì người kim cục đến không tốt .
Cung mệnh mùi địa thiên việt hồng loan quan quý tấu sách , tọa quan đái của hương , cùng thiên khôi làm tọa hướng cách , mão địa xương nhật , hợi địa khúc nguyệt đến triều, văn minh vinh quý , chấn diệu nhất thế , ngũ hành cục không khỏi phát quý .
Tam kỳ của thành cách làm quý , được tam kỳ giả , không hẳn đều là phát , đại thể thuần cát ngược lại có ngu muội , tam kỳ còn không bằng khoa lộc quyền của phát quý , khoa lộc khoa quyền còn chưa kịp quyền lộc số một quý , mệnh thân cung gặp quyền lộc giả , trăm lần không sót một , nhất định suy cho cùng vinh quý , đồng cung làm sau cùng , đối cung thứ hai , tài quan hội sớm thứ hai , hợp thứ hai , giáp lại thứ hai .
Cung mệnh có khôi việt hồng loan , thân cung có thiên hình Hỏa Tinh giả , lại gặp văn tinh khoa tinh , nhất định làm long đầu của khách .
Cung mệnh ngọ địa tử vi đơn thủ , thân quan cung tuất địa thiên phủ liêm trinh , hữu bật hóa lộc hình hỏa bát tọa đồng nhập , dần địa tài cung vũ tướng , lộc mã xương các khoa sau cùng tụ cát , thiên cung tử địa tham khúc long trì đến căn cứ , tăng thêm thiên thọ đến nhập mệnh cung giả , nó cách đến quý , nhất thời tử phủ điệp thủ thân mệnh , nhất thời song lộc củng mệnh , nhất thời lộc mã triều nguyên , nhất thời ấn tượng gặp , nhất thời văn tinh củng hội , nhất thời khoa tinh ám củng , nhất thời hình hỏa tương ngộ , kết thúc quy với quân thần khánh hội cách , quân thần khánh hội dù quá mức quý cách , được này chư cách đều hội tan ra kết giả , trăm Vô một hai , này thật hiên thiên phú quý nhân vậy. Đã thành như thế cục , thì mệnh phạm không vong , đế tướng thất bại , chớ luận có thể vậy , thân quan cung có cát tinh , lại đắc thái dương thái âm thần thành giáp giả , nếu giáp thiên phủ , giáp phụ bật , giáp lưỡng lộc vân vân , đều là làm đến quý .
Long củng mệnh , hổ củng thân giả , quý .
Thiên tướng tọa mệnh tử phủ triều viên , phụ bật cái bệ hội triều, xương khúc trì các giáp giả , làm hoàng các của quan .
Người thủy cục thiên tướng làm cung mệnh chủ tọa tinh , phụ mẫu có thiên đồng văn khúc thái âm thủy tinh , thông kỳ huyết mạch giả , quý .
Thân mệnh tam hợp cát hung đại tinh cùng lẫn lộn , cát nhiều hung it giả , nhất định phát đại quý .
Thân cung mệnh dù hư không Vô chính tinh , nhật nguyệt cũng minh đến căn cứ , văn tinh khôi việt gia tăng lâm giả , văn chương rõ ràng quý .
Thân cung mệnh dù Vô chính tinh , nếu tứ chính có lộc mã các mã các loại, lớn nhỏ cát tinh thành cách , cung quan lộc bên trong có lộc tồn nhật nguyệt khôi việt khoa quyền tinh tượng gặp giả , nhất định phát đại quý .
Thân mệnh tọa trường sinh đế vượng của hương , gặp quý nhân tọa thủ , lại có quý nhân tiến đến , nhật nguyệt song lộc tiến đến giả , phúc lộc vinh quý
Nhất thế vô song .
Mệnh vô chính diệu , trinh bảy hình hỏa các loại sát tinh , thành giáp thành hợp giả , người này tâm thuật không đẹp .
Nhật nguyệt cũng minh mang theo văn tinh lộc tinh đến căn cứ , thì mệnh Vô chính tinh , ngược lại quý với có chính tinh .
Cung mệnh có địa không , cũng ngày mai nguyệt mỗi bên mang theo lộc tồn hóa lộc đến căn cứ giả , nhật nguyệt song lộc , quý cách vậy. Phú quý vinh hoa , hoán huy nhất thế .
Thủy sinh người thủy cục , thân cung tọa tị địa thiên cơ nhập miếu đơn thủ , tháng Hợi , dậu khúc , sửu cùng môn đều cùng thủy tinh đến hội , kết cục lại có vạch nước kết hợp lại với sinh hương , vì cuộc sống thủy triều đình cách , mà vạch nước tọa cung phụ mẫu , thì càng làm đến quý .
Cung mệnh thiên hình cùng quyền hỏa kết hợp lại , nhật nguyệt song lộc đến căn cứ , hoặc mặt trời lặn tuần đường không , nguyệt phạm thiên địa không , hoặc mệnh phạm tuần lộ thiên địa không giả , cực quý đại phát .
Thân cung ngọ địa ,
Thiên lương thủ thân ,
Cung giả đến quý ,
Không thể lượng ."
Lang hội hợp thì ,
Biến hóa có thể trắc ,
Thông vi đạt áo ,
Thủy sinh người phải ,
Phúc cung quý các loại ,
Hương giả rõ ràng hoa ,
Tấn chi sơn đào ,
Vậy đường thời có ,
Đều tọa sinh vượng giả , hợp cách , khí hậu cục người mới có thể có được , nó ứng toàn bộ bị , kim mộc hỏa tam cục , thì thất chi phúc lộc , nhất định không đến đây cách .
Thái dương thái âm điệp mệnh giả , cũng gọi là nhật nguyệt điệp thủ .
Cung mệnh văn xương khoa quyền lộc các mã kết hợp lại , gặp thiên hình thiên việt giả , thân cung văn khúc hình hỏa tướng hội giả , đều là chủ trạng nguyên khoa .
Cung mệnh tứ chính kiếm được tiền ấn lộc mã các mã khoa quyền tam thai đài phụ giả , không khỏi làm hoàng các cũng do một nghĩa ấy .
Cung mệnh dù được cát củng cát tụ thành cách giả , thân cung thêm sát , như kình dương đà la diêu Kỵ Hỏa Tinh tùng tập giả , cùng phúc cung có hỏa linh dương Kỵ mà trinh bảy ngày hình đến xung giả , đều không có thể hưởng phúc , nửa đường bại chiết .
Cung mệnh Hỏa Tinh thêm cát , lại có khoa quyền lộc trong một sao gia trị , lưỡng quý nhân gặp nhau giả , đến quý .
Thân cung mệnh cũng được quý cách , thân cung có tam thai , cung mệnh có đài phụ giả , thêm làm hoàng các tể tướng .
Cung mệnh tức trực nhật nguyệt căn cứ lâm , thân cung lại có thái dương thái âm thành giáp giả , nhất định chủ phú quý rõ ràng hoa , Vô sát xung thì cát , nếu có sát thì phần kết chương danh từ .
Thân cung tọa đồng hương , sinh vượng tự tài quan cung phân lâm giả , được chư cát củng hội , không khỏi làm quý .
Thiên đồng thiên lương thủ thân mệnh giả , dù có chăng hung tinh chiếu xung giáp hợp , cũng làm thiện nhân , dù lũ được tai ách hình thương , kết thúc miễn nguy họa , không mất tên đầy đủ .
Thân cung mệnh gặp hoa bao trùm tinh giả , long quý thành cách giả , phần kết chương Hàn Lâm , tiếp theo thì nho danh văn từ , phạm không kiếp lạc không vong , thì làm tăng ni đạo sĩ .
Tử phủ văn xương thiên việt lâm căn cứ thân mệnh giả , tử phủ văn khúc thiên khôi lâm căn cứ thân mệnh giả , thái dương thần nhập miếu thủ thân mệnh giả , thái âm thần nhập miếu thủ thân mệnh giả , nhật nguyệt nhập miếu căn cứ lâm thân mệnh giả , đều là làm cái thế văn chương .
Đồng lương điệp thủ thân mệnh , mà mỗi bên lấy đơn thủ lương hợp nhất lộc , đồng hợp nhất lộc thành tứ chính , đồng lương song lộc mã cách giả , cả đời phúc dày, lại có các mã giả , cát thêm thì nhập các , quan cung nếu không đủ , thì nhất phẩm tôn sư .
Thiên lương đơn thủ mệnh với thổ hương , thiên đồng đơn thủ thân với thủy hương giả , làm đắc địa .
Cơ nguyệt thiên tài gặp gỡ , lại được nhật nguyệt căn cứ lâm giả , tất có cái thế tài hoa , dù phản bối nhật nguyệt điệp thủ thân mệnh giả , gặp cát thì không khỏi hóa quý .
Thân mệnh nguyệt hợp thái âm , nhật hợp thái dương giả , nhật hợp thái âm , nguyệt hợp thái dương giả , đều là rõ ràng hoa quý cách , đế lộc rơi lưỡng không giả , dù quan đạt , tất có trung niên thẩm trệ của họa .
Thân mệnh tọa Dần mộc hương , thất sát Hỏa Tinh đơn thủ , tử phủ phụ bật lộc tồn đến sớm giả , đến quý đại phát , hỏa cục thổ sinh người người chiếm được , có không bờ cõi của thọ .
Thất sát đơn thủ thân mệnh giả , dù được chư cát sớm củng thành cách , người này suốt đời nhất định không tránh được khắc thương vong xâm , thoán trích ( khiển trách , chỉ trích ) xuất ngoại , lũ nhập hố tiệm ( hố lõm ) , cùng không kiếp hợp giả , càng không tốt, nhưng tử phủ phụ bật lộc tồn tới cứu , đồng lương làm giáp , thì hung không làm hung , họa không làm họa , kết thúc năng lượng bảo an thọ mệnh .
Nhật mang theo nguyệt tại mệnh , nhật tại mệnh nguyệt mang theo , cái bệ tại người làm quan , thông gọi là nhật nguyệt gặp cái bệ , đều là làm nhập các người , nếu nhật nguyệt ở chung quan cung , hoặc có thêm cái bệ , hoặc cái bệ thành giáp giả , đại quý , nhất định vậy nói cười nhập các .
Thân cung mệnh thất sát đơn thủ , dù không tốt, nếu được tử phủ lộc tồn tự thiên cung đến triều, cái bệ phụ bật văn tinh thọ tinh hội củng giả , phát quý , đồng lương thành giáp giả , bị họa thường miễn .
Thân cung mệnh dần địa thất sát đơn thủ , cùng hợi địa cự môn đơn thủ tý cung giả , kết hợp lại , thì thủy hỏa tướng chiến , không những thân số mệnh không tốt , mà lại đang Vô tử .
Mệnh tọa mão địa thái dương tọa thủ , tài cung nguyệt mã , thiên cung dậu địa lộc tồn quan quý đến triều, quan cung mùi địa phụ bật thiên quý củng hội giả , đại phát phú quý , văn chương rõ ràng quý .
Ngọ địa văn khúc gặp thái âm giả , thân mệnh quan cung đều là may mắn gặp của , nguyệt hội văn tinh , quý cách vậy. Người chiếm được , ổn vị thiềm cung , xuất nhập long lâu .
Cung mệnh sớm lộc , thân cung sớm lộc , không khỏi làm trong triều quý nhân .
Thân quan cung phụ bật ở chung , long hổ giao về với vượng địa, lại có quý nhân đồng vị giả , ung dung miếu nhà trên .
Thân quan cung phụ bật ở chung , cùng tử vi kết hợp lại giả , nhất định làm nhị phẩm tể tướng .
Thân cung phụ bật hợp tử vi cung mệnh , thì nhật nguyệt hợp thiên phủ giả , không khỏi làm thái bình tể tướng .
Tử vi phá quân của thủ mệnh với sửu cung giả , hóa quyền đồng vị , tam phương có hùng quý thành cục , tài ấn tham linh củng hội giả , làm vũ đem của nhập các giả .
Cung mệnh có hình , thiên cung có cướp Kỵ , tài cung có địa không , quan cung có diêu linh giả , dù được hai ba đại cách , đều là làm phá cách , dù lấy công khanh chi tử , khó tránh ăn xin xin cuộc đời .
Thân cung cơ lương cùng củng , lại gặp nhật nguyệt khôi việt giả , dù phản bối nhật nguyệt , nhất định có thể sớm phát , người sinh đêm càng đang sớm quý .
Thân mệnh tọa sửu mùi Tử Phá đồng cung , Tử Phá đến sớm giả , chớ luận chư tinh cát hung bao nhiêu , nhất định làm ※ đạt người .
Thân cùng lương đồng thủ thân cung mệnh giả , dù Vô sát tinh , đang lấy dung thường mệnh đoạn hắn.
Thân cùng lương cùng đà la đồng cung giả , cũng làm dung thường , đồng lương vốn là phúc tinh , đà la cũng thích thân địa, mà đồng lương tối kỵ nhất đà la , mà lại ở không phải có thể cư chi hương , gặp đà la thì đà la làm chủ , đồng lương làm khách , nguyên nhân không đẹp .
Lộc tồn thủ mệnh tử phủ triều viên giả , chớ luận cát hung bao nhiêu , đang phát phúc lộc .
Tuần đường hai không phạm giả , thân mệnh tử phủ tướng , văn tinh khoa tinh đều là tối kỵ nhất của , nhưng mà chính không làm đại sợ , bàng không không đến đại sợ .
Cung mệnh trước sau có nhật lại có thái âm , có nguyệt lại có thái dương giả , gọi là nhật nguyệt giáp mệnh , nếu được giáp đế giáp lộc giáp phủ phủ tướng giả , làm quý .
Lộc tồn thủ thân mệnh quan điền tài cung , mà không rơi tuần đường hai không , nếu cùng không kiếp kình dương đà la hỏa linh gặp gỡ , thì kết thúc làm phá cách , khốn não độ thế .
Cự môn thủ thân mệnh , dù nhập miếu cự môn , cũng khó tránh cả đời miệng lưỡi của ách .
Hỏa linh tinh làm ác sát , mà độc tham lang thích nhất tương ngộ , tham gặp hỏa kiêm được tham hỏa tham linh quý cách vậy. Nhập miếu thì đại phát , dù không vào miếu cũng chủ hùng quý , gồm gặp hỏa linh giả làm bên trên, đơn gặp hỏa đơn gặp linh thứ , thân mệnh quan cung đều là may mắn gặp của , đồng cung củng căn cứ giáp hợp giống nhau , vợ hai cung gặp được , cũng chủ một nhà bên trong , quyền thế long lẫy lừng .
Phụ nhân mệnh phúc phu ba cung , gặp tham hỏa linh ở chung , tất được đại quý , ngưỡng vọng người làm hợp phối hợp .
Sửu địa thân mệnh quan cung gặp Tử Phá đồng cung , tài ấn liêm trinh thất sát lộc tồn , quan quý phúc quý triều nguyên giả , cái bệ thiên thọ thành giáp giả , cái thọ thành hợp giả , không khỏi vinh đạt , mà lại hưởng thọ phúc , vũ đem có nhiều cách này .
Mệnh tọa dậu địa vũ khúc thất sát , Hỏa Tinh lộc tồn ở chung , làm tăng đại tướng quân mệnh .
Thân mệnh quan cung tức gặp tam kỳ , lại gặp mão địa hóa kị giả , gọi là tứ hóa hiệp cát ※ Kỵ của , làm phúc cùng quyền lộc tướng ※ .
Mệnh có hỏa thiên có hình , mệnh có hình thiên có Hỏa giả , thông gọi là hình hỏa tương ngộ , làm trạng nguyên khoa; cung mệnh gặp giả cũng vậy .
Mùi địa an mệnh thiên phủ xương khúc đồng cung giả , làm đẹp, mà nếu gặp dương nhận ở chung , thì dương tinh nhập miếu , xương khúc đều là Kỵ , mà làm tai họa hơi khinh , nhưng dương Kỵ đều nhập thì không thể phát , nếu thân tọa thiên cung trinh bảy hỏa xung căn cứ , thì không đẹp, nếu được ngọ nhật thân nguyệt thành giáp , phụ bật gia tăng giáp , lộc tồn thành hợp giả , làm đôn hậu mệnh , mệnh tức hợp thiên lộc quan quý , cùng hóa lộc chính triều, thì cũng lấy phát đạt luận , quan cung gồm gặp lộc mã thủ căn cứ giả , nhất định phát , nhưng mà thích hợp cùng vũ phát , không thích hợp lấy văn phát , bao trùm xương khúc tuy là văn tinh , dương hỏa Kỵ trinh bảy chư sát thấu hội , văn tinh được thương nguyên nhân vậy .
Thân mệnh hợi địa không cướp sau cùng ác , biệt được đại cát tinh tam hợp nội thành cách giả , phát quý cũng không năng lượng an hưởng , tất có nguy đau khổ sự tình , nếu không gặp cát mà gặp sát giả , thì ※※※ không chỉ một mà là , thiên đồng làm chủ tinh , đối cung tị mà có thiên lương giả , làm hạ tiện khốn khổ mệnh , dù được quyền lộc khoa đường quyền các loại giáp , cũng Vô công hiệu .
Thân cung mệnh tị hợi đồng lương thủ căn cứ giả , làm tư lại đao bút người .
Mệnh cùng thân cung dù không tốt, quan cung cát tụ tập giả , làm ấm sĩ của quan , thân mệnh đều không cát , mà điền tài có lộc mã nhật nguyệt thành cách giả , làm phú hậu người , tăng thêm cung phúc đức cát tụ , cung tật ách Vô sát giả , làm ông nhà giàu .
Kim sinh người kim cục , mệnh tọa tử Địa giả , kim sinh thủy sinh cùng cục cùng cố định tương sinh , huống gặp thiên đồng thái âm giả , lại được tương sinh cát tượng , tăng thêm thần thượng quan cung cơ lương đến hội giả , làm hoa hiển cách .
Nhật nguyệt gặp trì các , tuy là số lẻ cách , mà nếu dậu nhật các , tháng Tị trì đến căn cứ , sửu địa mệnh , lại giá trị mùi Đồng Cự xung căn cứ giả , làm hạ phẩm , tài được giảng đạo, thâm sơn là thầy , hương cốc mệnh vậy .
Thân mệnh dù phân tọa sinh vượng hương , mà lớn tinh đều là phạm không tọa hãm , phúc cung lại giá trị không kiếp giả , lao lực bần tiện .
Kình dương đà la đơn thủ thân mệnh với sinh vượng địa, ép chặt xương khúc giả , chuyên được không đẹp sự tình , hào vũ gian xảo .
Mệnh tọa tị địa tử vi thất sát văn khúc đà la ở chung , đối cung có thiên phủ khôi hỏa mã , dậu địa Liêm Phá xương việt , sửu địa tham vũ thiên hình , tị dậu địa long trì phượng các đều hội giả , hùng trọng phát càng cách , trong ※ vũ đem thêm dùng cái này cách phát phúc , nhưng mà mạt lộ thêm không được toàn bộ kết thúc , đại thể sát tinh thêm tụ quan cung có liêm xương , nguyên nhân vậy .
Cung mệnh vượng địa tham lang , gặp quan cung Hỏa Tinh giả , đại phát cách .
An thân mệnh với mùi địa dương nhận cái bệ ở chung , phụ bật thành giáp , chính lộc đến hội , phủ tướng triều viên giả , làm phú quý người , thêm cùng vũ phát , gặp hình hỏa khôi hỏa tham võ giả , nhất định cùng vũ phát .
Cung mệnh hữu Không Kiếp trong một sao , phúc cung có hỏa linh trong một sao , thiên cung có hình tinh , tài cung không cái , thân cung hữu Không Kiếp trong một sao cùng diêu sát giả , suốt đời cùng tiện không được phát .
Cung mệnh dù được miếu , hội tả hữu cách , kiêm được hóa lộc hóa khoa đến củng , nếu kình dương đà la hỏa linh bốn sát xung hội , thì phá cách khó phát .
Cung mệnh có vũ phủ giáp , thân cung có khôi việt giáp , quý , cung mệnh có khôi việt giáp , thân cung có vũ phủ giáp giả , đều là quý .
Cung mệnh đế tướng giáp giả , quý , lại được khôi việt giáp giả , càng quý .
Mùi địa an mệnh nhật nguyệt địa không , tọa quý hướng quý , tham vũ giáp giả , làm quý , mà nếu thân cung tọa hợi địa, cùng tị địa thiên đồng lộc tồn tương chiếu , thì làm hạ phẩm , dung thường cách , gia trị mão mùi không kiếp đến xung , không thể lấy văn võ phát đạt , ấm sĩ tạp chức , kế thừa theo công danh .
Mệnh tọa thần địa cơ lương khoa tinh Thủ giả , sớm phát khoa danh .
Dậu địa thân thê đồng cung , văn khúc đơn thủ , mão bên trên cự cơ , sửu địa nguyệt đến căn cứ giả , thời trẻ đăng khoa phát triễn , nhưng được trinh phá linh giáp , thì vãn thành thêm tai họa .
Thân mệnh tọa tử địa tham lang đơn thủ vượng phương , được tử vi phụ bật hội triều, khôi xương đến củng , đại phát phú quý .
Cung mệnh Vô đại tinh , thân cung Vô đại tinh giả , dù được tam phương tứ chính cát củng phúc , phúc không thể trấn trọng .
Cung mệnh dù Vô chính tinh , nếu có long trì thiên quý phúc quý , tọa sinh vượng quan đái của hương , thân cung dù Vô chính tinh , nếu thiên mã thiên thọ , tọa trường sinh đế vượng của hương , lại được tam phương tứ chính cát củng , thì năng lượng hưởng vinh hoa .
Cung mệnh có lưỡng quý nhân , lại được khôi việt giáp giả , văn khúc khoa tinh giáp giả , quý .
Thân cung dù Vô chính tinh , thiên mã cùng tử xương quyền ,
Cung mệnh dù Vô chính tinh , lưỡng quý nhân giáp , được khôi việt hóa lộc đến triều, nếu như sanh ở thần Địa giả , được tuất địa cơ lương , thân địa cự môn đến củng , làm vinh quý .
Người thủy cục tả phụ thiên khôi thủ mệnh với mão Thượng giả , thổ hỏa khắc thủy , nguyên nhân không được phát .
Mệnh tọa suy tuyệt tử địa cùng thất sát kết hợp lại giả , quá mức nguy . Thân phúc cung gặp phúc gặp giá trị giả , cũng vậy .
Thời cùng thân mệnh làm hợp cung giả , được cát tinh thì đẹp, được ác tinh thì hung , thái tuế thân mệnh làm hợp cung giả , không tốt, nếu được chư cát củng hội , thì còn có thể , không nhưng mà gặp chư sát củng hội giả , quá mức nguy .
Cung mệnh sửu địa Tử Phá hóa lộc , hợp chính lộc giả , làm phú quý cách , kiêm được tài ấn cùng sát phá liêm tham thành cách , ...nhất hùng quý , nhưng mà mệnh có dương nhận , tài được thất sát , thiên có diêu tinh , quan có linh Kỵ giả , dù cùng vũ phát , thành bại không chỉ một , mạt kết thúc không đẹp, nhưng mà phúc cung thân cung cát tụ tập , như khôi xương thiên phủ các loại sao tướng hội , thì khiến kết thúc .
Cung mệnh dù được sửu địa, Tử Phá quý cách , mà cũng rơi tuần đường không , quá mức không đẹp, nếu lưỡng lộc kết hợp lại giả , gặp lưỡng không lấy kết thúc không được phát đoạn hắn.
Thủy sinh người thủy cục , cung mệnh có lưỡng Hỏa Tinh , một thổ tinh giả , lưỡng hỏa khắc thủy , một thổ cũng khắc , nguyên nhân không được đạt , dù hỏa thổ tinh nhập miếu , không được phát .
Mão địa nhật tọa mệnh , hợi địa nguyệt tọa tài cung , có thêm khoa tinh giả , tam hợp nội không có quyền lộc , thì nhật nguyệt dù quý , khoa tinh cô độc , nguyên nhân khoa danh mùi dễ thành liền .
Kim sinh thủy cục người , đã là sinh cục tương sinh , cung mệnh thân địa phá khúc hai thủy , cũng là đắc địa , gồm tọa sinh hương , thì làm thủy sinh triều đình con đường , tị địa tý cung thiên cơ , đã là đắc địa , cung mệnh thân địa thủy tinh nhìn tý cung cơ mộc hoá lộc giả , phụ tử vinh quý , cung mệnh có phúc quý , tý cung có thiên quý giả , lưỡng quý kết hợp lại thích hợp , suy cho cùng phụ tử đều là đẹp của khánh , đã thành cách này giả , tứ chính có tài ấn lộc mã , tam phương có vũ cùng nhau bật cùng khôi việt củng hội , cái bệ chụp ảnh chung , sát phá tham hỏa đà hỏa chư cách thành kết giả , đại phú quý xuất đem nhập tướng .
Thân cung tọa thần địa thất sát dương nhận đều là nhập miếu ở vượng địa, cùng tham phủ phá khôi việt hội hợp giả , làm uy danh hiển hách người , vũ phát đại tướng mệnh , có nhiều cách này , văn nhân cũng chủ hùng vũ , uy trấn biên bờ cõi , thống lĩnh binh quyền của chức .
Mệnh tọa trường sinh của hương , cùng lộc tồn hoặc hóa lộc thiên thọ tướng , lại giá trị phụ đến hội giả , thọ lộc lâu đời .
Dần ngồi mệnh hư không Vô chính tinh , lớn nhỏ tinh chư Thần nhất không vào , mà thân địa thiên cung cơ nguyệt , trái khúc lộc mã khoa tinh ân ban ngày mới tọa trường sinh không thất bại , ngọ địa quan cung thái dương , văn xương hữu bật hóa lộc phong ấn cáo phúc quý nhân ở chung giả , đến quý , thiên kim đẹp cách vậy. Tháng Thân sợ không , tức cùng lộc mã đồng vị , nguyên nhân nguyệt dù thích không , rỗi rãnh thì lộc mã thất bại , làm hại nguyên nhân vậy. Ngọ nhật thích gặp không , nhật gặp không vong , dương huy ích minh nguyên nhân vậy. Thái dương cũng hóa lộc , lộc mà thất bại không ngại giả , chính lộc mã tọa sinh vượng hương tràn đầy , thì hóa lộc gồm vượng ngược lại hóa cát , Vô tạo hóa , nguyên nhân chính lộc mã được tức giận , hóa lộc gặp không cùng nhật dương màu , thì tạo hóa cơ quan , càng cực minh lấy , nguyên nhân vậy. Tức được này quý cách , cung mệnh lại cùng thiên tướng tam thai bạn bè quý kết hợp lại giả , vạn không được một , đại tinh đã thành , như thế sắp xếp thiết lập thì tứ chính , thì ấn lộc mã khoa quyền các loại chư cát , không hẹn mà đồng , giống như minh nước miếng 8 trăm , chư hầu không hẹn mà hội tây bá giả , như thế tức được này quý cách , lại với thần địa phúc cung thiên đồng , cùng thọ tinh đồng viên , tử tham lộc tướng lương phủ tề hội , thanh long sinh mã đằng tụ tập giả , đến quý , quan cung lại được vũ phủ giáp , đà hỏa giáp giả , càng cực tôn quý quý , ngũ hành sinh ngũ hành cục người , đừng không phú quý , mà thổ sinh cục bởi vì bên trên, hỏa sinh cục thứ hai , đông hán đặng nguyên hầu lấy thổ cục có được , tý cung chính là ※ địa thiên tướng , tam thai quan quý vậy. Thiên tướng phạm tuần không lại tựa như không tốt, mà bàng cung thanh long đằng không , biến hóa cát khí tương ứng , trước cung vượng địa thiên lương cùng thiên trì long tướng giáp ba quý , nguyên nhân tử tôn phồn thịnh thêm quý , thế gian sinh diệt của thời , phàm ba mươi lăm vạn ở bên trong , không phải Vô phú quý hoán lẫy lừng mệnh , mà nếu nó sớm phát đại phú quý , tử tôn phồn thịnh , nhà hành đẹp nhất , thọ phúc xa long , khiến cho danh vô cùng giả , độc mệnh này cầm đầu , này chính là vạn không chỉ một có được quý cách vậy. Tam phương tứ chính thuần cát thành cách , nó chuyên gia của chính , thì phụ bật cùng nhật nguyệt đồng căn cứ , nguyên nhân vậy. Sớm xây đại huân , phong ấn bái triệt hầu , song lộc mã đài phụ phong ấn cáo tại thiên tài quan ba cung vậy. Nhân loạn tá vận , vũ tướng lộc mã quyền hỏa tương ứng , thân cung long hổ thành phong vân hội mà đúng vậy , binh qua nhật phát dấu vết , lấy trinh bảy Hình Kiếp khôi thường giáp mệnh mà đúng vậy , vừa vào Hàm dương Vô công giả , mệnh Vô chính tinh thuần cát chủ nhân ( nhân ái nhân từ) , nguyên nhân vậy. Thâm cốc đạo nhân thường lượt cứu cổ kim danh số , còn hiềm nghi ※ lẫn lộn mùi phó , cùng gặp mệnh này , sau đó bắt đầu thơ tạo hóa của áo tinh , cùng chư mệnh không khỏi phù khế .
Mệnh tọa dần địa người sinh năm giáp , lộc tồn thủ mệnh , hợi mà có khoa giả , gọi là lộc minh khoa ám , có thêm quyền tinh giả , gọi là hợp lộc khoa quyền , quý cách vậy .
Dần thân cơ nguyệt vốn không phải là chính cách , phúc lộc khinh bình , dù được tử phủ giáp , nếu lộc tồn gồm thủ , thì vừa có tử phủ giáp , lại có kình dương đà la giáp cát giáp , được hung giáp , làm bác tạp mệnh .
Chính lộc nhập mệnh hóa lộc hợp cung giả , cát hội thì văn võ phát , sát củng ấm sĩ tạp chức .
Tuất ngồi mệnh thái dương đơn thủ , hóa kị ở chung giả , mặt trời lặn bất tỉnh mệnh không đẹp, ※ quá mức tăng thêm cùng mão địa dương xương kết hợp lại giả , cả đời khốn cùng , cau mày khó khai .
Thân phúc cung tử địa thiên cơ đơn thủ , gặp thiên hình giả , cả đời khốn cùng , cùng mậu nhật gặp Kỵ đồng .
Mệnh có Kỵ , thân có hình , thiên có diêu , tài có kiếp, quan thất bại giả , lấy nghèo thiển mệnh đoạn hắn.
Tham linh thủ mệnh , làm đem tướng cách , được hùng quý tinh thành cách giả , hợp cách , không nhưng mà chuyên lấy ác , sát thành tụ giả , khó được phát đạt , đại thể chúng sát thấu hội , cát khí bất thông , nguyên nhân vậy .
Mệnh có tham linh chư sát củng hội giả , dù có thể vũ phát , như thế kết thúc mạt khó cứu nó họa .
Mệnh có hình linh đà , thân có địa không , quan có thất sát , tài có phá kiếp , phúc có dương nhận giả , dù mây tham linh cũng thủ mệnh cách , không thể phát đạt luận .
Tham linh thủ mệnh được quyền lộc giáp giả , chớ luận có cát có sát , nhất định có thể phát đạt .
Trinh bảy dù không đẹp, nếu thân mệnh tọa ngọ địa, vũ phủ đồng thủ tử địa, thất sát đơn thủ dần địa, liêm trinh đơn tọa tịnh sớm ngọ cung giả , đang lấy phú quý luận hắn.
Cung mệnh lấy sát thành cách giả , phúc cung đế tương đồng ở , thì lấy phúc người luận hắn.
Tuất địa tử tướng dù mây hãm địa , cùng dương nhận ở chung giả , dương có thể giúp cát , tử vi vốn dĩ nhân hậu chậm trọng chi tinh , được dương kim hiệp tán , chấn khởi làm phúc , này tạo hóa chi diệu vị trí , thân mệnh gặp giả tốt, mà phúc cung gặp giả càng tốt.
Tham lang thủ mệnh tọa trường sinh hương giả , thọ như bành tổ , mây giả qua chỗ xưng luận , mà dù không được tọa trường sinh hương , nếu đối cung là trường sinh hương , thì tham tự trường sinh cũng làm thọ , mệnh tứ chính Vô phá thì hợp cách , có phá thì cũng không đến xa thọ .
Song lộc quan quý ở chung thân quan cung giả , cực quý cách , nhất định đại thành .
Thân cung mệnh sửu địa nhật nguyệt khoa quyền lộc , tọa tấu sách hương giả , cực cát .
Cung mệnh có đơn thủ , trinh phá giáp giả , sớm tang dựa vào , cô độc duy vi .
Mệnh hợp tật cung linh tinh giả , nhiều bệnh , lại giá trị điếu khách chết phù kết hợp lại giả , mất sớm .
Hợi ngồi mệnh thái âm gặp Kỵ giả , tọa tuyệt địa, thì dù cùng mão địa nhật tướng hội , không thể nhật nguyệt cũng minh luận .
Hợi địa cung mệnh thái âm gặp Kỵ với tuyệt Địa giả , công danh không thành , cơ lương quyền lộc đắc địa sớm mệnh , lại có lộc tồn triều nguyên giả , đến quý .
Bệnh Phù điếu khách nhập mộc dục hương , mà thân cung an bài Vô lớn nhỏ tinh giả , cả đời thân có tật bệnh , ưu như thế kết thúc thế .
Mệnh trước có quyền khoa lộc tam tinh , gọi là mệnh Top 3 số lẻ , nếu âm nam dương nữ nhân , thì mệnh sau đó gặp được , gọi là thuận gặp tam kỳ , phía trước ngược lại không bằng ở phía sau của làm số lẻ vậy .
Cung mệnh dần địa vũ tướng phải xương , gọi là cát tụ tập , tức được cách này giả , tất được tử phủ triều viên , nguyên nhân lộc ăn vạn chung giả , cách này có nhiều của , kiêm được khoa quyền lộc tại tứ chính hội hợp giả , số lẻ , tức được khoa lộc , thì mã ở trong đó , tức được cách này giả , nguyệt hợp văn xương , khoa hợp văn xương , cái hợp thiên tướng hữu bật , đều vậy quý cách vậy. Tuất cung thiên phủ mệt mỏi thiên kim , không phải độc chỉ cung mệnh vậy. Đại thể chỉ tài cung mà nói vậy. Thiên phủ tọa tuất địa tài cung , gồm gặp hồng loan giả , làm hồng mục nát trần trần tượng , mão địa thiên lương dù mất đất , hợp với tuất phủ thì làm trợ giúp , ngọ địa bạn bè cung tử vi Hỏa Tinh , gặp thiên không giả , dịch phát , hỏa gặp không , thì tử vi gặp phát hỏa mà dương màu , mang theo được thiên quan quý nhân , tọa quan đái hương giả , làm quý cách , được Hình Kiếp giáp giả , càng đang nhanh phát , nhưng thủy nhân thì không thể nhanh phát , đại thể lấy thủy hỏa tướng chiến khắc , nguyên nhân vậy .
※ hồng mục nát trần trần: quá chiếm giữ của túc hồng mục nát mà không thể ăn: quá chiếm giữ của túc , trần trần tướng nguyên nhân toát lên lộ tích với ngoại , đến mục nát bại không thể ăn .
Cái thọ hợp mệnh sắc nhất thọ tính của trường viễn .
Nguyệt tại hợi địa cùng khoa tinh ở chung giả , lại tựa như hiềm nghi đà la linh túc , mà đà linh với hợi địa làm nhập miếu , nguyên nhân còn không làm tai họa , còn có tam thai ân Quang chi quý , cùng thiên thọ phúc tinh cũng hội , cùng dần tướng mệnh hợp thì làm quý , dần địa vũ khúc kim , nhìn hợi địa thái âm thủy , nguyên nhân tý cung thái âm gặp cung mệnh vũ xương giả , gặp lưỡng sinh gặp thiên tướng hữu bật giả , gặp đồng khí lưỡng tinh , nguyên nhân phụ tử giữa , đang có nhất thời vinh quý của khánh .
Mệnh tọa ngọ địa Vô chính tinh , chỉ có dương nhận .", khó Phong chi cách , sinh thái tuế thì càng hung .
Cung mệnh dương nhận tọa thủ , bạch hổ đến hội giả , khó tránh hình giết thảm của họa .
Cung mệnh thiên thọ gặp dương nhận ở chung không đẹp, không được nó thọ .
Cung mệnh thiên thọ gặp lực sĩ , gặp thái tuế , đều là hung .
Thiên cơ thiên lương điệp thủ thân mệnh giả , gọi là thiện ấm sớm tôn quý cách , mà nếu thiên hình hóa kị sát tinh gia tăng lâm , thì không thể phú quý , thích hợp làm tăng đạo .
Thân cung mệnh quý nhân tọa chư cát , cùng tam kỳ đến trợ giúp cát , gọi là quý nhập quý hương , gặp giả phú quý .
Ngọ địa thái dương tọa thân mệnh , gọi là nhật lệ trung thiên , canh người sinh năm tân hợp cách , tha(nam) sinh thì phúc lộc đốn khinh .
Tử địa thái âm tọa thân mệnh , gọi là thủy trừng quế ngạc , người sinh năm bính hoặc mậu hợp cách , tha(nam) sinh thì phúc lộc đốn khinh .
Quan quý dù nhập thân mệnh , nếu là tị hợi tham trinh cung , thì không làm phúc .
Tị thời sinh ra tị địa văn xương đơn tọa , gặp long đức đăng văn khoa thân mệnh quan cung , giai nghi gặp được , gồm gặp hồng loan phong ấn cáo các loại quý tinh giả , tốt.
Tuất ngồi mệnh vũ khúc , tả phụ hóa lộc tọa thủ , thiên cung tham lang , hữu bật hóa quyền chính triều, tài cung trinh tướng lộc tồn , dần địa quan cung tử phủ văn khúc hội triều, lại được ngọ địa tam thai , thần bục phụ giả , đại phú quý , đem tướng chỉ lên trời mệnh , tăng thêm long đức tại mệnh , thanh long tại thiên , lưỡng long điệp tướng tân chủ giả , hoàng điện thủ lớp của quý , đem tướng công bộc tôn sư , gia tăng thái dương thái âm hội tam hợp giả , vưu cát đẹp .
Cung mệnh thì hóa lộc cùng quyền tinh đối chiếu , thân cung thì chính lộc cùng khoa tinh giả , lộc ăn ngàn chung .
※※※ ※ hội với thân mệnh , tam hợp nội giả , nhất định phú quý .
Không kiếp kình dương đà la thủ thân mệnh giả , chính là vậy cửu lưu thuật sĩ .
Tuất ngồi mệnh địa kiếp đơn thủ , cận kề cái chết hương , được liêm xương phá xương , linh tinh tang môn quan phù các loại giáp , hợp cung có bạch hổ giả , chính là vậy hình giết thảm mệnh , cung mệnh hóa lộc dù quá mức kỳ hảo , thìn tuất sửu mùi bốn cung , dù hóa cát mà Vô sử dụng .
Hồng loan gặp hỏa diêu kiếp sát phục binh , đồng thủ thân mệnh giả , không phải chết yểu thì nhất định giết thảm , chết tuyệt được giả , cực hung .
Mệnh có địa kiếp , hình Kỵ đến xung giả , không tốt .
Cung mệnh dù hung , thân cung thêm cát , thì nửa cuộc đời tai họa tội , nửa cuộc đời yên ổn , thân cung hung , mà cung mệnh cát , cũng vậy , cung mệnh lấy bốn mươi trước luận của , thân cung lấy bốn mươi sau đó luận của , thân cung mệnh dù không đủ , phúc cung cát tụ tập , muộn hưởng phúc lộc , mà lại được nó thọ , nguy mà không nguy , hung mà không hung .
Thân mệnh ở mão địa tham hỏa đồng cung giả , hình phụ khí , cùng tử vi đồng cung giả , càng đại phát .
Thân mệnh tọa tị địa xương tương đồng cung , cực cát , cùng dậu địa văn khúc Ví dụ hội , sửu cung thiên phủ Kỵ cung lộc tồn , hợi cung vũ khúc hội hợp giả , đại cách , người sinh năm tân được giả hùng quý , tăng thêm thân cung mệnh trong bạch hổ tướng quân , cùng thiên hình ở chung giả , uy vũ quyền lực , vén thiên chấn địa.
Mã gặp đài phụ giả , gọi là phụ mã , phụ mã chiếu mệnh giả , nhất định làm tể tướng .
Hỏa nhân thiên đồng cự môn tọa suy hương , mùi địa thủ mệnh giả , không được phát .
Hỏa cục thổ sinh người , làm không được phát tượng , dù được xương khúc đồng viên , khôi việt tọa hướng cũng Vô nó ứng , lộc mã giáp dù số lẻ , hoặc lộc thất bại , mã không thất bại giả , hoặc mã thất bại , lộc không thất bại , làm lộc mã thất bại không toàn vẹn cách , gia trị không dương giáp , không linh giáp , dương linh giáp giả , không đẹp .
Hóa lộc ở mang theo mệnh quan cung , được quyền việt nhập miếu mà giáp giả , làm sau cùng quý .
Tham dương hợp cung mệnh thân cung giả , cùng quan cung phúc cung giả , đều không làm phúc , vợ hai cung giá trị giả , cũng không hưởng phúc .
Cung mệnh đắc địa tham lang đồng nguyệt giáp giả , lưỡng thủy sinh mộc , tốt nhất , ※ địa hợp cách .
Cung mệnh ngọ địa nhật tọa , hóa lộc cùng phượng các ở chung , xương khúc phủ việt thành hợp , vũ phủ quyền việt thành giáp , cái Mã Lai căn cứ giả , làm rõ ràng hoa quý cách , ngọ địa nhật lại giáp thái dương thái âm thần giả , số lẻ cách vậy .
Tử địa thân cung mệnh thiên lương đơn thủ , song lộc nhật nguyệt khoa tinh trì các đến căn cứ , khôi loan đến giáp giả , rõ ràng quý bình phục , gặp hình Kỵ đồng cung giả , dù có thiên thọ thiên đồng , không đẹp .
Thân cung mệnh dù thành quý cách , lưỡng lộc đều là thất bại kiếp, lâm ※ ※ giả , lấy bần tiện đoạn hắn.
Tử địa thân mệnh tham lộc tọa thủ , được khoa quyền giáp giả , quý , tức được cách này lại có tam thai tọa quan đái hương , hóa lộc đến căn cứ , làm song lộc thủ căn cứ giả , lành nhất , dù có hóa Kỵ tại bản cung , tử địa Kỵ tinh hung không làm hung , đồng nguyệt khoa quyền giáp , tốt nhất .
Ngọ ngồi mệnh tử làm tọa thủ , phủ tướng tự dần tuất cung , cùng vũ khúc cùng tử địa tham lộc đến sớm giả , làm quan quý phát vượng cách , tức được cách này , lại cùng mùi địa xương khúc hợp giả , rõ ràng hoa phú quý .
Thân cung mệnh tam hợp không kiếp , kình dương đà la hỏa Kỵ diêu linh các loại sát tinh tụ giả , chết yểu bần buồn ngủ.
Mão ngồi mệnh thiên đồng làm chủ tinh giả , dung thường mệnh .
Hợi ngồi thân mệnh cự môn hóa quyền , hữu bật đà la thủ , tị địa thái dương thiên việt đến căn cứ giả , vinh đạt .
Thân mệnh phúc ba cung , thìn tuất tử tướng dù không làm quý , cũng năng lượng miễn nguy ách , dù chư sát củng xung , kết thúc tuân lệnh kết thúc , tăng thêm thiên quý ở chung , vũ phủ văn tinh hữu bật hồng loan các loại chư cát củng hội giả , phát phúc vinh dự , thiếu Vô tai ương .
Cung mệnh tử kết hợp lại thiên việt giả , làm tôn quý quý của chức .
Thân cung mệnh thân địa liêm trinh , tử phủ vũ tướng tham lang , phụ bật xương khúc hội sớm giả , đại phát vinh quý , quan cung được giả đồng .
Dần ngồi mệnh thất sát , hữu bật văn xương đồng thủ , thiên quý đài phụ gia tăng lâm , thân địa thiên cung tử phủ quyền mã , tuất cung tham lang , ngọ cung phá quân đều cùng nhập miếu tinh thần (sao) , hội thành hùng cục giả , phú quý sáng láng , dù được cách này mà nếu tử phủ thất bại , mệnh cũng phạm không giả , phúc khánh không toàn vẹn , vãn thành trong phá .
Thân cung mệnh thân địa liêm trinh tọa thủ , dần địa tham hỏa , thần tử tử phủ tướng đến sớm giả , làm uy vũ sáng láng , đem tướng mệnh .
Cung mệnh thì hợp hóa lộc , điền cung thì lộc tồn Thủ giả , phú quý đại hiển .
Quan quý mang theo cung được xương lộc giáp , khoa xương giáp , khôi bật hợp giả , đều là làm khanh chủ trì tên quan mệnh .
Dần thân cung tọa mệnh tử phủ đồng vị giả , phú quý phúc dày, mà nếu cùng dương nhận ở chung , thì kết thúc làm phá cách , bao trùm tử phủ đều là sợ dương nhận , nguyên nhân vậy .
Thân cung tọa mệnh tử phủ đồng vị , được dần địa thất sát đến triều, làm thất sát ngửa đẩu cách , thất sát may mắn gặp dương linh , nguyên nhân đồng thời gặp dương linh thì phản thành cát , đơn gặp dương nhận thì không tốt , gồm gặp dương hỏa thì càng không tốt , thất sát dương nhận của hại với tử phủ , nạn họa không phải khinh .
Mệnh vô chính diệu giả , tử phủ tướng triều nguyên , tứ chính có song lộc các mã các loại cách , tử phủ tướng lộc mã không được thương , thì còn có thể vãn thành , như bị thương thất bại , thì nghèo chết yểu .
Mệnh vô chính diệu , tọa tuyệt địa, chết yểu .
Cung mệnh hãm địa thái dương , còn có thể thông minh .
Cung mệnh hợi địa thái dương , cùng tị địa cự môn tương chiếu giả , làm cự nhật cách , tứ chính gồm gặp tử phủ cái các mã giả , phát phúc .
Cung mệnh phản bối thái dương tọa tuyệt địa, phúc cung có thêm linh hỏa diêu giả , ngắn thọ .
Mệnh tọa dần thân tị hợi vị , đã thành tài ấn lộc mã quý cách , mà vũ phá liêm tham thành cách , đế tướng song lộc xương khúc khôi việt triều viên giả , không nói cũng biết làm khanh tướng .
Cung mệnh vũ phá tham quyền , thân cung tướng lộc hợp cái mã , bạn bè cung tài lộc hợp bật khoa , tài cung xương khúc tọa quý hướng quý , phúc cung thiên phủ hợp nhật tọa quý hướng quý giả , cả đời bình bộ vân tiêu trên .
Tham lang vượng địa nhập miếu giả , thủ mệnh thì phú quý tôn trọng , tính độ cương trực , phong lưu tà dâm , như gặp Hỏa Tinh thì càng đang hảo học , đại phát phú quý , tham hỏa đồng cung cùng tham hỏa đối chiếu chụp ảnh chung , tổng tốt, củng căn cứ cũng thích hợp .
Cung mệnh có hóa lộc , thiên cung có chính lộc giả , nhất định làm quan đạt người .
Cung mệnh hóa lộc cùng các mã kết hợp lại giả , làm danh chủ trì .
Thiên tướng thủ mệnh tử phủ phụ bật triều nguyên giả , thật làm khánh hội cách , gia tăng được xương khúc giáp , lộc tồn hợp giả , nhất định làm hoàng phi nguyên lão .
Cung mệnh địa không đơn , tam hợp nhập miếu nhật nguyệt cũng căn cứ giả , cực quý , gia tăng được lộc mã sớm giả , quý trong thêm quý .
Cung mệnh lộc mã triều, thân cung quyền lộc hợp giả , hành lang miếu bề trên .
Hỏa thổ cục nhân hỏa ngồi mệnh , không hỏa kết hợp lại giả , đại phát .
Thân cung mệnh tọa thần địa được cơ lương đều nhập giả , hợp quyền lộc , giáp đế tướng , căn cứ trì các giả , không khỏi văn chương đại hiển .
Khoa tinh lâm vào tật ách cung nô bộc giả , dù xưng không đẹp, khoa danh khó liền , mà thân cung mệnh kết cục tốt tốt, tam hợp nội được số lẻ cách giả , khoa tinh dù lạc hãm cung , gặp sát thất bại , cũng không trở ngại .
Văn khúc mang theo quyền lộc vừa người mệnh , củng thân mệnh giả , số lẻ cách , hợp càng số lẻ .
Quan quý hợp mệnh , phúc quý vừa người , phúc quý hợp mệnh , quan quý vừa người , cái gọi là lưỡng quý điệp hợp , cả đời tôn quý quý .
Dần địa hỏa Kỵ dù không thích hợp , không gặp sát phá xung hội , thì Kỵ tinh thủy tinh , dần là mộc hương , nguyên nhân không đến hại lớn .
Lưỡng lộc phân thủ thân cung mệnh giả , cực quý , một lộc cùng khúc ở chung , một lộc cùng khoa ở chung giả , đến quý .
Mệnh hợp lộc , thân hợp lộc giả , lộc hợp mệnh lộc hợp phúc giả , đều là hưởng hiếm thấy phúc lộc .
Cung mệnh thiên tướng cùng văn xương lộc tồn quý nhân hợp giả , vinh quý .
Tử vi phụ bật ở chung , cái bệ giáp giả , làm thở một cái trăm nặc cách , thân mệnh quan thiên phúc cung gặp của giả , đều là làm cực phẩm tể tướng .
Tứ chính song lộc khoa tinh các mã dù đến quý , nếu thân sinh ra , thân cung mệnh gặp hỏa linh giả , ngược lại không đến sùng lớp .
Cung mệnh có tam thai , thiên cung có đài phụ giả , làm tướng quốc , chư cát thành cục giả , phương gọi là hợp cách .
Thanh long gặp cái bệ với cung mệnh giả , đến quý , long hổ đều hội mà gặp cái bệ giả , càng quý , cùng nhật nguyệt gặp cái bệ , long hổ gặp nhật nguyệt giả , cùng là đại quý cách .
Thân mệnh cũng được khoa lộc sớm củng giả , không dễ , có thể biết nó làm văn chương vinh dự người .
Thân cung cung mệnh phúc trong cung , thái dương vượng địa nhập miếu giả , văn chương phú quý , thêm vào thanh long long Đức giả , càng quý .
Chính lộc gặp địa không thiên không , hóa lộc rơi tuần đường không giả , chính lộc rơi tuần đường không , hóa lộc gặp địa không giả , không đẹp, mà nếu thân cung mệnh trong hỏa cục , đã thành cách , thì lộc của gặp không thất bại , đều không làm hại lớn , chỉ đủ để gặp trung niên thẩm trệ của họa .
Mệnh cùng khôi việt Hỏa Tinh kết hợp lại , thân cùng thái dương văn tinh tượng hợp , mệnh có khôi xương giáp , thân có thái dương thái âm giáp giả , đều là phần kết chương kim thạch .
Xương khúc khôi việt cũng lâm cung mệnh hóa cát , nhất định làm long hiển khách .
Khúc xương đồng cung khôi việt tọa hướng , phủ tướng tự sinh vượng phương đến sớm giả , đến quý , gia tăng được tham vũ hội sớm giả , hùng kỳ .
Làm mệnh tọa sửu địa được tọa quý hướng quý , tham vũ xương khúc đến triều, nhật nguyệt trì các khoa lộc phụ bật giáp giả , đại quý .
Mệnh thái dương thần thủ lâm , gặp không giả , văn minh .
Thân cung mệnh dù tốt, mà nếu quan cung chủ tinh , cùng kết thúc ván tướng khắc , hoặc cùng sinh ra hương tướng khắc , thì quan phẩm khó cao .
Tử phủ không gặp nhau phải phụ bật khôi việt lộc tồn đều hội cung mệnh giả , làm quân thần khánh hội , phong vân ngư thủy cách , gia trị trì các cái bệ giả , làm đến quý , tức được cách này , dù không kiếp xung căn cứ , mà lại phạm không vong , nhưng chậm phát kết thúc không sợ , làm phú quý tể tướng , tức được quân thần khánh hội , phong vân ngư thủy cách , lại được tam thai ※ ※ thành cách giả , Vô sát xung , thì nhất phẩm sùng lớp , sát thêm thì tam phẩm .
Miếu hội tả hữu , lại được khoa lộc củng mệnh , là cái gọi là cẩm bên trên thêm tú , ngọc càng thêm châu , nó cách đến quý , lại được dương hỏa với miếu Địa giả , hỏa thổ cục người hợp cách .
Nhật nguyệt chiếu không , cực kỳ văn minh rõ ràng quý , nếu như kim cục người hỏa cục được cách này , mà trong mệnh đều gặp thiên địa không giả , vạn không được một , lại được tuần đường không giả , có mắt mùi gặp , khôi việt thủ căn cứ cơ lương gia tăng hội , tam kỳ trong nhất nhị tinh cũng lâm giả , tuyệt thế chưa từng văn giả , được cách này giả , văn chương phương từ , chấn diệu trăm đời , thanh vân tử mạch , xuất nhập cửu trọng , cổ nhân được này nửa cách giả , làm Hàn Lâm học sĩ trong sách , bình chương giả , đều gặp giả , phúc lộc vinh danh , hiên thiên chấn địa.
Tả hữu miếu , hội đài phụ tại mệnh , tam thai mang theo , ung dung hoàng các trên .
Sửu ngồi mệnh thiên lương làm chủ tinh , tọa quý hướng quý , phụ bật tề hội , nhật nguyệt khoa lộc , riêng phần mình tài quan tị dậu địa đến căn cứ giả , cực vinh quý , người hỏa cục gồm gặp dương Hỏa giả , sớm phát .
Cung mệnh thiên khôi cùng trì các tương chiếu giả , quý .
Cung mệnh thiên khôi cùng phượng các tướng hội giả , gọi là khôi các kể cả vân quý cách , gặp được giả , trong sách chánh sự nhà người .
Thần ngồi mệnh tử tướng , gặp hình đà ở chung giả , người thủy cục không được phát .
Cung mệnh lộc mã thất bại giả , dịch phát triễn , tất có thẩm trệ của họa .
Cung mệnh văn khúc hóa lộc kết hợp lại giả , gọi là khúc lộc tương ngộ , kiêm được cái mã các mã trì mã giả , quý .
Thân cung mệnh hình hỏa kết hợp lại giả , lại được khoa lộc thành giáp , thì nhất định làm trạng nguyên người , gồm gặp đà Hỏa giả , sớm phát , người hỏa cục hợp cách , thủy cục thì nếu không , gia trị chúng sát thì nghèo đoản chiết .
Cung mệnh tử phủ tài ấn , khoa quyền tướng giả , chớ luận sát xung , nhất định làm hoàng các thanh tỏa của cự .
Văn xương phượng các đồng thủ cung mệnh , được tử phủ cái bệ giả , đại quý .
Cung mệnh có khoa tinh cùng hóa lộc kết hợp lại giả , khoa lộc hội số lẻ cách vậy. Người chiếm được sớm đăng khoa thứ , lộc ăn kết thúc già .
Quyền lộc đồng thủ cung mệnh , nhật nguyệt cùng lưỡng quý giáp , rất là quý .
Miếu hội tả hữu , lại được khôi việt giáp mệnh , cực quý , dược mã kéo kim , bốn mươi năm phú quý .
Thân cung cùng quan cung làm đối cung giả , gặp long hổ làm số lẻ , gồm gặp nhật nguyệt hoặc gặp thái dương thái âm cát thần , cực quý ※ ※ .
Người hỏa cục dần ngồi mệnh Vô đại tinh , chỉ có hình hỏa lưỡng Hỏa Tinh tọa thủ giả , sớm phát khoa danh , đang làm trạng nguyên , mà nếu được nhật nguyệt rỗi rãnh đến căn cứ , thì càng cực văn minh , rỗi rãnh chỉ địa không cùng tuần lộ thiên không mà nói vậy. Tức được cách này , sớm phát không nghi ngờ , mà giáp cung nếu có linh sát , thì quan nạn sợ không được miễn vậy. Nhưng mà bản cung nội có thiên quý phúc quý hai quý nhân đồng thủ , đối cung có khôi việt quý nhân , hoặc tịnh lâm hoặc đơn lâm giả , Vô nạn ách , dù có cũng có thể giải thoát .
Người hỏa cục thiên lương đơn thủ cung mệnh , được nhật nguyệt cũng căn cứ , đồng lương cơ nguyệt thành cách giả , nhất định phát , nhưng mà gặp không kiếp thì tráng niên khốn não , trung niên thẩm trệ , đi đường không hề thuận của thán .
Người hỏa cục dần ngồi mệnh , hình hỏa đồng thủ , ngọ nhật thân nguyệt rỗi rãnh đến sớm giả , văn minh hoa hiển , tức được cách này , mà thân cung lại được nhật nguyệt gặp không chiếu lâm , kiêm được khôi việt thủ căn cứ giả , văn chương phương thanh , chấn diệu nhất thế , thanh vân tử mạch bề trên .
Tử địa thiên lương tọa thân mệnh , dù được cát tinh thành cách , nếu cùng sửu địa trinh bảy kết hợp lại , thì suốt đời nạn tội chập chùng , có bất an của họa .
Cung mệnh có quý nhân , thân cung có quý nhân , quyết không phải đồng ruộng người , quý nhân chỉ khôi việt thiên quan phúc vậy .
Cung mệnh cự môn , thân cung thái dương tương đối mà căn cứ giả , cự nhật phân căn cứ số lẻ cách vậy. Nếu quá âm tướng hội , xương khúc tương chiếu giả , văn minh hoa quý , lại được khôi việt giả , văn chương chấn thế .
Cung mệnh trường sinh mã , cùng thất sát bạch hổ kết hợp lại giả , suốt đời có nguy sự tình .
Thân cung mệnh tử phủ thiên thọ kết hợp lại giả , thọ tính kéo duyên trường .
Thân mệnh cùng trinh bảy , không bảy , sát phá tướng hợp tướng hội giả , không thể xa thọ , thân mệnh dù được cách này , mà nếu lộc tồn hóa lộc ở mang theo cung mệnh , hoặc ở cung phúc đức giả , hưởng thọ mệnh .
Mệnh hợp địa không , thân hợp địa kiếp , mệnh hợp địa kiếp , thân hợp địa không , đều là khốn cùng .
Khoa tinh phong ấn cáo cùng ở tại thân cung mệnh giả , nhất định đăng khoa thứ .
Mệnh hợp khôi trì giả , rõ ràng hoa sớm phát , khôi tại mệnh trì tại hợp , khôi tại hợp trì tại mệnh là vậy. Khôi trì kết hợp lại , lại được nhật nguyệt hợp giả , có thể văn chương ※ thanh vân .
Thân phúc cung thìn tuất tử tướng ※ ※ , chủ phúc lộc ưu hưởng .
Dần địa hữu bật cùng hợi địa thiên tướng kết hợp lại giả , làm lưỡng thủy giao lưu cách , nguồn gốc tương thông , phúc lộc thao hợp , cung mệnh nếu tọa từ dần , thì tý cung Ví dụ tọa với hợi địa, nguyên nhân mệnh tọa dần được cách này giả , phụ tử đều là được vinh quý .
Thân cung mệnh có tham lộc ở chung giả , người này tất có tham dơ tên .
Cung mệnh có rãnh rỗi , tài cung có cướp giả , nghèo , mà nếu người hỏa cục thì không được bần mà phú , được chư cát củng hội giả hợp cách .
Thân cung hợi địa nguyệt khoa , cùng dần địa văn xương hóa quyền kết hợp lại giả , đến quý cách .
Hợi địa tam thai cùng dần bục phụ kết hợp lại với thân mệnh giả , làm hoàng các bề trên .
Thần ngồi thân mệnh tham lang làm chủ tinh , dương nhận ở chung , tuất địa vũ khúc , tử địa phá quân , thân địa thất sát đến hội giả , sát tinh nhập miếu của quý cách , thêm vào Hình Kiếp trợ giúp thành uy vũ giả , nhất định đại phát , mà tham lang làm chủ , nguyên nhân muộn phát .
Tuất ngồi thân mệnh vũ khúc làm chủ tinh , thần địa tham lang dương , dần địa tử phủ , ngọ địa liêm tướng , ngọ hỏa dần đà đến hội giả , cũng đại quý cách vậy. Gia tăng được mão địa lộc tồn phụ bật cái bệ trong một sao đến hợp giả , càng vinh quý .
Mùi ngồi mệnh Tử Phá tả hữu ở chung , quan đái của hương , cái bệ đến giáp , tài ấn liêm trinh thất sát triều nguyên giả , làm quý mệnh .
Mão địa thân mệnh vũ thất đồng thủ , tử phủ phụ bật đến sớm giả , quý trọng , gia trị liêm tham củng giả , ích tôn quý .
Thân mệnh tam thai cũng gặp nhật nguyệt khôi việt giả , văn chương giỏi thế , dù được cách này , cùng phụ bật các loại sao ở chung , thì lười biếng chậm thành .
Sinh ra trên ánh trăng an thân mệnh thì tốt, như mộc sinh mộc cục người , thủy hương an thân mệnh , thì thủy có thể sinh mộc , lại được thủy tinh , thì tinh có thể sinh bản sinh cùng cục , làm đẹp nhất , dù Vô đại cách của thành tựu , mà lại được tham hỏa đồng cung , tham hỏa giáp , tham hỏa hợp , này một ô là đủ .
Thân cung mệnh dù không đủ , cung phúc đức cát tụ tập , văn khúc vũ khúc thiên tướng phượng các giáp , được lương nhật khoa lộc bản cung , khoa lộc thủ căn cứ , phủ xương trì các chụp ảnh chung giả , đến quý .
Thân cung mệnh Hỏa Tinh cùng cách cục tương sinh , lại được cái bệ tự tài quan cung đến củng giả , cả đời tôn quý quý .
Thần ngồi mệnh cơ lương quyền lộc tọa thủ , lại được khôi việt triều, dương hỏa thủ căn cứ , đế tướng đế lộc giáp lương , cùng xương hợp , lại được đài phụ phong ấn cáo hồng loan cũng hội giả , lại có quan quý thiên quý phúc quý giả , là gọi là năm quý gặp cát đại quý cách vậy. Nhất định làm đem tướng công hầu ấp vạn hộ nhà , vạn Kim chi mệnh dã .
Thân mệnh tọa thân địa, tả phụ thiên việt thiên quý phúc quý đài phụ tọa thủ , dần bên trên cự môn , tử cùng nguyệt cùng tý cung sao Khôi , dần tử đà hỏa , thần bên trên cơ lương quyền lộc đến củng , tị địa tử vi khoa tinh thất sát , tam hợp tứ chính tử phủ phụ bật cái các mã tề hội giả , đại phú quý , hiên Thiên chi mệnh dã .
Mệnh tọa tuất địa thái âm , tả phụ khoa tinh quan quý ân ánh sáng, thiên cung thần bên trên thái dương , hữu bật thiên thọ đài phụ phúc quý , quan cung dần cùng lương khúc lộc hội căn cứ giả , phát đạt , cách này chính là miếu hội tả hữu , nhật nguyệt gia tăng lâm , văn tinh ám củng vậy. Nhưng cung mệnh đà la cùng sát hình Kỵ xung hợp , thì ít có tai họa tội của đến .
Thân mệnh tọa ngọ địa, xương khúc trì các khoa lộc đến hội căn cứ của , lại cùng tử vi quyền tinh hợp giả , vinh quý .
Tuất sinh tuất thời người , tuất ngồi mệnh , quá âm khoa tinh đồng lâm giả , thời trẻ đăng khoa .
Mệnh tọa tử địa vũ phủ lộc tồn đồng cung , ngọ địa thiên cung tả phụ văn xương bát tọa phong ấn cáo , thân địa tài cung liêm trinh hữu bật văn xương tam thai , thần địa quan cung tử vi thiên tướng tề hội giả , lại được nhật nguyệt dương hỏa hợp , đồng nguyệt khoa trì giáp giả , dù đường không tại tý, sửu đường phạm không vong , mà nhật nguyệt Hỏa Tinh thích gặp không , nguyên nhân không ngại , đại phát đạt , này chính là quân thần khánh hội , công hầu bá quý mệnh dã , lại được quan cung đế tướng , cùng đối cung hóa lộc đài phụ cùng củng , các mã lại giáp giả , hợp cách , thêm vào phúc cung dần bên trên tham linh giả , càng số lẻ , đại khái tử phủ vũ cùng nhau bật xương khúc tam thai bát tọa nhật nguyệt khoa lộc khôi việt quyền tinh các mã các loại quý cách sau cùng tụ tập thích hợp , làm hiên thiên đại phú quý vậy. Cung mệnh dù tọa suy hương , nhật nguyệt ở vượng địa hợp mệnh , này cùng mệnh tọa vượng cùng luận , thân cung dù thất bại phạm tuyệt , tứ chính đồng lương , hai phương tử phủ tướng tới cứu , nguyên nhân cũng Vô chỗ trở ngại , tiền triều quyền cự lý tư khiêm được cách này , quyền dương người , chủ lấy tham vũ trinh , phân thủ thân mệnh phúc ba cung , dương hỏa hợp vũ với mệnh , linh Kỵ hội tham với phúc , lưỡng hiếm một tuyệt cùng trinh đồng vị , sát xương chiếu mệnh , kình dương đà la giáp mệnh , cho nên nó người suốt đời tứ hành uy phúc , chuyên làm hung uy , phạm Vô quân sự tình , nhưng mà thân mệnh đều là thất bại , phúc cung không tốt , nguyên nhân cuối cùng tứ hung mà thôi .
Mệnh tọa dần địa tử phủ việt đồng cung , phụ bật xương khúc vũ tướng liêm bảy kình dương đà la , hợp thành Nobita cách , lưỡng cái sớm giả , đem tướng hầu bá mệnh .
Thân mệnh tọa ngọ địa trinh tướng , trái khúc khôi khoa ở chung , được dần địa tử phủ việt , tử địa phá quân , tuất địa vũ dương giả , đều vậy nhập miếu , hội cát , nhất định chủ đại phú quý .
Thân mệnh kết cục tức hùng , thì mệnh phạm không , tử vi thất bại , cũng không làm hại , nhưng chậm phát , phát sau có tai họa tội của thời .
Cung mệnh dần địa tử phủ thiên việt , cùng hình hỏa quyền kết hợp lại căn cứ giả , nhất định chủ phát quý .
Mệnh tọa mão địa tử tham , văn khúc quyền Kỵ cái đồng cung giả , cát Kỵ cũng nhập miếu , chư tinh đều là cát đắc địa , cùng thiên cung dậu địa hình hỏa gặp gỡ giả , gọi là tham lang ở mão dậu gặp hỏa làm công khanh cách vậy. Thân cư sửu địa thiên phủ Thủ giả , tử phủ điệp thủ , cái ở mệnh các ở thân , thì lại gọi là cái các điệp thủ , mùi địa liêm dương đều là nhập miếu mà tới triều, hợi địa vũ phá xương lộc mã bát tọa hội sớm tử vi , cùng tuất địa hữu bật kết hợp lại , là gọi là quân thần kết hợp lại , được cách này giả , Ví dụ được cự cơ giáp , đại khái cách này thêm đôn hậu hùng quý , văn võ đều thích hợp , phát phúc vinh xương .
Mệnh tọa hợi địa thái dương hóa kị , mão địa thái âm dương nhận , hợi mão xương khúc , tị địa cự chuông cửa tinh diêu tinh , dù tử phủ lộc mã hợp , khoa quyền giáp , cũng không miễn dung thường lao lực của quy .
Sửu địa an mệnh giả thiên cơ , hình đà thiên không cái bệ đồng vị giả , tinh thần (sao) cát hung tạp lẫn lộn , bác mà không năng lượng , lại được hỏa linh tinh tự dậu tị địa đến xung giả , bần .
Thân cung mệnh dù không thành cách , điền tài cung nếu ở dần thân , tử phủ lộc mã tọa trường sinh của hương , tài ấn đến hội giả , làm tiện mà phú hậu nhà .
Thân mệnh tài quan phúc tốt , bình bộ bồng lai bề trên , tuất địa an mệnh thân cung đồng cơ lương tả phụ phượng các thiên thọ ở chung , cùng mão địa quyền lộc hồng loan kết hợp lại , thần địa hữu bật long trì hội , thành miếu gọi là trì các cách , dần địa lộc mã , ngọ thứ khúc nguyệt đến củng , vinh quý vô song , thân địa cự môn văn xương ân quang đài phụ ở chung giả , thân mệnh quan phúc cung đều là làm quý cách , gia tăng được thiên phủ hợp văn xương lộc mã phong ấn cáo đến triều, tứ chính tử phủ lộc mã văn tinh lưỡng cái thành cách giả , hoàng các cũng do một nghĩa ấy .
Thìn tuất địa thân cung mệnh cơ lương , phụ bật trì các cùng củng thủ căn cứ giả , thanh vân bên trên phú quý người , tức được cách này , lại được tử tướng giáp , quyền lộc hợp giả , cực quý .
Mệnh tọa ngọ địa văn xương đơn thủ , kiêm được ân ánh sáng, tử cùng nguyệt , dần địa cự nhật , tử địa tả phụ , dần địa hữu bật , tử địa thiên khôi , dần địa hồng loan hội sớm giả , nó cách cực quý văn minh , vinh quý quan hiển , cái phủ tôn sư , mà lại phong ấn cáo tại mệnh , đài phụ tại quan càng quý , cách này cái gọi là văn xương hội nhật nguyệt phụ bật , củng văn tinh sao Khôi lâm mệnh các loại quý cách vậy. Tức được cách này , thêm Văn khúc tại phúc cung , thì gọi là phúc yên văn diệu , thiên việt Thiên Hỉ thiên quý phúc quý ở chung , Vô tha(nam) sát tinh , lại cùng tử vi khoa tinh long trì kết hợp lại , nhật nguyệt phụ bật khôi loan hội căn cứ giả , phúc cung vẻ đẹp , tuyệt thế hi hữu của quý cách vậy .
Tam kỳ bát tọa hồng loan cùng thân cung mệnh hợp giả , rõ ràng quý hoán lẫy lừng , lộc mã thủ tài cung , không thất bại vị gặp sát giả , phú quý toàn mỹ .
Thân mệnh tọa dần địa được cự nhật , hữu bật hồng loan trái thủ , vũ tướng tham lộc cái thọ đến giáp , phủ mã thành hợp , xương khúc thiên việt lưỡng quý nhân , đài phụ phong ấn cáo Thiên Hỉ ân quang đều là hội giả , làm cực phẩm quý cách , gia tăng được thiên không đà la ở chung giả , nhật gặp thiên không dương màu lần ánh sáng, đà la nhập miếu hiệp trợ cát tường , nguyên nhân phú quý toàn mỹ .
Mệnh tọa thần địa thất sát , địa kiếp thiên hình ở chung giả , dù mây tam hung tổng hợp , thần là mộc hương , Hình Kiếp cũng là Hỏa Tinh , mộc có thể sinh hỏa , thất sát lại là uy vũ chi tinh , thần không phải hãm địa , nguyên nhân nếu sát phá lang thành cách , quyền lộc đến triều, chư lớn nhỏ cát tinh tương trợ giả , phát vượng phi thường , nhất định lấy uy vũ lực lớn phát , nhưng mà nếu có dương xương giáp không hỏa tại phúc cung , thì mạt kết thúc thứ cho không tuân lệnh kết thúc .
Thân mệnh tọa dần địa vũ tướng , lộc tồn khoa trì mới tọa thủ , tử phủ lấy ngọ tuất cung đến triều, quyền lộc lấy thân tuất cung đến triều, lộc mã lấy thân tuất cung đến triều, mà lại hợi cung thái âm tả phụ đến hợp giả , đại quý cách .
Thân mệnh tọa tử địa tham lang , phượng các thiên quý thiên thọ tọa thủ , Tử Phá thất sát Hình Kiếp hỏa linh đều hội giả , chư sát đều là đắc địa , thì tràn đầy phát phúc phi thường , uy vũ phát càng , mất đất được không , thì ngược lại thành nghèo mệnh chết yểu , mà tử địa tham tọa mệnh nguyên nhân bần thì bần mà yểu thì miễn .
Dương xương giáp mệnh , kình dương đà la giáp thân giả , nếu Vô tử phủ đồng lương lưỡng lộc của cứu , thì nó có thể nói nguy quá thay .
Mệnh tọa ngọ địa tử vi cung , phụ bật khôi việt , tam kỳ củng hội giả , làm thứ nguyên giáp .
Mệnh tọa dần địa tử phủ cung , chư cát củng hội , mệnh trước có tam kỳ giả , làm thứ nguyên giáp .
Mệnh tọa thân địa tử phủ cung , chư cát củng hội tam hợp nội có tam kỳ , thân cung mệnh có phụ cáo phân Thủ giả , làm thứ nguyên giáp .
Mệnh tọa sửu địa, nhật nguyệt tự mùi cung cũng lâm , có chăng cát tam hợp giáp hợp thành cục giả , làm thứ nguyên giáp .
Mệnh tọa mùi địa, nhật nguyệt tự sửu cung cũng lâm , có chăng cát tam hợp giáp hợp thành cục giả , làm thứ nguyên giáp .
Mệnh tọa mùi địa, nhật nguyệt tự sửu cung cũng lâm , có chăng cát tam hợp giáp hợp thành cục giả , làm thứ nguyên giáp .
Mệnh tọa sửu địa thiên lương tọa thủ , tị dậu nhật nguyệt quyền lộc cái bệ đến củng , trì các xương khúc giáp giả , làm thứ nguyên giáp .
Tử thời sinh ra , thân mệnh đồng cung .
Giờ ngọ sinh ra , thân mệnh đồng cung .
Dần thân hai cung tử phủ đồng cung , mệnh tọa tử vi thiên phủ cung giả , quý .
Tháng tư sinh ra , văn xương hãm trong thiên thương .
Tháng mười sinh ra không kiếp điệp thủ thân mệnh .
Tháng tư sinh ra , tả hữu đồng hội với mùi cung .
Tử thời sinh ra , không kiếp đồng hội với hợi địa.
Thân thời sinh ra , thân cư cung quan lộc .
Hợi thời sinh ra , thân cư thê cung .
Sửu thời sinh ra , thân cư phúc cung , mùi thời sinh ra , đồng .
Dần thời sinh ra , thân cư cung quan lộc .
Mão thời sinh ra , thân cư thiên cung , dậu thời sinh ra , đồng .
Tuất thời sinh ra , thân cư tài cung .
Tị thời sinh ra , thân cư thê cung .
Giờ thìn sinh ra , thân cư tài cung .
Ngọ địa mệnh tọa tử vi cung giả , Ví dụ được tử phủ tài ấn hội hợp .
Dần địa mệnh tọa tài ấn cung giả , Ví dụ được ngọ tuất tử phủ triều nguyên .
Mệnh tọa thân cung , thần bên trên cơ lương , dần tử nhật nguyệt , dần tử xương khúc , dần tử thần tam kỳ hội hợp giả , không khỏi đại quý .
Mão thời sinh ra xương khúc hội với mùi cung , tử thời sinh ra không kiếp hội với hợi cung , lộc tồn thủ mệnh giả , kình dương đà la Ví dụ giáp cung mệnh .
Không kiếp tự tài quan cung xung mệnh giả , quá mức không tốt , nếu có chư cát đều hội giả , không làm phá cách .
Khoa tinh gặp không kiếp kình dương đà la hỏa linh , khó làm trong bảng đề danh , nhưng mà thân mệnh gặp cát thêm thành cách , thì không nhất định quá câu .
Tháng giêng sinh ra mệnh tọa thìn tuất cung giả , Ví dụ được miếu hội tả hữu cách , quyền lộc tướng làm tọa củng , mà Kỵ đang ngồi củng trong người , cái gọi là cát có hung đoán , không kiếp hình đà đồng thủ hợp viên giả , kết thúc thân bần buồn ngủ.
Tháng mười sinh ra phụ bật Ví dụ ở sửu cung .
Dậu thời sinh ra trì các Ví dụ hội sửu cung .
Nhật nguyệt trì các đồng thủ thân mệnh với sửu cung giả , tam hợp dù có hung , phú quý phúc lộc hiển nhiên vậy .
Thần ngồi mệnh vũ khúc văn xương tọa thủ đồng viên , kiêm được cát hội giả , tất có văn võ uy quyền .
Cung mệnh dù Vô đại tinh trấn thủ , khôi việt trong một sao , phụ cáo trì các cái bệ trong một sao lâm Thủ giả , làm quý mệnh .
Cung mệnh dù hư không vô chính diệu , nếu tọa trường sinh đế vượng hương , thì sinh vượng , đủ làm cung mệnh căn nguyên ��ể .
An thân mệnh với tứ sinh lâm quan đế vượng của hương , thì kết thúc thân phú quý , suy bại chết tuyệt của , thì kết thúc thân bần tiện , thân mệnh cách cục đã thành , mà ngồi sinh vượng đế , thì phú quý không thể lượng , cách cục không thành , làm dung thường , cách cục thành mà ngồi suy chết tuyệt , cúi cúi không được ※ ※ , cách cục không thành , thì bần tiện lao lực , ách cùng ưu nạn , trùng điệp khó chạy , cũng khó tránh biểu hiện 悿 ( yếu ) .
Thân mệnh tọa thổ khố thai dưỡng giả , làm bình thường của luận .
Lập mệnh với sinh vượng cung , phú cách vậy. Lập mệnh cận kề cái chết tuyệt cung , bần cách vậy .
An thân với sinh vượng , quý cách vậy. An thân cận kề cái chết tuyệt cung , tiện cách vậy .
Quý tiện bần phú chuyên hệ phúc lộc nặng nhẹ , cố nhân mệnh lấy phúc đức làm trước , mà nữ tử càng đang lấy phúc cung làm thứ nhất
Nam tử thuần dương phát động , nguyên nhân cả đời hành , thân ở thiên , phúc , mà thân ở mệnh , phúc thứ hai .
Mệnh Vô chính tinh dù cát tinh củng căn cứ , người này phúc lộc bất hậu , tâm thuật bất chánh , gia tăng sát tinh thì khó tránh chết yểu cô bần .
Thân cung mệnh dù có cát tinh , mà hung tinh tướng tạp , như ngọc trên có điếm ( dơ điểm ) , kết thúc không phải toàn mỹ .
Thân cung mệnh phải căn nguyên kiên vững chắc , cách cục sinh hợp , thì phú quý phúc lộc , kết thúc thân kéo duyên xa , thuộc lòng trì suy yếu , thì chín nghỉ , phá bại vô thường .
Thân mệnh tọa sinh vượng , bản cung lại được cát tinh ở miếu vượng , mà lại hạn thứ hai trong gặp tương sinh đất lành cát tinh giả , cát .
Thân mệnh tọa suy tuyệt , bản cung không thấy cát tinh hóa quý , càng giá trị kình dương đà la bốn sát không kiếp các loại, hạn thứ hai trong lại Vô cát tinh tiếp ứng nâng đở , hung . Trước cách con đường vinh xương cách , sau đó cách kết thúc thân ăn xin xin cách .
Bính đinh người sinh năm nhâm quý , an mệnh với thìn tuất hai cung , khôi việt thành giáp , tam hợp giá trị tử phủ nhật nguyệt quyền lộc , tả hữu xương khúc các loại cát tinh giáp vừa người mệnh giả , mà lại người sinh năm giáp an mệnh với sửu mão , mà giáp lộc ở dần , là gọi là sinh thành của lộc , cho phép xưng bên trên cách , mà lại giáp dần ất mão canh thân tân dậu bốn vị đều như nhau , mà lại như giáp nhân mệnh tại tử , liêm trinh hóa lộc ở hợi cung , phá quân hóa quyền ở sửu , cái gọi là giáp quý giáp lộc giáp quyền giáp khoa của quý cách vậy .
Trong mệnh có hóa Kỵ , giá trị không kiếp , kình dương đà la giáp , mà lại giá trị liêm trinh phá quân vũ khúc các loại sao thật làm hạ cách , không được nghèo thì chết yểu , nếu lộc ở sinh vượng cung , thì dù kình dương đà la chư sát làm giáp , lộc ở sinh vượng , đã là đến quý cách , thì giáp sát không ngại , không làm hạ cách .
Nếu kình dương đà la không kiếp không được tịnh lâm , tam phương giá trị quyền lộc , bất luận lấy giáp sát cách , nhưng gặp sát vận , thì có tai họa .
Liêm hỏa bảy kim , hỏa năng chế kim hoá hợp làm quyền , như liêm ở mùi bảy ở ngọ , thân mệnh gặp được , thật làm số lẻ cách , nếu gặp hóa kị , cũng làm hạ cách .
Thái dương ở hãm địa , thiên lương tọa thủ thân mệnh , phiêu đãng cô hàn , tửu sắc thương thân .
Tị hợi cung liêm trinh tọa thủ làm hãm địa , tam phương trước sau mà lại Vô cát củng giáp , thật làm bần tiện cô hàn .
An thân mệnh tự chưa đến tử , gặp nguyệt phú quý khoái lạc , cát tinh ít, đao bút công danh .
Thân mệnh tài phúc cung giá trị địa không kiếp, cả đời bần tiện , giá trị hóa quyền hóa lộc , cả đời hoa hiển .
Vũ kim khắc tham mộc , mộc gặp chế hóa phương làm hữu dụng , như mệnh sửu mùi hai cung được hai sao đồng viên giả , trước bần tiện sau đó phú quý , bao trùm tham vũ vận nguyên nhân vậy .
Thân mệnh hoặc một hai chính tinh , giá trị cát vận hạn , thì như vận hành suy tuyệt , gồm giá trị không kiếp hao tổn sát các loại hung tinh , thân mệnh nhất nhị tinh vô lực , nguyên nhân bần .
Thần sửu mùi tị hợi mão dậu bảy bên trong cung an mệnh giả , gặp xương khúc thì hữu học thuật văn chương , nếu mùi ngồi mệnh gặp văn xương cùng kình dương đà la các loại sát tinh tượng gặp , nhất định khó tránh chết yểu của 悿 , xương gặp kình dương , thọ mệnh thúc giả là vậy .
An thân mệnh từ dần thân Tý Ngọ cung , giá trị thất sát gọi là thất sát triều đẩu , cũng không thể khác tả hữu khôi việt xương khúc củng căn cứ , phương gọi là hợp cách , gặp cát hạn rất tốt đẹp , gia tăng sát thì không phải .
Dần thân hai cung an mệnh , tử phủ ở chung , gọi là tử phủ đồng cung cách , tam phương được tả hữu khôi việt củng căn cứ cát , phương gọi là hợp cách , nếu không dung thường .
Ngọ địa tử vi tọa mệnh , không thấy sát tinh được thông qua , công khanh quý cách vậy . Giáp đinh kỷ tam sinh người hợp cách đại quý , cái khác thường quý , gia tăng sát không vong không phải .
Thiên phủ tuất địa thủ mệnh , yêu kim y tử quý cách , mà giáp kỷ người hợp cách , làm đến quý , dư thì thường quý , không gặp tả hữu khôi việt khoa lộc giả bình thường , gia tăng sát không phải .
Thân trong mệnh một hóa số lẻ tọa thủ , tài quan cung hai hóa số lẻ đến hợp , gia tăng cùng cát tinh tướng hội , vị đến tam công phú long lẫy lừng .
Thìn tuất sửu mùi an mệnh vũ khúc tọa thủ miếu vượng , gặp tả hữu xương khúc quyền lộc thành hợp giả , chủ uy quyền , phú quý long danh .
Khoa minh lộc ám giả , vị đến tam thai , như người sinh năm giáp an mệnh hợi cung , khoa tinh thủ mệnh thiên lộc ở dần kết hợp lại , gọi là sáng tối quý cách , dư đều là ví dụ này .
Cung mệnh an sửu nhật nguyệt tự mùi sớm mệnh , an mùi nhật nguyệt tự sửu triều, gọi là lưỡng diệu đồng lâm cách , hầu bá tôn sư .
Thân cung mệnh khôi việt tương xung , càng gặp cát tinh hóa quý , như thân mệnh tọa khôi , việt tại đối cung , thân mệnh tại việt , khôi tại đối cung , làm cái thế văn chương .
Dần thân tị hợi bốn cung an mệnh , giá trị mã đồng cung , tọa thủ tam hợp nội được cát hóa , thủ căn cứ củng hợp , làm kinh người biệt thự , gia tăng sát , không phải , tả phụ văn xương tọa thủ thân mệnh tam phương , cát hóa củng hợp , tôn quý ở bát tọa , gia tăng không kiếp sát , không phải .
Thìn tuất sửu mùi an mệnh tham hỏa ở chung miếu vượng , càng gặp tam phương cát hóa củng căn cứ , danh trấn chư bang , quý cách vậy. Mão cung an mệnh Vô sát thứ hai , tị hợi hai cung không đẹp .
Nếu như tị cung có nhật , hợi cung có cự , làm bên trên cách , tị cung có cự , hạ cách , thân cung có nhật , dần cung cự , bên trên cách , dần nhật thân cự , bình thường cách , được người hợp lệ , quan trang bìa ba thay mặt .
Dần mệnh ngọ tuất tử phủ đến triều, thân mệnh tử thần tử phủ đến triều, quân phóng cự của quý cách , do văn vương với xương còn biểu hiện rõ ràng liệt với Khổng Minh , càng gặp lưu lộc của gặp , thì vị chí công khanh , thất sát tại dần thân tọa mệnh , thì cũng làm bên trên cách , giá trị bốn sát làm thường cách , phàm dần thân cung tử phủ triều viên , số lẻ cách , được lộc vạn chung , công hầu đem tướng tôn sư .
Sửu mệnh tị nhật tháng Dậu đến căn cứ , làm nhật nguyệt cũng minh , cửu trọng nghiêu điện , quý cách vậy. Tân ất bởi vì bên trên cách , bính bởi vì quý , đinh bởi vì phú , gia tăng sát không Kỵ giả , bình thường .
Phủ tướng tự tam hợp căn cứ lâm cung mệnh , cát nhiều, thân mệnh Vô bại giả , là làm phủ tướng triều viên cách , cả nhà lộc ăn , phú quý ưu phúc .
Mùi mệnh mão nhật tháng Hợi đến triều, làm cách Minh châu xuất hải , tài quan song đẹp, mà lại như thần nhật thủ mệnh , tháng Tuất đối chiếu , tháng Tuất thủ mệnh , thần nhật đối chiếu , làm cực quý cách , được giả làm tam hợp minh châu , thiềm cung ổn vị .
Tham lang thủ thân mệnh hãm địa , tay thuận nghệ , bảy phá thủ thân mệnh với hãm địa , chủ xuất xứ .
Thân mệnh tam hợp nội cơ nguyệt đồng lương thành cách , toàn bộ thì đao bút công danh , Vô tứ chính thì ba khảo thi khó thành , tử ở ngọ phủ ở tuất , nhật ở mão tháng Thìn ở dậu tuất hợi , lại có lộc quyền khoa ba hóa số lẻ , tọa thủ thân mệnh giả , phương bá của quý , nhật nguyệt khoa lộc chi đồng ở sửu cung giả , cực quý , giá trị thất sát địa không hóa kị giả , phá cách .
Sửu mùi cung nhật nguyệt , hóa khoa lộc tọa thủ thân mệnh , làm cực quý , nếu không cát hóa , thì dù nhật nguyệt đồng viên , không đẹp .
Tị thân hợi an mệnh gặp thiên lương hãm địa , thiên mã đồng viên , lại hoặc rơi vào hỏa lưới không kiếp giả , chủ phiêu đãng thiên nhai .
Mão cung liêm trinh tọa thủ , tam hợp nội gặp cát tinh củng hội giả , thanh danh truyền xa , gia tăng sát bình thường , mà lại mùi thân tọa mệnh , gặp cát củng Vô sát , cát , mùi địa thì liêm bảy đồng cung , mà cát củng thì phương làm quý cách .
Mão mệnh nhật tọa thủ , tam hợp gặp tả hữu xương khúc khôi việt , thủ căn cứ củng hội , làm phú cách , nhật chiếu lôi môn vậy. Giáp ất canh tân người hợp cách , giá trị hình Kỵ bốn sát , cũng ôn no .
Hợi mệnh nguyệt thủ , tam hợp gặp cát củng hội , quý mà còn phú , Vô cát củng căn cứ , thì tạp chức công danh , bính đinh người quý , Nhâm Quý người phú , nguyệt lãng thiên môn cách vậy .
Dần mệnh ngọ phủ tuất tướng đến triều, làm dần gặp phủ tướng cách , người sinh năm giáp hợp cách lành nhất , nhất phẩm sùng lớp cách .
Thìn tuất sửu mùi bốn cung an mệnh phụ bật hai sao , hoặc ngồi hoặc củng , thiên tài quan cung gặp của giả , làm miếu hội tả hữu cách , tôn quý ở bát tọa , phúc thọ gồm hưởng .
Ngọ mệnh thiên lương tọa thủ , làm quan tư rõ ràng hiển , quý cách , đinh người bên trên cách , kỷ đợt người của , quý người chủ động phú .
Ngọ mệnh lương khúc tọa thủ giả , khúc gặp lương quý cách vậy. Hoặc lương tại ngọ khúc tại tử , củng xung đều là cát , dần cung thứ hai , người chiếm được , vị đến cái giai .
Mệnh có cát tinh tọa thủ , tam hợp nội khoa lộc hóa cát củng xung , hoặc mệnh vị trí thứ ba gặp khoa quyền lộc tuần gặp giả , đều là chủ phú quý .
Mệnh có cát tinh , thiên tài quan tam hợp xương khúc khoa tinh sớm củng , làm văn tinh ám củng , được giả thiếu niên đăng khoa .
Thìn tuất sửu mùi bốn cung an mệnh , gặp dương hỏa nhập miếu giả , cùng tham vũ gặp hỏa với vượng Địa giả , uy thế quyền lực , đạn áp di hạ .
Dương nhận lực sĩ đồng viên với mệnh viên giả , dù được cát tinh củng hội , cũng làm bình thường , gia tăng sát hung nhất , người chiếm được , công danh lận đận , kết thúc thân khó liền , nữ mệnh thì bất luận , lại không trở ngại vậy .
Thân mệnh liêm trinh tướng quân đồng thủ , uy vũ dũng mãnh .
Thân mệnh tử đồng dần cự thần lương hội củng , lại giá trị khoa quyền lộc tam kỳ , phụ bật hai sao xung căn cứ , xuất thế mới có thể.
Dần thân mệnh đồng lương tọa thủ hóa cát , lành nhất , giáp canh người cùng thân sinh ra hợp cách , thân địa mệnh giá trị đồng lương hóa cát , giáp canh cùng dần sinh ra , lành nhất .
Lương đồng thọ đồng ích tính .
Thìn tuất hai cung cự môn thủ thân mệnh làm hãm địa , người này làm việc điên ngã, gia trị sát tinh , chủ khẩu thiệt quan phi , không miễn hình phạt thương , ác hạn gặp giá trị , càng cực hung nguy .
Cung mệnh chủ tinh suy yếu , cùng tài quan tý cung hãm địa giả , cô bần thì kết thúc thân không tránh được , mà còn có thể giảm lộc duyên thọ , cái gọi là cô bần có thọ cách vậy .
Thái tuế tọa mệnh chủ tinh suy yếu , tài quan thiên ba cung hóa cát , lại hành cát hạn , thì chủ hoành phát tài lộc vận , qua sau đó phúc qua tai họa sinh , nhất định không tránh được chết yểu .
Thân cung mệnh quan phù thái tuế hai sao tọa thủ , hạn thứ hai nội lại gặp quan phù chư sát , thì tất có quan tai họa luy tiết của ách .
Tị hợi hai cung mệnh xương khúc trung nhị tinh , cùng liêm trinh tướng hội , thanh xuân chết yểu , nếu giá trị vũ tướng tùy của , ngược lại được quyền giả , chủ phát vượng quý , người sinh năm tân tối kỵ nhất .
Mệnh gặp địa không , trong thời hạn gặp ác sát , Vô cát tinh được thông qua giả , công danh lận đận , dù hoặc có chính tinh cát hóa , gặp không kiếp với mệnh hạn giả , đèn lửa vất vả cần cù cách vậy .
Mệnh giá trị địa không , dù giá trị cát củng , hoành phát thì cũng có , trung niên sau này ngã bác thêm tai họa , nếu như mệnh tại hợi , mà tử thời sinh ra , mệnh tại tị mà giờ ngọ sinh ra giả , đều là với sinh ra thời bên trên gặp không kiếp , là cái gọi là sinh vị trí gặp không của sát , sinh vị trí giả , sinh ra thời vậy. Bán thiên chiết sí , nửa lĩnh thúc xe của sát vậy .
Mệnh gặp địa kiếp giả , dù được cát tinh củng hội , cũng chủ bình thường , giữ không được tài , gia trị bốn sát chư sát , lưu niên ác sát giả , hóa kị giả , càng cực nguy hung .
Lộc tồn hóa lộc thiên mã đồng thủ cung mệnh , không thất bại phạm không giả , chuyên giỏi quyền bính , tay chấp sinh sát cơ hội , tài quan thiên cung xương khúc chụp ảnh chung bản mệnh , càng hội cơ nguyệt giả , sắc đẹp dâm dật , nam nữ đều là chủ dâm đãng .
Dần thân tị hợi an mệnh thiên mã tọa thủ , tam hợp nội thiên lương chụp ảnh chung , nữ mệnh đã đến tiện mà chí dâm giả .
Nhật nguyệt tại sửu mùi cung thủ mệnh , tả hữu xương khúc đến giáp , nam mệnh đã đến quý đến hiển giả .
Tử vi ở mão dậu địa thủ mệnh , giá trị sát tinh giả , làm tăng đạo , như được hóa cát khôi việt giả , quý mệnh , liêm trinh ở mão dậu địa thủ mệnh , giá trị sát tinh giả , nhất định làm hình tư lại đồ .
Tả phủ thủ mệnh với thìn tuất hai cung , càng được tam hợp nội hóa cát củng căn cứ giả , vạn tông ngàn nhân tôn sư .
Tị hợi hai cung an mệnh , liêm thất kiếp không hóa kị hội hợp , lưu lạc thiên nhai , thêm làm khách người chết .
Tử địa an mệnh giả , hạn thứ hai chuyên gia đến giáp hãm địa đại hao sát , càng hội ác tinh , cùng gặp thiên thương hội ác tinh giả , đều là làm tuyệt lương đói chết của vận .
Linh xương đà vũ tứ tinh giao hội với thìn tuất hai cung giả , tân tị nhâm sinh ra , hạn đến thìn tuất Kỵ thuỷ ách , lại gia tăng ác sát , thì hẳn phải chết ngoại đạo nhảy sông táng điện , mà lại thìn tuất tọa mệnh giả , gặp linh xương đà vũ bốn sát tinh , thì cũng không miễn nhảy sông cái chết , đang Đạo chi lý .
Cự hỏa kình dương ba sát tinh tọa thủ thân mệnh , đại tiểu nhị hạn nội gặp ác sát giả , không tránh được ải Tử chi nạn , cung mệnh tức Vô chủ tinh , đơn gặp địa không , càng với tam hợp nội gia trị sát hóa kị giả , không phải phiêu lưu của khách , định làm bần đau khổ người , nếu thêm cát tinh tượng lẫn lộn , không đến này quá mức .
Dương nhận thủ thân mệnh với ngọ địa, làm mã đầu mang theo lưỡi của sát , ngọ địa thủ mệnh thật làm hãm địa , mão địa thứ hai , dậu lại thứ hai , dần thân tị hợi đà la thủ mệnh cũng vậy , thần sửu mùi tam phương không kỵ .
Mệnh tọa Tý Ngọ hai cung phá quân tọa thủ , gia trị cát tinh hội căn cứ , vị đến tam công .
Tị hợi địa an mệnh tham xương tọa thủ , gia tăng sát hóa kị giả , chết yểu phá vong , quan cung của tọa tị hợi gặp hai sao này giả , cũng như vậy đoạn , thất sát thủ mệnh với vượng cung , làm triều đẩu ngửa đẩu cách , như con ngọ dần thân làm triều đẩu , tam phương tài bạch thiên di quan lộc đến hội , thì bất luận .
Sửu mùi địa an mệnh gặp xương khúc tọa thủ giả , càng gặp hóa cát , cùng tam hợp nội cát tinh củng hợp giáp căn cứ , thì làm văn quế văn hoa cách , nếu không được tam kỳ cát hóa , thì dù xương khúc của quý , cũng vậy vô dụng , mà lại được chết yểu của nạn .
Nhật ở mão thìn tị , thu nhập một tháng dậu tuất hợi thân cung mệnh giá trị của , làm thềm son ( lấy đan sơn địa, cho nên gọi thềm son ) quế trì cách , gia trị xương khúc khôi việt giả , hợp cách , không gặp này tứ cát thì bình thường , mà nếu gặp tam kỳ hóa cát , thì cũng chủ đến quý .
Lộc tồn hóa lộc phân tại tài quan hợp mệnh , hoặc mệnh tọa lộc mà thiên cung có lộc , làm đối cung song lộc quý cách , người chiếm được , đều là chủ phú quý .
Mệnh tọa nhật nguyệt cung với sửu mùi địa, mà tài quan hai cung khúc xương đến hội giả , mệnh tọa xương khúc , tài quan với sửu mùi địa, mà tài quan hai cung nhật nguyệt giả , càng gặp khôi việt trong một sao , thì làm âm dương hội xương khúc của quý cách .
Thân mệnh có chính tinh hóa cát , tam phương tài quan cung có tả hữu đến sớm giả , làm phụ bật gặp tài quan cách .
Thân mệnh tam hợp nội , xà nhà lớn tham liêm tứ tinh tướng hội miếu vượng Địa giả , cát quý , mà lại lộc tồn hóa lộc ở tại thê cung , hoặc một lộc ở thê cung một lộc đến căn cứ giả , đều là làm quý cách .
Tị hợi địa vũ khúc thủ mệnh , gia trị sát tinh giả , thủ nghệ người .
Tị hợi tham lang thủ mệnh , gia trị sát tinh giả , gặp hóa kị giả , chết yểu không nghi ngờ .
Giáp người dần mệnh , canh người thân mệnh , ất người mão mệnh , tân người dậu mệnh , này bốn vị đều là làm lộc thủ mệnh viên , thiên lộc triều nguyên quý cách , nếu giá trị sát Kỵ chủ bình thường , bính mậu đinh kỷ quý nhâm người , mệnh tại tị hợi tý ngọ cung , không làm cách , lộc dù thủ mệnh cũng không đủ quý vậy .
Ngọ mệnh tử tọa thủ , gặp xương khôi việt đồng cung , làm người sinh năm tân số lẻ cách , qua xưng đinh sinh nhi tức tân chữ của lầm mà thôi.
Vũ khúc tại tuất hợi thủ mệnh , tam hợp gặp nguyệt tham hóa kị gia tăng sát , ngược lại làm đẹp, chủ thiếu niên bất lợi , muộn phương phát phúc , hoặc tham hỏa xung phá chủ quý , giáp kỷ ※ sinh ra hợp cách , thái âm đơn gặp tham lang giả , sợ nhất .
Vũ khúc thái âm tham lang hóa lộc thủ chiếu mệnh cung , càng thêm cát diệu giả , phú quý , nhưng thìn tuất sửu mùi bốn cung dù lộc tinh , hóa quý vô dụng .
Mệnh tọa Tý Ngọ cự môn tọa thủ , càng gặp dần tuất thân thần khoa quyền chụp ảnh chung giả , phú quý .
Người sinh năm giáp lập mệnh hợi cung , được hóa lộc lại được dần địa lộc tồn đến hội giả , cẩm thượng thiêm hoa cách , cùng khoa minh lộc ám đồng đoạn .
Thìn tuất an mệnh gặp Tử Phá làm hãm địa , không làm quý , tổng được phát tài làm phú , cũng làm Vô thực mệnh .
Mão dậu thìn tuất bốn cung phá quân tọa thủ , dù được xương khúc căn cứ hội , diệc phi toàn bộ cát , gia tăng sát Kỵ giả , không làm kết thúc , làm lao lực của đoạn .
Sửu mùi thìn tuất an mệnh được tham vũ tọa củng , thì thiếu niên bất lợi , muộn bắt đầu phát phúc , gia tăng sát Kỵ , chết yểu .
Tuất mệnh thiên đồng làm xưng phản bối , mà nếu người sinh năm đinh được ngọ cung lộc tồn hóa lộc , càng được dần tuất hóa cát xung hội hợp giả , đại quý .
Thìn tuất cự môn tọa thủ , mệnh làm hãm địa , mà nếu người sinh năm tân cự môn hóa lộc tại thìn , thì dậu lộc ám hợp , cự môn hóa lộc tại tuất , thì dậu lộc giáp mệnh , nguyên nhân ngược lại làm quý cách , phúc lộc tranh vanh .
Dậu mệnh cơ lương tọa thủ giả , hai sao đều là làm hãm địa , dù gặp cát hóa , cũng vô lực , cơ Mộc tinh lương thổ tinh , tại dậu đều là làm hãm địa , nguyên nhân mặc dù có tài cung cát tinh , cũng lấy không được vinh đoạn của , nhật tại thân dậu tuất hợi tý , nguyệt tại dần mão thìn tị ngọ , chính là làm nhật nguyệt phản bối , mà ngược lại quý giả , phải xem bản cung tam hợp nội , cát hóa củng căn cứ Vô sát .
Cung mệnh hãm địa , lại được tam phương tứ chính cát củng hội giả , cũng lấy phúc lộc luận của , cái gọi là khô mầm được Vũ chi cách .
Mệnh tọa hãm địa , vận gặp ác sát nhất định chủ tai họa hối , nếu mệnh lao vận kiên giả , thì cả đời toàn bộ cát , phúc lộc cũng do một nghĩa ấy .
Cự phá kình dương tam tinh thủ mệnh với hãm địa , không chỉ tính độ mới mộ , nhất định chủ miệng lưỡi quan phi , gia tăng sát giả , tàn thương phá bại .
Phủ tương đồng lương thủ mệnh giả , tính nhất định lương thiện nhu hòa , không phải tứ tinh đều hội của gọi là vậy. Tứ tinh trong nhất nhị tinh tọa thủ giả là vậy. Tứ tinh đều là thuần dương công bình chi tinh , nguyên nhân vậy. Tham hỏa vững chắc là nhất định quý cách , nhưng kiếp không lâm của , tính độ không được thường .
Xương khúc cơ lương quyền tinh thủ mệnh , thì lỗi lạc vinh hoa , thông minh thanh tú lệ , không thêm bốn sát giả , hợp cách , nếu giá trị bốn sát không kiếp , thì không phải .
Nhật nguyệt phụ bật thủ mệnh , không đáng sát tinh , đôn hậu thanh kỳ , độ lượng khoan hồng .
Thân mệnh tam hợp nội , gặp vũ phá liêm tham thủ căn cứ , càng được hóa cát , cục toàn bộ phú quý , như tử vi đánh bại thất sát uy quyền , có thể khiến kình dương đà la hỏa linh tướng thiện , tử cùng ở tại mệnh tốt nhất , xung hợp cũng có thể , kình dương đà la thất sát tướng tạp hỗ gặp , thì thương bại .
Thân mệnh tam hợp tham Liêm Phá bảy kình dương đà la thủ căn cứ , càng Vô cát hóa , chủ dâm tà phá bại , tàn thương hình khắc , như vào miếu gặp cát hóa giả , phú quý . Thất sát thủ thân mệnh với hãm địa giả , gia trị thất tinh , thì thanh xuân hoàng nhưỡng người .
Tham lang thủ mệnh dù không thêm sát , hoặc tại tam hợp nội căn cứ lâm , bản cường , thì nhất định dâm dật , nếu hãm địa gia tăng sát , thì nam nhân phiêu đãng nữ nhân dâm loạn .
Thân mệnh hai cung tinh đều nhược mà ngược lại có có thể hưởng phúc khánh giả , này không phải thần của lầm vậy. Bản thân lấy âm chất ( yên ổn ) hữu đức mà suy cho cùng của âm đức , là tốt hơn nếu rất ác sát mở rộng lý , oan uổng thương người nguy cấp của gọi là vậy .
Mệnh dù yếu ớt mà kỳ tâm tốt , tất được thọ mệnh , dù kiên lao mà kỳ tâm độc giả , nhất định chủ yểu .
Thân mệnh Fudge hung tinh đều có , như không cướp kình dương đà la hỏa linh , thất sát liêm trinh phá quân hóa kị xung hội , thân mệnh dù có tử phủ nhật nguyệt khôi việt vũ tướng tam kỳ các loại cát tinh , ví dụ lương dân của hóa đạo giả , chức hại thân mệnh , tiêu đãng phúc lộc , ương tội trùng điệp , muộn tất có minh nghiệm , có thể không phải thận quá thay .
Kỵ tinh của tại mệnh cung tại tật cung giả , dù có tam phương cát tinh củng hội , còn không tránh được suốt đời nhiều bệnh .
Mệnh tọa ngọ địa tử cung , Ví dụ được tử phủ tài ấn hội hợp , tả phụ văn xương ở chung tử cung , thiên mã quyền tinh ở chung tài ấn cung , mệnh thì tọa tử vi , mà thân thì tọa tài ấn cung , ở thiên phủ cung , gia trị thanh long phượng cách hợp thái dương lộc , cung mệnh thì tử vi hợp thiên việt , thân cung thì quyền hợp khoa tinh , phúc cung thì phải cái thiên lộc , thiên cung thì tham hỏa đồng cung giả , thiên hạ của quý cách vậy. Cung mệnh tử vi gặp phụ tướng , thì quân thần khánh hội , tài ấn gặp tử phủ tả hữu , thì phong vân giao tế , cái bệ đài phụ tọa củng thân mệnh , văn xương văn khúc củng mệnh thủ mệnh giả , tuyệt Vô chỉ có .
Mệnh tọa ngọ địa tử vi cung , hữu bật đài phụ long trì đồng viên , tham vũ tướng cái bệ phủ xương sớm củng , phúc cung có các lộc mã , quan cung long hổ hợp lộc giả , thiên hạ của quý cách vậy. Tức được cách này , thân mệnh dù rơi tuần đường hai không , cũng không hại với phát vượng , thân mệnh tử vi đều rơi hai không giả , nhưng không tránh được muộn đến , vài năm thẩm trệ của họa .
Thân thời sinh ra , thân cư quan cung từ thân địa, được liêm trinh thiên việt giả , làm đại quý .
Thân cung tử phủ tọa mệnh , hóa quyền thất sát các mã triều viên , vũ tướng tại tài quan cung , trì các tại tý, dần cung ngày càng hưng thịnh hợp tử phủ thiên việt hợp hóa quyền , thân cung thì ngọ địa phá quân , thành sát phá liêm tham cách , quan cung thì tử phủ vũ phối hợp cách , song lộc giáp ấn , cái bệ giáp ấn , vũ khúc tài thủ tài cung , lộc thủ điền cung giả , làm thứ nhất nguyên giáp quý cách , mà nếu lộc các mã thất bại , thì phúc lộc hơi khinh , thổ cục người hợp cách , phú quý .
Mão địa lập mệnh sao Khôi lâm mệnh , phong ấn cáo đồng viên , nhật nguyệt cái bệ đài phụ văn tinh song lộc hội củng , lại có lưỡng trọng nhật nguyệt đều lâm , đế tướng quyền tinh hợp mệnh thân , phúc cung tọa tị địa thiên đồng , văn khúc thiên việt thiên quý tọa sinh hương , hợi cung thiên lương song lộc thiên thọ cũng căn cứ , phụ các đến giáp , văn tinh ám củng thủ căn cứ tị dậu nhập miếu giả , thọ quý đại cách vậy. Quan cung ngày đài ngắm trăng kỵ đài phụ , lưỡng trọng thái dương tọa quan đái hương , tham vũ phụ bật đến giáp , song lộc ám củng giả , làm quan cung kết cục của thứ , nguyên giáp bộ thứ nhất mệnh này , thân mệnh phúc tài quan đều là cát tụ tập , thành đại cách cục , thiên hạ của quý mệnh , tăng thêm khôi việt điệp thủ thân mệnh , càng số lẻ , giáp nhân mệnh tọa hợi địa liêm trinh hóa lộc , cùng dần cung trường sinh lộc làm nguyên ương đồng lộc , mão mùi khoa quyền đến hội giả , làm tam hợp tam kỳ đến quý cách , tử vi xương khúc ám củng , vũ khúc thiên việt giao củng , dù được hợi địa liêm trinh , mão địa dương nhận thọ sát cách , cũng năng lượng đại phát đại quý , nhưng không phải công bình , Ví dụ thêm gian tà .
Ngọ địa tử lộc tọa mệnh với quan đái của hương , tham vũ phủ tướng triều viên giả , cái bệ hợp mệnh , khôi việt giáp quan , quyền lộc giáp thiên khoa hợp văn xương với thân cung , cho phép làm quý cách , mà kiếp không tại thiên quan cung , hình diêu Hỏa Tinh gia tăng xung , phú quý bên trong có nguy cơ mệnh , đại thể lộc tồn phải tránh hỏa không kiếp , nguyên nhân vậy .
Ngọ địa văn xương đơn thủ cung mệnh , dần cung cự nhật , tử cùng nguyệt , tý dần cung phụ bật trì các ân quý hội căn cứ , văn xương hợp cái bệ , này thì văn minh đại quý cách , nhật nguyệt trì các cái bệ đều hội , hợp cách , phúc cung lại có văn khúc tọa sinh hương , quan cư quý nhân quan hương , thần bên trên cơ lương hóa lộc đến củng , thái dương văn tinh ám củng , mệnh này chính là lộc vừa người cung , lộc triều quan cung , phúc yên văn diệu , cung mệnh toàn bộ cát , thân mệnh tài quan phúc đều là cát , cho phép làm Hàn Lâm rõ ràng nhìn , cái các khiến nhìn , công khanh của đảm nhiệm.
Cung mệnh gặp tử phủ thọ phúc gồm toàn bộ , thân cung gặp sát tinh , bần tiện kết thúc thân .
Mệnh tọa cường cung , dù có cát hung tinh tượng lẫn lộn , kết thúc giáng xuống phúc , như mệnh tọa sinh vượng miếu nơi là vậy .
Thân mệnh Tử Phá đồng cung , tần Ví như nữ nhân tà của mưu .
Thân cung mệnh dương nhận cô độc danh sách các mục , nghèo chết yểu .
Cự môn tại mệnh , thiên cơ tại thiên , chớ luận nam nữ , đều là làm phá đãng lưu lạc .
Tử phủ giáp mệnh làm quý , mà dương Kỵ gia tăng giáp không đẹp, kết thúc phá cách .
Cung mệnh hợp lộc , quan cung sớm lộc giả , dù được phản bối nhật nguyệt , hãm địa xương khúc , nếu gặp cái bệ phụ bật , thì làm ấm phổ khanh chủ trì .
Dương xương giáp lộc với cung mệnh giả , không đẹp .
Thọ tinh dù vừa người mệnh , Kỵ cướp hợp thọ tinh , không tốt , đà hỏa giáp cự cướp Kỵ giả , cực hung .
Lực sĩ văn xương sau cùng hiềm nghi đồng viên , đà la gia tăng hội không thể nói , dương gặp thái tuế sợ nhất thân mệnh của cung .
Cung mệnh tuyệt địa linh tinh , thân cung không diêu , thiên cung hình đà , tài cung dương cướp hợp cung hợp Kỵ giả , đều là nghèo chết yểu .
Người sinh năm tân mệnh tọa ngọ Địa giả , được ngọ địa thiên khôi , nguyên nhân nhất định làm hoàng giáp quý nhân .
Phủ trái đồng thủ thân mệnh , thổ cục nhóm người hậu phúc , vũ thất đồng thủ thân mệnh , người kim cục chi uy vũ .
Sinh ra thời bên trên an mệnh gặp sát giả , thất bại hãm không giả , đều là thọ bất trưởng .
Trì các cùng trinh bảy hình đồng thủ mệnh , mà thất bại giả , không đẹp .
Tử phủ thủ mệnh , tử phủ triều viên , thêm làm đôn hậu quân tử , vũ thất thủ mệnh , vũ thất triều viên , thêm làm ác liệt uy người .


  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm các loại tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng nhiều

  p