Chia sẻ

Cự môn - khẩu quyết 23

Cao châu tử 2 0 2 1- 0 1- 1 0
Bản mệnh cung quan lộc tọa thủ cự môn thiên cơ
Có tổ nghiệp vậy nhất định phá bại , sau đó tự hứng .
Bản mệnh cung quan lộc tọa thủ cự môn thiên cơ
Bản mệnh cung quan lộc tọa thủ 1 cái trở lên lộc tồn hóa lộc
Sự nghiệp có phát triển .
Bản mệnh cung Mão
Bản mệnh cung quan lộc tọa thủ thiên cơ
Bản mệnh cung quan lộc gia hội cự môn hóa quyền
Thích hợp khẩu thiệt phát tài , do xuất hiện thành phát triển sự nghiệp . Thích hợp tham gia bộ môn tiêu thụ của giám thị kế hoạch công việc , có khi cũng có thể tham gia nghề tự do , như truyền bá , quảng cáo , kế hoạch , mở rộng vân vân.
Bản mệnh    cung dậu    tọa thủ
Bản mệnh    cung quan lộc    tọa thủ    thiên cơ
Bản mệnh    cung quan lộc    gia hội    cự môn    hóa quyền
Thích hợp khẩu thiệt phát tài , nguyên nhân thích hợp tham gia bộ môn tiêu thụ của giám thị kế hoạch công việc , có khi cũng có thể tham gia nghề tự do , như truyền bá , quảng cáo , kế hoạch , mở rộng vân vân.
Bản mệnh gia hội thiên khôi thiên việt
Bản mệnh cung Tuất tọa thủ cự môn
Cả đời thêm may mắn cơ hội .
Bản mệnh cung nô bộc tọa thủ cự môn
Bản mệnh cung nô bộc gia hội 3 cái trở lên Hỏa Tinh Linh Tinh địa kiếp địa không đà la kình dương
Bản mệnh cung nô bộc gia hội 1 cái trở lên kiếp sát thiên hình đại hao âm sát
Bị bạn bè cấp dưới thôn tính trộm cướp .
Bản mệnh cung nô bộc tọa thủ cự môn
Bản mệnh cung huynh đệ tọa thủ văn khúc hóa kị
Được bạn bè hoặc thuộc hạ nói linh tinh mà suy cho cùng liên lụy .
Bản mệnh cung nô bộc tọa thủ cự môn
Bản mệnh cung nô bộc tọa thủ văn khúc hóa kị
Được bạn bè hoặc thuộc hạ nói linh tinh mà suy cho cùng liên lụy .
Bản mệnh cung nô bộc tọa thủ cự môn hóa kị
Bản mệnh cung nô bộc gia hội 2 cái trở lên Hỏa Tinh Linh Tinh địa kiếp địa không đà la kình dương
Được bạn bè cấp dưới liên lụy , cho nên thị phi khẩu thiệt , hoặc bị thuộc hạ ruồng bỏ .
Bản mệnh cung nô bộc tọa thủ cự môn hóa kị
Bạn bè cùng thuộc hạ rất thưa thớt .
Càng nhiều (2 )
Bản mệnh cung nô bộc tọa thủ cự môn
Bản mệnh cung nô bộc tam phương tứ chính không thấy lộc tồn hóa lộc hóa quyền
Bạn bè hoặc thủ hạ không đắc lực , giữa lẫn nhau lắm lời lưỡi cãi lộn , thích hợp tham gia khẩu thiệt cầu tài là sự nghiệp , thì tính chất có thể được cải tiến , như pháp luật hai giao tiếp , trường học tương tự .
Bản mệnh cung nô bộc tọa thủ cự môn hóa quyền
Bản mệnh cung nô bộc gia hội 2 cái trở lên văn xương văn khúc tả phụ hữu bật thiên khôi thiên việt
Được ăn nói khéo léo của bạn bè hoặc thuộc hạ , có thể giúp tự gây dựng sự nghiệp , lại hoặc cùng bạn bè cấp dưới thêm biện luận , thảo luận , bởi vậy sáng tạo hưng sự nghiệp .
Bản mệnh cung nô bộc tọa thủ cự môn hóa lộc
Bản mệnh cung nô bộc gia hội 2 cái trở lên văn xương văn khúc tả phụ hữu bật thiên khôi thiên việt
Được ăn nói khéo léo của bạn bè hoặc thuộc hạ , có thể giúp tự gây dựng sự nghiệp , lại hoặc cùng bạn bè cấp dưới thêm biện luận , thảo luận , bởi vậy sáng tạo hưng sự nghiệp .
Càng nhiều (2 )
Bản mệnh cung nô bộc tọa thủ cự môn lộc tồn
Bản mệnh cung nô bộc gia hội 2 cái trở lên văn xương văn khúc tả phụ hữu bật thiên khôi thiên việt
Được ăn nói khéo léo của bạn bè hoặc thuộc hạ , có thể giúp tự gây dựng sự nghiệp , lại hoặc cùng bạn bè cấp dưới thêm biện luận , thảo luận , bởi vậy sáng tạo hưng sự nghiệp .
Bản mệnh cung tị
Bản mệnh cung nô bộc tọa thủ cự môn
Bạn bè hoặc thuộc hạ thị phi quá nhiều .
Bản mệnh    cung hợi    tọa thủ
Bản mệnh    cung nô bộc    tọa thủ    cự môn
Bạn bè hoặc thuộc hạ thị phi quá nhiều .
Bản mệnh cung nô bộc tọa thủ cự môn thiên đồng
Thường có cùng người hợp tác cộng sự của khuynh hướng , riêng chỉ thường thường tất trúng đạo chia tay , mà lại hiểu lầm quá sâu .
Càng nhiều (2 )
Bản mệnh cung nô bộc tọa thủ cự môn thái dương
Bản mệnh cung nô bộc tọa thủ 1 cái trở lên hóa lộc hóa quyền hóa khoa
Có thể được giao dị tộc bạn bè , mà lại có thể được lợi .
Bản mệnh cung nô bộc tọa thủ thiên cơ
Bản mệnh cung huynh đệ tọa thủ cự môn
Dịch theo thuộc hạ hoặc bạn bè phát sinh hiểu lầm , cần duy trì quân tử chi giao nhạt như nước , không thích hợp thân cận thuộc hạ , để tránh bất hoà .
Bản mệnh cung thiên di tọa thủ cự môn lộc tồn
Bản mệnh cung thiên di tam phương tứ chính không thấy thái âm văn xương văn khúc tả phụ hữu bật thiên khôi thiên việt hóa lộc hóa quyền hóa khoa
Đi ra ngoài được tiểu nhân cản tay .
Bản mệnh cung thiên di tọa thủ cự môn thiên cơ
Dời cây đổi lại lá lấy thành gia , lấy rời xa nơi chôn rau cắt rốn phát triển là thích hợp .
Càng nhiều (2 )
Bản mệnh cung thiên di tọa thủ cự môn thiên cơ
Bản mệnh cung thiên di tọa thủ 1 cái trở lên lộc tồn hóa lộc hóa quyền
Bản mệnh cung thiên di tọa thủ 1 cái trở lên Hỏa Tinh Linh Tinh địa kiếp địa không đà la kình dương
Bề ngoài cảnh tượng , nội tâm không đủ , cùng là cực khổ hao tổn tâm thần , uổng ném tâm lực .
Bản mệnh cung thiên di tọa thủ cự môn thiên cơ
Bản mệnh cung thiên di tọa thủ thiên cơ hóa lộc
Có thể ra ngoại lập nghiệp .
Bản mệnh cung thiên di tọa thủ cự môn thiên cơ
Bản mệnh cung thiên di tọa thủ thiên cơ hóa quyền
Có thể ra ngoại lập nghiệp .
Bản mệnh cung thiên di tọa thủ cự môn thiên cơ
Bản mệnh cung thiên di tọa thủ thiên cơ hóa kị
Bản mệnh cung thiên di gia hội 2 cái trở lên Hỏa Tinh Linh Tinh địa kiếp địa không đà la kình dương
Gặp phải ác tính cạnh tranh , bị người dao báng .
Bản mệnh cung thiên di tọa thủ cự môn thiên cơ
Bản mệnh cung thiên di tọa thủ thiên cơ hóa kị
Ít người duyên cùng thất ý .
Bản mệnh cung thiên di tọa thủ cự môn thiên đồng
Bản mệnh cung thiên di tọa thủ 1 cái trở lên hóa lộc hóa quyền hóa khoa
Bản mệnh cung thiên di gia hội 3 cái trở lên văn xương văn khúc tả phụ hữu bật thiên khôi thiên việt
Thiên di đất khách , có thể tay không hưng gia .
Bản mệnh cung thiên di tọa thủ cự môn thiên đồng
Bản mệnh cung thiên di tọa thủ thiên đồng hóa lộc
Dễ được cảm tình phiền nhiễu .
Bản mệnh cung thiên di tọa thủ cự môn thiên đồng
Bản mệnh cung thiên di tọa thủ thiên đồng hóa kị
Thêm kiếm tâm bôn ba .
Bản mệnh cung thiên di tọa thủ cự môn
Bản mệnh cung phúc đức tọa thủ thái dương hóa kị
Bản mệnh cung Thìn
Đa thị phi khẩu thiệt , lấy không mạnh hơn đầu cùng không lộ tài năng là thích hợp , nếu không dịch trêu chọc thất bại .
Bản mệnh cung thiên di tọa thủ cự môn hóa kị
Bản mệnh cung thiên di gia hội 1 cái trở lên địa kiếp địa không
Tại ngoại xử sự , thường thêm nội tâm do dự , tiến thoái mất theo .
Bản mệnh cung thiên di tọa thủ cự môn hóa kị
Tiến thoái bất an , lao lực bôn ba .
Càng nhiều (3 )
Bản mệnh cung thiên di tọa thủ cự môn
Bản mệnh cung thiên di tọa thủ 1 cái trở lên lộc tồn hóa lộc
Không thích hợp tham chánh , chỉ lợi nhuận từ buôn bán .
Bản mệnh cung thiên di tọa thủ thiên đồng
Bản mệnh tọa thủ cự môn
Đa thị phi khẩu thiệt .
Bản mệnh cung thiên di tọa thủ cự môn thiên đồng
Thêm cảm tình phiền nhiễu .
Càng nhiều (3 )
Bản mệnh cung thiên di tọa thủ thái dương
Bản mệnh tọa thủ cự môn
Lợi nhuận buôn bán , có thể được tha hương hoặc người ngoại bang khen ngợi , phí sức .
Bản mệnh cung thiên di tọa thủ cự môn thái dương
Thích hợp rời xa nơi chôn rau cắt rốn , dời cây đổi lại lá , phí sức , lợi nhuận buôn bán , có thể được tha hương hoặc người ngoại bang khen ngợi .
Càng nhiều (2 )
Bản mệnh cung thiên di tọa thủ cự môn thiên cơ
Bản mệnh cung thiên di không được tọa thủ hóa kị Hỏa Tinh Linh Tinh địa kiếp địa không đà la kình dương
Thích hợp đi ra ngoài kinh doanh , đặc biệt chào hàng , truyền bá , du lịch các thứ nghề là thích hợp .
Bản mệnh cung thiên di tọa thủ thiên cơ
Bản mệnh tọa thủ cự môn
Bản mệnh cung thiên di gia hội 2 cái trở lên hóa kị Hỏa Tinh Linh Tinh địa kiếp địa không đà la kình dương
Tại ngoại kinh doanh thất bại , hoặc được áp lực .
Bản mệnh cung thiên di tọa thủ cự môn thiên cơ
Bản mệnh cung thiên di gia hội 2 cái trở lên hóa kị Hỏa Tinh Linh Tinh địa kiếp địa không đà la kình dương
Tại ngoại kinh doanh thất bại , hoặc được áp lực .
Bản mệnh cung thiên di tọa thủ thiên cơ
Bản mệnh tử cung tọa thủ cự môn
Bản mệnh gia hội thái dương hóa kị
Bản mệnh cung thiên di gia hội Hỏa Tinh Linh Tinh địa kiếp địa không
Lấy rời khỏi sinh ra nơi hoặc ở lâu nơi là thích hợp .
Bản mệnh    cung thiên di    tọa thủ    thiên cơ
Bản mệnh    cung Ngọ    tọa thủ    cự môn
Bản mệnh    gia hội    thái dương    hóa kị
Bản mệnh    cung thiên di    gia hội    Hỏa Tinh    Linh Tinh    địa kiếp    địa không
Lấy rời khỏi sinh ra nơi hoặc ở lâu nơi là thích hợp .
Bản mệnh cung Mão
Bản mệnh cung tài bạch tọa thủ cự môn
Bản mệnh cung tài bạch gia hội Thiên Mã
Bản mệnh cung tài bạch gia hội 1 cái trở lên lộc tồn hóa lộc
Thích hợp tại ngoại địa mậu thiên . Sau cùng thích hợp vật dụng hàng ngày bán lẻ .
Bản mệnh    cung dậu    tọa thủ
Bản mệnh    cung tài bạch    tọa thủ    cự môn
Bản mệnh    cung tài bạch    gia hội    Thiên Mã
Bản mệnh    cung tài bạch    gia hội 1 cái trở lên    lộc tồn    hóa lộc
Thích hợp tại ngoại địa mậu thiên . Sau cùng thích hợp vật dụng hàng ngày bán lẻ .
Bản mệnh cung Mão
Bản mệnh cung tài bạch tọa thủ cự môn
Bản mệnh cung tài bạch gia hội thiên cơ hóa kị
Lấy nhậm chức là tốt , không thích hợp tự hành kinh doanh .
Bản mệnh    cung dậu    tọa thủ
Bản mệnh    cung tài bạch    tọa thủ    cự môn
Bản mệnh    cung tài bạch    gia hội    thiên cơ   hóa kị
Lấy nhậm chức là tốt , không thích hợp tự hành kinh doanh .
Bản mệnh cung Mão
Bản mệnh cung tài bạch tọa thủ cự môn hóa kị
Lấy nhậm chức là tốt , không thích hợp tự hành kinh doanh .
Bản mệnh    cung dậu    tọa thủ
Bản mệnh    cung tài bạch    tọa thủ    cự môn    hóa kị
Lấy nhậm chức là tốt , không thích hợp tự hành kinh doanh .
Bản mệnh cung Mão
Bản mệnh cung tài bạch tọa thủ cự môn hóa lộc
Thích hợp cửa hàng bán lẻ , bán lẻ các loại nghiệp . Lấy dị tộc là chủ yếu khách hàng đối tượng giả càng thích hợp . Vậy thích hợp lấy ngoại địa nhân sĩ hoặc du khách là khách hàng đối tượng .
Bản mệnh    cung dậu    tọa thủ
Bản mệnh    cung tài bạch    tọa thủ    cự môn    hóa lộc
Thích hợp cửa hàng bán lẻ , bán lẻ các loại nghiệp . Lấy dị tộc là chủ yếu khách hàng đối tượng giả càng thích hợp . Vậy thích hợp lấy ngoại địa nhân sĩ hoặc du khách là khách hàng đối tượng .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm các loại tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương

  p