Chia sẻ

Nhịp điệu: cung phu thê hóa lộc quyền khoa kỵ nhập mười hai cung (4 ) —— cung phu thê hóa kị

Thiện giả sinh dật 2 0 23- 1 0 -28 Công bố tại quảng đông

Thanh minh

Viết văn thiên cơ

Toạ đàm báo trước:

Nhịp điệu 2 0 22 năm lương phái phi tinh đẩu số hàng năm lớp

Sớm chim báo danh siêu nhiều phúc lợi nhuận kinh hỉ , tường tình mờiẤn vào đây

Lời mở đầu: này văn là phi tinh phổ cập khoa học , nguồn gốc từ tác giả nghiên cứu lương nhược du lão sư phi tinh nhập môn sách tham khảo 《 mười hai cung của sáu, bảy hai tượng 》 học tập bút ký . Giới hạn đơn cung phi hóa đơn giản bình diện giải thích tượng , bàn không chỉ cung luận , khách quan hoàn chỉnh lập thể luận sự tình , cần xem xét cân nhắc thể dụng thêm cung cát hóa cùng hung hóa xuyến liên của lộc Kỵ đồng tham gia củaTổng hợp suy tính.

Liên quan đọc:

Cung phu thê hóa lộc quyền khoa kỵ nhập mười hai cung ( 1 ) —— cung phu thê hóa lộc

Cung phu thê hóa lộc quyền khoa kỵ nhập mười hai cung (2 ) —— cung phu thê hóa quyền

Cung phu thê hóa lộc quyền khoa kỵ nhập mười hai cung (3 ) —— cung phu thê hóa khoa

Phu thê hóa lộc quyền khoa kỵ nhập mười hai cung (4 )

Cung phu thê hóa kị

Kỵ năng lượng đặc điểm:

Lộc quyền khoa học một năm , một Kỵ học ba năm , phi tinh đẩu số rất xem trọng đối Kỵ năng lượng nghiên cứu . Kỵ = đã tâm , hàm ý nhân tính bên trong các loại tham sân si mê chạp nghi nghiệp lực .

1 . Chất phác , mộc mạc , thẳng thắn , ngay thẳng , trung trinh , nghĩa khí , luyến tiếc tình

2 . Thu tàng , cố thủ , gìn giữ cái đã có , tiểu khí , yên ổn , thành quả , kết quả

3 . Câu nệ , cố chấp , phiền não , ưu thương , thiếu nợ , lao lực

4 . Tiểu nhân , thị phi , cừu hận , phẫn nộ , thống khổ , nhẫn nại

5 . Tham lam , si mê , căm hận , ý nghĩ xằng bậy , tà nghĩ , ích kỷ

6 . Trắc trở , nhỏ mọn , nhỏ nhen , sợ hãi , âm u , nhăn nhíu bẩn thỉu , cũ nát

7 . Súc tiểu , cũ kỹ

Lộc quyền khoa Kỵ pháp tượng thiên nhiên xuân sinh , hạ dài, ngày mùa thu hoạch , đông tàng bốn mùa năng lượng . Kỵ như mùa đông liễm giấu , ngủ đông , co vào , vùi đầu làm khổ công trong khi tu luyện tại , chờ đợi năm sau mùa xuân lộc hy vọng .

Đơn giản tới nói , Kỵ đại biểu chấp niệm , nỗ lực , chướng ngại , công khóa .

Cung A hóa kị nhập cung B của suy luận và giải thích yếu điểm:

Quen thuộc AB lưỡng can của cung vị hàm nghĩa và cung chức phân loại ( phân loại chỉ cảm xúc cung , biểu tượng cung , quả báo cung , hành vi cung , cung cất giữ vân vân ) .

1 . Cung A đại biểu nhân sự vật .

2 . Cung B đại biểu nhân sự vật .

3 . Cung A nhân sự vật , đem Kỵ dây năng lượng đến cung B nhân sự vật , cung A đối đãi cung B là Kỵ năng lượng phương thức .

Phu thê hóa kị nhập cung B của suy luận và giải thích yếu điểm:

1 . Cung phu thê của hàm nghĩa và cung chức:

( 1 ) đoán cảm tình , hôn nhân .
(2 ) thiếu tiểu hạn của cung mệnh ( chủ đại hạn thứ hai trước tất cả niên hạn ) .
(3 ) phúc phận tài vị —— phúc đức của cung tài bạch , tài bạch của cung phúc đức .
(4 ) phòng bếp ( tật ách của điền trạch —— sức khỏe cung cất giữ ) .
(5 ) xuất ngoại của vận khí vị —— thiên di của chín vị khí số cung .
(6 ) đoán hình thể —— tật ách của cung điền trạch , thịt thịt thu tàng vị .
(7 ) đại cữu , nhị ca ( hoặc nhị đệ ) vị .
(8 ) huynh đệ tình trạng kinh tế ( huynh đệ của huynh đệ cung ) .
(9 ) công tác biểu hiện vị ( quan lộc của cung thiên di ) .

( 1 0 ) ba phúc báo cung một trong ( phúc thiên phu ) .

Cung phu thê chủ yếu dùng cho:

Luận người , tình —— phiếm chỉ cả đời khác giới duyên , hôn nhân duyên , đặc biệt là vợ đầu .

Luận sự tình —— quan lộc của thiên di , công tác biểu hiện cùng cơ hội vị .

Luận tài , vật —— phúc đức của cung tài bạch , tài bạch của cung phúc đức , tức phúc phận tài . Ba quả báo cung một trong ( phúc thiên phu ) .

Chú thích: giới hạn độ dài , cung phu thê tại bản văn trung chủ yếu luận thuật phúc của mình phần tài , cùng ta đối tượng hoặc phối ngẫu , tình cảm của ta hôn nhân .

2 . Phu thê hóa kị nhập cung B:

Ta đối tượng hoặc phối ngẫu dụng tâm đối đãi nhưng hiệu quả không tốt cho hắn chính nàng cung B cùng ta của cung B .

3 . Tỷ như phu thê hóa kị nhân tình tự cung ( mệnh tật phúc ) , đối phương tính cách có chút cố chấp cũng cho ta cảm xúc sinh phiền .

4 . Tỷ như phu thê hóa kị nhập tài cung vị ( từ lớn đến nhỏ ba tài cung: điền huynh tài ) , đối phương vật chất , hiện thực , cũng làm cho ta sau cưới cần thêm vất vả kiếm tiền nuôi gia đình .

5 . Tỷ như phu thê hóa kị nhập đại biểu người tế cung vị ( phụ bạn bè tử ) , đối phương xử lý nhân tế của mình quan hệ cùng đối đãi nhân tế quan hệ của ta , là dụng tâm nhưng hiệu quả không tốt .

6 . Tỷ như phu thê kỵ nhập quả báo cung thiên , phúc , có chút ác duyên tình yêu và hôn nhân .

7 . Tỷ như phu thê có kị xuất , tình duyên dịch tán .

Năm sinh Kỵ hoặc mệnh Kỵ tại Phu thê

1 , luận phối ngẫu:

Phối ngẫu của cung mệnh có Kỵ , cung mệnh là ba tính cách cung một trong , phối ngẫu của tính cách cố chấp đã thấy không dễ hòa hợp thương lượng , một chút tự kỷ nhỏ mọn , hôn nhân trong ta thích hợp đối kỳ thêm nhẫn nại bao dung , sau cưới thích hợp tiểu gia đình .

2 , luận ta:

( 1 ) năm sinh Kỵ hoặc mệnh Kỵ là khoản nợ , trách nhiệm , nỗ lực , áp lực , công khóa . Cảm tình hôn nhân là công khóa của ta , phải đa tu hành . Thiếu nợ cảm tình hôn nhân khoản nợ , đối cảm tình câu nệ lại dịch gặp mặt không nhận người , có thể sẽ gặp được khác giới tiểu nhân hoặc sai lầm đối tượng hoặc ngoại tình đến dây dưa dẫn đến phá tài thậm chí thân bại danh liệt .

Dù cho ly hôn cũng nhiều khó khăn trắc trở gặp trắc trở mới như ý .

(2 ) ngã chấp lấy tại cảm tình hôn nhân , xung quan lộc ảnh hưởng tới sự nghiệp , dịch trước thành gia sau lập nghiệp .

(3 ) phu thê có Kỵ = quan lộc có kị xuất , kị xuất chủ tiêu tán , công việc không ổn định , thích hợp đi làm yên tĩnh một ít . Nếu như buôn bán , thích hợp mau vào mau ra tiền trong kho giao dịch , không được đặt vốn không độn hàng nhẹ của cải kinh doanh .

(4 ) cung phu thê = phúc đức của cung tài bạch , tài bạch của cung phúc đức , có phúc tài . Có Kỵ , thì phúc phần của ta tài bất hậu , ta không nên đi đánh bạc đầu cơ , thiếu phần thắng .

Phu thê hóa kị nhập Cung mệnh

Phu thê kỵ nhập tha(nam) mệnh cung của nàng .

Phu thê vậy kỵ nhập cung Mệnh của ta .

1 . Là cùng đối tượng hoặc phối ngẫu cung mệnh có Kỵ , đối phương tính cách cố chấp đã thấy có chút tự kỷ , không dễ hòa hợp thương lượng , ta cần thêm nhẫn nại bao dung . Đối phương cũng có thể nhìn chằm chằm ta , can thiệp quá nhiều cùng quản thúc ta , sau cưới cá tính của ta trở nên nội liễm thiếu xã giao ( xung thiên di ) . Cảm tình hôn nhân kỵ nhập tâm tình của ta vị cung mệnh , tình yêu và hôn nhân làm ta có đau khổ cảm giác.

2 . Như hóa kị tinh là dâm tà diệu ( liêm trinh Kỵ , tham lang Kỵ ) hoặc tối diệu ( cự môn Kỵ , thái âm Kỵ ) , ta khả năng gặp mặt không nhận người , gặp được sai lầm đối tượng , không phải ta chân chính thích đối tượng , hoặc khác giới tiểu nhân dây dưa mà phạm đào hoa kiếp , ngoại tình vậy giấy không thể gói được lửa , bằng thêm phiền não của ta . Thích hợp tâm trí thích hợp một giờ cưới muộn .

3 . Phúc phận tài vị kỵ nhập mệnh , phúc phận tài bất hậu , ta đừng vọng tưởng không làm mà hưởng của đánh bạc , đầu cơ các loại thiên tài vận .

Phu thê hóa kị nhập Cung huynh đệ

Phu thê kỵ nhập tha(nam) huynh đệ của nàng cung .

Phu thê vậy kỵ nhập huynh đệ của ta cung .

1 . Luận đối phương:

( 1 ) phối ngẫu của cung mệnh hóa kị nhập cung huynh đệ ( cung cất giữ , sự nghiệp thành tựu , kinh tế thu nhập , khoản tiền gửi tiết kiệm vị ) , phối ngẫu cá tính nội liễm gìn giữ cái đã có cố đã ích kỷ , xung giao hữu ít người sự tình qua lại; phối ngẫu vậy cần kiệm , dụng tâm tại công việc cùng kiếm tiền , thêm làm nghề nam nữ , mà thiếu hôn nhân chung sống thời gian khuê phòng thiếu ngọt ngào ( cung huynh đệ cũng là phòng ngủ chính vị ) .

(2 ) phối ngẫu tư tâm trọng , vậy dịch cùng mẫu thân của ta hoặc huynh đệ có tranh chấp , nhất là liêm trinh Kỵ , cự môn Kỵ , phối ngẫu không nên tham dự đến gia tộc gia đình buôn bán trong tới.

(3 ) phối ngẫu can thiệp sự nghiệp của ta hoặc kinh tế , tiền lương , tốt nhất độc lập với nhau không cùng lúc cộng sự .

(4 ) cung huynh đệ cũng là thân thể vận , thể chất vị , phối ngẫu thể chất trung khí có chút suy yếu , có thể căn cứ tinh diệu đoán bệnh , như vũ khúc Kỵ thường có hệ hô hấp như cảm mạo hoặc khoa chỉnh hình các loại bệnh .

2 . Luận ta:

Của ta tình yêu và hôn nhân khiến mẫu thân hoặc huynh đệ lao tâm khổ trí , sau cưới sự nghiệp của ta , tiền tài trượt , cũng ít nhân tế qua lại ( xung giao hữu ) , có hôn nhân quyện đãi cảm giác cùng cảm giác cô độc .

Phu thê tự hóa kỵ KỵXuất

1 . Tự hóa kỵ chủ không cần lo , không được kiên trì , không có nguyên tắc , đầu voi đuôi chuột , sự việc tiêu tán , duyên mỏng .

2 . Ta không quá dụng tâm kinh doanh cảm tình hôn nhân , dẫn đến cảm tình bằng mặt không bằng lòng , dần dần từng bước đi đến lưỡng tâm hệ không kín .

3 . Phối ngẫu của tính cách phải không ghi chép ân không thù giai thuyền qua Thủy Vô Ngân của cẩu thả , không chỗ nào cầm , không thể từ cuộc sống giáo huấn trong tăng trưởng trí tuệ .

4 . Phúc phần của ta tài bất hậu , thiếu vọng tưởng không làm mà hưởng của đánh bạc , đầu cơ thiên tài , có chỉ sợ cũng dễ được mà phục mất .

Phu thê hóa kị nhập Cung tử nữ

1 . Phối ngẫu thương yêu tử , dụng tâm điều giáo tử nữ .

2 . Phối ngẫu hỏi đến quản thúc của ta kết hội (hùn vốn) sự nghiệp , ta tốt nhất không nên cùng khác giới kết hội (hùn vốn) , nhất là đào hoa tinh liêm trinh Kỵ hoặc tham lang Kỵ .

3 . Tình cảm của ta hôn nhân nếu như xảy ra vấn đề , nhường cho con nữ nhân cung mệnh có Kỵ , nhường cho con nữ nhân trong lòng khó chịu có bóng tối .

4 . Nếu như hóa kị tinh là liêm trinh Kỵ hoặc tham lang Kỵ , ta phải chú ý ngoại tình mà phá hư cảm tình hôn nhân .

5 . Tử nữ có Kỵ thì xung Điền trạch ( thiên luân thân tình , gia tộc gia đình ) , sau cưới thích hợp tiểu gia đình , không thích hợp cả một nhà người cùng ở .

Phu thê hóa kị nhập Cung tài bạch

1 . Hiện thực , vật chất hôn nhân , phối ngẫu can thiệp quản thúc tính toán tiền tài của ta chi tiêu , nghèo hèn phu thê bách sự ai (trăm sự bi thương) , bởi vì tài thương thế , sau cưới thích hợp cẩn thận quản lý tài sản chớ lãng phí .

2 . Sau cưới tài của ta không tốt lắm , vậy không thích hợp phu thê chung kiếm tiền , nhất là liêm trinh Kỵ hoặc cự môn Kỵ bởi vì tài bắt đầu thị phi tranh chấp .

3 . Cùng nhau thiếu nợ của cảm tình hôn nhân , hai bên chung sống đối đãi thiếu ăn ý cùng ngọt ngào , chung sống bình thường vô vị .

4 . Đào hoa khác giới khả năng đến phá tài của ta , đặc biệt là liêm trinh Kỵ hoặc tham lang Kỵ . Ta cũng ít đánh bạc đầu cơ thiên tài vận ( quả báo cung phu thê kỵ xung quả báo cung phúc đức ) .

Phu thê hóa kị nhập Cung tật ách

1 . Phối ngẫu của cung mệnh kỵ nhập tật ách , phối ngẫu là một cái không ở không được chịu khó người , rỗi rãnh ngược lại dễ sinh bệnh .

2 . Yêu đương thời phối ngẫu dính người , sau cưới phối ngẫu canh người .

3 . Cảm tình hôn nhân có khiến tâm tình ta căng thẳng , lao lực , không thoải mái khu vực . Sau cưới gia vận , tài sản vận không mở , sức khỏe vậy không tốt lắm .

4 . Khác giới dây dưa nhập thân , nếu như là dâm tà diệu liêm trinh Kỵ tham lang Kỵ hoặc tối diệu cự môn Kỵ thái âm Kỵ , ta muốn phòng được không có hảo ý khác giới thiết kế .

Phu thê hóa kị nhập Cung thiên di

1 . Phối ngẫu ngay thẳng phúc hậu , xử thế vụng về không quen đoán ý qua lời nói và sắc mặt không quá thân thiết hòa hợp , xung mệnh , khiến cho ta phiền não .

2 . Cảm tình hôn nhân dịch kị xuất tiêu tán , tình duyên không lâu , hoặc tình yêu và hôn nhân của thiếu trời theo ý người của phúc báo cùng gặp gỡ , hoặc tình yêu và hôn nhân không bị người khác xem trọng chúc phúc , nếu như là cự môn Kỵ hoặc thái âm Kỵ lưỡng ám diệu khả năng vẫn sẽ bị người chỉ điểm nghị luận , không lộ ra , không chỉ luyến tương tự , thiên di = trật tự xã hội , đại chúng cảm nhận .

3 . Thiên di cũng là quả báo cung . Khả năng dễ có ác duyên mà đến tình yêu và hôn nhân , để cho ta thiếu nợ cảm tình khoản nợ .

4 . Ta không giỏi vu biểu đạt đến cảm tình , xử lý chuyện tình cảm ắt vụng về không bắt được trọng điểm , phối ngẫu cùng ta cũng không quen kiến tạo bầu không khí , hôn nhân thiếu sở thích , lâu của sản sinh lực ly tâm , phân tình tiêu tán làm theo ý mình giao thiếu tụ tập .

5 . Lưỡng quả báo cung lấy Kỵ hỗ hóa , thiếu phúc phận tài , ta đừng vọng tưởng không làm mà hưởng của đánh bạc đầu cơ loại thiên tài .

Phu thê hóa kị nhập Cung nô bộc

1 . Phối ngẫu của cung mệnh kỵ nhập giao hữu , phối ngẫu dụng tâm tại bằng hữu , có thể có thể so với ta còn tốt. Phối ngẫu đối với bằng hữu luyến tiếc tình trọng nghĩa , xung cung huynh đệ ( khoản tiền gửi tiết kiệm vị ) , là bạn bè chính mình tốn kém .

2 . Phối ngẫu can thiệp người của ta tế kết giao , sau cưới bằng hữu của ta thiếu , của ta tình yêu và hôn nhân cũng không quá có thể được bằng hữu tán thành cùng chúc phúc .

3 . Giao hữu cũng là cảm tình hôn nhân của thứ sáu cộng tông vị , chất lượng chỉ tiêu vị , có Kỵ thì tình yêu và hôn nhân chất lượng , xung phòng ngủ chính vị huynh đệ cung , chung sống không quá thân mật , không có kích tình , sau cưới khả năng phân giường chia phòng ngủ .

Phu thê hóa kị nhập Cung quan lộc

1 . Phối ngẫu của cung mệnh kị xuất , phối ngẫu nhanh mồm nhanh miệng thiếu lòng dạ , nhưng ngay thẳng phúc hậu thiện lương .

2 . Phối ngẫu dụng tâm tại công việc cho tượng là chức nghiệp nam nữ , xung phu thê , xem nhẹ lãnh đạm cảm tình , dẫn đến cảm tình bằng mặt không bằng lòng dần dần từng bước đi đến giao thiếu tụ tập .

3 . Phối ngẫu hỏi đến can thiệp quản thúc công tác của ta , nhưng phối ngẫu thiếu lòng dạ tính tình thẳng , không thích hợp chung kinh doanh sự nghiệp , nếu không thêm ý kiến phân tranh tổn thương cảm tình .

4 . Có phúc tài vị kị xuất , ta tốt nhất thiếu có không làm mà hưởng của đánh bạc đầu cơ hành vi , phương diện này vận khí không tốt lắm .

Phu thê hóa kị nhập Cung điền trạch

1 . Phối ngẫu dụng tâm tại quản gia , quản lý tài sản , cần kiệm lo cho gia đình cho tượng là chức nghiệp nam nữ , một chút ích kỷ , xung phụ tử hữu nhân tế tam phương của tử nữ , không lớn theo thân thích qua lại .

2 . Tình yêu và hôn nhân cuộc sống vật chất , hiện thực , thiếu sở thích , quả báo cũng không ấm tài , sau cưới kinh tế của ta khởi sắc không lớn , cần phải khổ cực kiếm tiền .

3 . Phối ngẫu khả năng tạo thành thành viên gia đình phiền nhiễu , sau cưới thích hợp độc lập tiểu gia đình .

4 . Đào hoa bại tài , đặc biệt là đào hoa tinh liêm trinh Kỵ hoặc tham lang Kỵ , ta muốn phòng nát đào hoa , một núi ( phòng ) không dung nhị hổ , thiếu muốn tề nhân chi phúc .

Phu thê hóa kị nhập Cung phúc đức

1 . Phối ngẫu cá tính cố chấp cố chấp không dễ hòa hợp thương lượng , vừa nặng hưởng thụ , thèm mà xài tiền bậy bạ để cho ta phiền não .

2 . Tình yêu và hôn nhân để cho ta phiền não , ác duyên dây dưa mà đến lỗi lầm đối tượng để cho ta phiền não . Sau cưới tinh thần không thoải mái , hai bên tam quan không đáp , cảm tình khí số kham ưu .

3 . Lưỡng quả báo cung lấy Kỵ hỗ hóa , phúc của ta phần tài bất hậu , thiếu vọng tưởng không làm mà hưởng của đánh bạc đầu cơ .

Phu thê hóa kị nhập Cung phụ mẫu

1 . Phối ngẫu học hành khắc khổ .

2 . Phối ngẫu đối phụ mẫu hiếu thuận nhưng miệng không được ngọt ngào , vậy vui giận hiện ra sắc tính bộc trực cùng phụ mẫu chung sống không hòa thuận , sau cưới thích hợp tiểu gia đình .

3 . Cung phụ mẫu cũng là văn thư đăng kí vị , của ta tình yêu và hôn nhân khả năng ở chung vô danh phân hoặc bất đồng hộ tịch , hoặc được người chỉ điểm nghị luận không lộ ra của cảm tình . Đặc biệt là ám diệu cự môn Kỵ , pháp luật diệu liêm trinh Kỵ , văn thư diệu văn xương Kỵ , văn khúc Kỵ .

4 . Thiên di cùng cung phụ mẫu cũng là lưỡng biểu tượng cung , khả năng ta phương diện tình cảm là không cùng mọi người đều biết , khiến cho trên mặt ta thiếu hào quang , cũng không thể trưởng bối chúc phúc .

5 . Cũng là cảm tình hôn nhân của kị xuất ( kỵ nhập phụ , thiên , đối cung , tự hóa kỵ , đối cung có Kỵ , cũng là kị xuất ) , tình duyên dịch tiêu tán .

Tác giả: nhịp điệu

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm các loại tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng nhiều

  p