Chia sẻ

Vũ khúc - khẩu quyết 38

Cao châu tử 2 0 2 1- 0 1- 1 0
Bính năm sinh ra tọa thủ liêm trinh thiên tướng
Đại vận tọa thủ vũ khúc
Phòng ngang phá .
Bản mệnh cung thiên di tọa thủ tham lang vũ khúc
Dịch tại ngoại buôn bán , phú quý .
Càng nhiều (2 )
Bản mệnh tọa thủ vũ khúc phá quân
Bản mệnh tọa thủ vũ khúc hóa kị
Có thể được người đề bạt khen ngợi , đại cát .
Bản mệnh cung hợi tọa thủ vũ khúc phá quân
Bản mệnh không được tọa thủ hóa kị
Cả đời che chở lực không đủ , không làm cấp trên thành thật với nhau .
Bản mệnh cung hợi tọa thủ vũ khúc phá quân
Đa thị phi không ổn định .
Cung thân tọa thủ vũ khúc phá quân
Thích nghiên cứu chuyên môn kỹ năng , thậm chí ngành nghề ít được quan tâm của kiến thức , quyết sẽ không đại sự đại lộ , tham gia nói chung công việc , thích hợp dĩ xảo nghệ an thân , một bàn không thích hợp buôn bán .
Càng nhiều (2 )
Bản mệnh tọa thủ vũ khúc phá quân
Bản mệnh tọa thủ 1 cái trở lên Hỏa Tinh Linh Tinh
Bản mệnh gia hội 1 cái trở lên lộc tồn hóa lộc
Cả đời thêm gánh trách nhiệm nặng nề , hoặc thường xuyên gánh vác thêm vào công việc .
Bản mệnh tọa thủ vũ khúc phá quân
Bản mệnh tọa thủ 1 cái trở lên Hỏa Tinh Linh Tinh
Phá tổ thành gia .
Bản mệnh cung Tuất tọa thủ vũ khúc
Bản mệnh tọa thủ 1 cái trở lên Hỏa Tinh Linh Tinh
Rời xa nơi chôn rau cắt rốn lấy lập nghiệp .
Bản mệnh cung Thìn tọa thủ vũ khúc
Bản mệnh tọa thủ 1 cái trở lên Hỏa Tinh Linh Tinh
Rời xa nơi chôn rau cắt rốn lấy lập nghiệp , cát .
Bản mệnh tọa thủ vũ khúc thất sát
Bản mệnh tọa thủ 1 cái trở lên hóa kị Hỏa Tinh Linh Tinh địa kiếp địa không đà la kình dương
Bất trắc , đại hung .
Bản mệnh tọa thủ vũ khúc thất sát
Bản mệnh không được tọa thủ hóa kị Hỏa Tinh Linh Tinh địa kiếp địa không đà la kình dương
Bản mệnh gia hội 1 cái trở lên hóa kị Hỏa Tinh Linh Tinh địa kiếp địa không đà la kình dương
Thích hợp võ chức , có thể lập công huân .
Bản mệnh tọa thủ vũ khúc thiên tướng
Bản mệnh cung tài bạch tọa thủ liêm trinh hóa kị
Thích hợp tham gia hung sự để cầu tài , ẩm thực , y dược , ngoại khoa , xét nghiệm v.v. Thuộc 【 hung sự ] , đồng thời có phục vụ tại người tính chất .
Bản mệnh tọa thủ vũ khúc thiên tướng văn khúc
Bản mệnh gia hội 1 cái trở lên hồng loan Thiên Hỉ hàm trì thiên diêu mộc dục
Là người lỗ mãng , bất an nghề nghiệp , hậu thiên nhất định phải tăng thêm khắc chế , mới có thể bằng nghị lực sáng lập sự nghiệp .
Bản mệnh tọa thủ vũ khúc thiên tướng
Bản mệnh gia hội văn xương văn khúc
Thông minh có xảo nghệ .
Bản mệnh tọa thủ tham lang vũ khúc
Bản mệnh tọa thủ vũ khúc hóa kị
Bản mệnh gia hội Hỏa Tinh Linh Tinh
Thông minh , có đặc thù kỹ nghệ có thể mưu sinh , có thể từ sự tình công trình , công nghệ .
Bản mệnh tọa thủ tham lang vũ khúc
Bản mệnh gia hội tả phụ hữu bật
Quý .
Càng nhiều (2 )
Bản mệnh tọa thủ vũ khúc thiên phủ
Bản mệnh gia hội 1 cái trở lên lộc tồn hóa lộc
Bản mệnh gia hội văn xương văn khúc
Thông minh .
Bản mệnh tọa thủ vũ khúc thiên phủ
Bản mệnh gia hội 1 cái trở lên lộc tồn hóa lộc
Bản mệnh gia hội thiên khôi thiên việt
Tài chính kinh tế giới đắc ý .
Bản mệnh tử cung tọa thủ vũ khúc thiên phủ
Thiếu niên dịch cô , hoặc khó có được phụ mẫu che chở .
Bản mệnh tọa thủ vũ khúc thiên phủ
Có thọ .
Càng nhiều (2 )
Bản mệnh tọa thủ tử vi thiên tướng
Đại vận tọa thủ vũ khúc thiên phủ
Đại vận tam phương tứ chính không thấy lộc tồn hóa lộc
Dễ vì nhân sự phản phục mà thu nhận phá bại ( như thất nghiệp , ngừng kinh doanh , đóng cửa tương tự ) .
Bản mệnh tọa thủ tử vi thiên tướng
Đại vận tọa thủ vũ khúc thiên phủ
Đại vận tọa thủ vũ khúc hóa kị
Dễ vì nhân sự phản phục mà thu nhận phá bại ( như thất nghiệp , ngừng kinh doanh , đóng cửa tương tự ) .
Bản mệnh tọa thủ tử vi tham lang
Đại vận tọa thủ vũ khúc phá quân
Đại vận tọa thủ vũ khúc hóa kị
Lưu niên tọa thủ văn khúc hóa kị
Dịch phá bại .
Bản mệnh tọa thủ tử vi tham lang
Đại vận tọa thủ vũ khúc phá quân
Đại vận tọa thủ vũ khúc hóa kị
Lưu niên gia hội văn xương hóa kị
Dịch phá bại .
Bản mệnh gia hội vũ khúc thất sát thiên trù
Có thể kinh doanh ngành ăn uống .
Bản mệnh cung phụ mẫu tọa thủ 1 cái trở lên đà la kình dương
Bản mệnh cung phụ mẫu tọa thủ 1 cái trở lên cự môn vũ khúc phá quân thất sát thái dương thái âm hóa kị Hỏa Tinh Linh Tinh địa kiếp địa không thiên hình
Khắc phụ mẫu , chết sớm một song thân , hoặc song thân ly dị .
Bản mệnh cung phúc đức tọa thủ vũ khúc phá quân
Hối hả ngược xuôi bất an , lo lắng nhiều thiếu vui vẻ , đời sống tinh thần không được tốt , sớm vất vả ngủ ngon dật .
Càng nhiều (2 )
Bản mệnh cung phúc đức tọa thủ vũ khúc thất sát
Một mình kinh doanh , tâm phiền bất an , lo lắng nhiều thiếu vui vẻ , đời sống tinh thần không được tốt , trước đau khổ sau an nhàn .
Càng nhiều (2 )
Bản mệnh cung phúc đức tọa thủ tham lang vũ khúc
Dùng nhiều rượu hưởng lạc phong nguyệt tình , sớm cực khổ muộn dật .
Bản mệnh cung tài bạch tọa thủ vũ khúc thất sát
Bản mệnh cung tài bạch gia hội 2 cái trở lên hóa kị Hỏa Tinh Linh Tinh địa kiếp địa không đà la kình dương
Lãng phí bởi vì tài cầm đao , bởi vì tranh tài mà suy cho cùng tai hoạ hình tụng , cho dù bạo phát vậy nhất định bạo bại , không thể phạm tội .
Bản mệnh cung tài bạch tọa thủ vũ khúc thất sát
Bản mệnh cung tài bạch tọa thủ 1 cái trở lên lộc tồn hóa lộc
Có thể hoành phát đại phú .
Bản mệnh cung tài bạch tọa thủ vũ khúc thất sát
Vui mừng lãng phí tiền tài , nhưng cũng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng .
Càng nhiều (2 )
Bản mệnh cung tài bạch tọa thủ tham lang vũ khúc
Bản mệnh gia hội tả phụ hữu bật hóa lộc hóa quyền
Phát tài .
Bản mệnh cung tài bạch tọa thủ vũ khúc thiên phủ
Sung túc .
Bản mệnh cung tài bạch tọa thủ vũ khúc thiên phủ lộc tồn
Sung túc .
Bản mệnh cung tài bạch tọa thủ vũ khúc
Bản mệnh cung tài bạch gia hội Hỏa Tinh Linh Tinh
Bản mệnh cung tài bạch tam phương tứ chính không thấy tham lang
Bởi vì tài bị cướp .
Bản mệnh cung tài bạch tọa thủ vũ khúc
Bản mệnh cung tài bạch gia hội 2 cái trở lên hóa kị địa kiếp địa không đà la kình dương
Tiền tài tất có đại tan hoang tình hình , tung phát sinh nhất thời của tài , vậy nhất định bởi vì tài suy cho cùng họa , thêm tài vụ bất hoà , tài không thể ở lâu .
Bản mệnh cung tài bạch tọa thủ vũ khúc
Bản mệnh cung tài bạch gia hội 1 cái trở lên lộc tồn hóa lộc hóa quyền hóa khoa
Bản mệnh tam phương tứ chính không thấy địa kiếp địa không
Đại phú .
Bản mệnh cung tử nữ tọa thủ thiên vu
Bản mệnh cung tử nữ tọa thủ 1 cái trở lên vũ khúc thiên phủ thái âm lộc tồn hóa lộc
Có tử nữ kế thừa sự nghiệp .
Bản mệnh cung tài bạch tọa thủ phá toái
Bản mệnh cung tài bạch tọa thủ 1 cái trở lên vũ khúc thiên phủ thái âm lộc tồn hóa lộc
Suy yếu tài vận , được một khoản tiền đồng thời , vậy nhất định hao tổn một bộ phận .
Bản mệnh tọa thủ phá toái
Bản mệnh tọa thủ 1 cái trở lên vũ khúc thiên phủ thái âm lộc tồn hóa lộc
Suy yếu tài vận , được một khoản tiền đồng thời , vậy nhất định hao tổn một bộ phận .
Nữ mệnh cung phu thê tọa thủ vũ khúc hóa kị
Bản mệnh cung phu thê gia hội cô thần quả tú
Hoặc không cuộc sống vợ chồng .
Bản mệnh tọa thủ vũ khúc thất sát kình dương thiên hình
Cổ nhân nói là cầm lợi khí để cầu tài , như phát sinh tượng , đồ tể , hiện đại có thể thành bác sĩ khoa ngoại , nha sĩ .
Bản mệnh tọa thủ tham lang vũ khúc
Bản mệnh tọa thủ tham lang hóa kị
Nhân sinh khó mà đạt tới lý tưởng , thông minh tài trí có thể được phát triển , có kỹ nghệ , cảm tình khốn cào vẫn khó tránh miễn , nhưng cũng lấy được giải quyết viên mãn .
Bản mệnh tọa thủ vũ khúc hóa kị
Bản mệnh cung quan lộc tọa thủ tử vi tham lang
Kinh tế khó khăn thường thường do muốn quyền lực khiến cho , vui mừng tham gia lực bất tòng tâm sự tình , hoặc lãng phí .
Bản mệnh cung hợi tọa thủ vũ khúc hóa kị
Bản mệnh gia hội 2 cái trở lên thiên hư thiên nguyệt âm sát
Người yếu bệnh hoạn .
Bản mệnh cung hợi tọa thủ vũ khúc hóa kị
Bản mệnh gia hội 1 cái trở lên Hỏa Tinh Linh Tinh
Thường thường sắp thành lại bại .
Bản mệnh cung hợi tọa thủ vũ khúc hóa kị
Có quyết liệt cùng ngăn trở tính chất , cùng người hợp tác sẽ hung cuối cùng , ngoại trừ không thích hợp cùng người hợp tác ngoại , cả đời thụ nhiều kinh tế áp lực , phàm có cử động không thể đạt tới lý tưởng , nam mệnh bất lợi hôn nhân , phối ngẫu vui mừng lộng quyền .
Bản mệnh cung tị tọa thủ vũ khúc hóa kị
Có quyết liệt cùng ngăn trở tính chất , cùng người hợp tác sẽ hung cuối cùng , nam mệnh bất lợi hôn nhân , phối ngẫu vui mừng lộng quyền .
Càng nhiều (2 )

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm các loại tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương

  p