Chia sẻ

Nhâm năm cung mệnh tại cung dậu Tử Vi tinh tại cung dậu - nữ cường nhân

Vô nhai thư quán 8 2 0 22- 0 4- 1 0

Cung mệnhTử vi tham lang tọa mệnh cung , tử vi hóa quyền , là người kinh tế cố gắng , có quyền lợi dục vọng , tam phương tứ chính hội tụ căn cứ tả phụ hữu bật thiên khôi thiên việt , tất nhiên có thể nắm quyền lợi nhuận , nhất định có địa vị xã hội . Cung mệnh cung thân cũng là sát phá lang của kết cấu , tổ hợp như vậy , cũng đại biểu lòng cầu tiến mạnh dám liều khiến , không được sợ thất bại , nhưng mà cần có tương đối lao tâm lao lực , khó có được an nhàn .

Bàn này ưu điểm lớn nhất chính là tả phụ hữu bật cùng thiên khôi thiên việt cũng hội tụ đủ , tức tăng cao năng lực cá nhân , vậy tăng cao ngoại giới trợ giúp cùng chính mình của trình tự , nhưng mà tử vi hóa quyền đồng thời , nhất định sẽ có vũ khúc hóa kị , đây là một cái khuyết điểm , nguyên do cần phải cẩn thận phân tích đại vận của xu thế .

Này cách cục người , do tại huynh đệ cung có thiên cơ quá chữ chìm xương , nguyên do huynh đệ bằng hữu quan hệ khá tốt , nhưng mà hội tụ căn cứ Thiên Mã , nguyên do dễ dàng gặp it xa cách nhiều , các huynh đệ tỷ muội dễ dàng đường ai nấy đi .

Cung điền trạch có thiên lương hóa lộc kình dương Linh Tinh , bất động sản bên trên có một chút kế thừa , nhưng mà vậy phải trải qua một ít minh tranh ám đấu .

Đi thiên phủ đại vận , được văn xương văn khúc giáp , hội tụ căn cứ lộc tồn , tả phụ hóa khoa cùng hữu bật , rất rõ ràng đây là một bộ hảo vận . Nhưng mà cũng có cự môn hóa kị giáp cung quan lộc , nguyên do cần thiết phải chú ý một ít đặc biệt thời hạn , để tránh đất lỡ .

Dưới bình thường tình huống , tử vi tham lang của nữ nhân không thích hợp thấy nhiều đào hoa tinh , vậy bao gồm văn xương văn khúc , chỉ vì thích gặp tả phụ hữu bật thiên khôi thiên việt , lộc tồn hóa khoa loại cát tinh cát hóa .

Trích từ Dịch tiên sinh đàm đẩu số

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm các loại tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng nhiều

  p