Chia sẻ

Thiên đồng tị hợi phúc đức    độc tọa

Lĩnh nam thư quán 1 2 0 2 1- 1 0 -2 0

Tị hợi phúc đức   thiên đồng độc tọa     đối chiếu thiên lương

Này làm mão dậu cung vô chính diệu ( mượn tinh thiên cơ cự môn ) tọa mệnh
Cung phúc đức
Mệnh tọa mão cung vô chính diệu nó thân vị cung nô bộc ( tham lang ) nhất định cùng tị vị cung phúc đức ( thiên đồng ) thành lục hợp
Biểu thị tự thân của tư tưởng cảm xúc thường bởi vì coi trọng bạn bè bằng thuộc bộ phận quan hệ mà được
Hoặc nói sở hửu cá tính đặc chất quyết định chỗ kết giao bạn bè bằng của tầng diện
Nếu có tính cách mị lực có thể có trợ lực bạn bè bằng cũng có thể tự mình chi phối vận mệnh
Nếu cung phúc đức cường chủ tự thân có nội hàm tự nhiên có thể kết giao tố chất tốt đẹp chính là người hỗ lệ hỗ miễn
Tọa mệnh mão dậu cung vô chính diệu mượn thiên cơ cự môn
Thân dần tham lang nhập cung nô bộc đối chiếu liêm trinh không thấy cát chủ kết giao tổn bạn bè
Gặp sát Kỵ chủ bị thuộc hạ hãm hại hoặc đoạt quyền
Gặp cát có thể có quý nhân tương trợ thường lời thật thì khó nghe


Tọa mệnh mão dậu cung vô chính diệu mượn thiên cơ cự môn thủ
Tị hợi thiên đồng nhập phúc đức đối chiếu thiên lương nhập miếu có phúc khí cao thọ quan hệ khác giới tốt thường thích chia sẻ khoái lạc
Gặp sát cô khắc tàn tật gặp cát có thể hiển quý
Thiên đồng cung phúc đức chủ tinh chủ hưởng phúc năng lượng khoái lạc đời sống tinh thần phong đủ thú vị hội khoa văn chư diệu cách điều cao nhã
Thiên đồng làm phúc tinh thích nhất nhập phúc đức tư tưởng mềm yếu sợ phiền phức tốt hưởng nhạc nó làm nam đẩu tinh
Chủ tuổi già sau có phúc càng già càng có phúc khí gia đình càng cùng nhạc hưng thịnh
Nghĩ viển vông thêm thiếu chấp hành lãng mạn chủ nghĩa trọng cảm tình nõn nà nếu hội cát diệu thêm lại thấy không diệu ngược lại dễ thành tính trơ
Vô xung phá có thể chuyển nguy làm an hóa họa làm phúc hiện tượng
Gặp sát phá hoại phúc phận mặc dù có phúc cũng không hội hưởng thụ
Thiên đồng hóa kị chủ xúc động bất an hoặc có phân nhiễu thị phi
Địa không thiên không tiệt không tuần không nhập mệnh hoặc cung phúc đức chủ tư tưởng độc nhứt siêu thoát không dễ được lý giải làm lao không ngừng thu vào bắt được thiếu
Thiên diêu gặp xương khúc chủ có cơ mưu đa nghi âm độc có dâm uy dịch cô phương tự thưởng
Thiên diêu hội Kỵ sát chủ tư tưởng khác thường hỗn loạn thường thân bận bịu tâm loạn có dâm dật chi thất
Thiên đồng tọa mão tị hợi nhập miếu tọa tử thân vượng tọa thìn dậu tuất bình thản tọa dần nhàn tọa sửu ngọ mùi rơi vào
Thiên đồng hóa lộc bính tọa phúc đức tốt nhất chủ có phúc khí có thọ có thể hưởng có khó khả giải sợ có đào hoa
Dần thân vượng địa thiên lương đồng cung sẽ có tốt đẹp chính là đào hoa tế ngộ
Thìn tuất bình thản làm phá lộc không cầu bên trên tiến dịch đắm chìm tửu sắc an vui lười biếng Vô phấn phát ý chí
Thiên đồng hóa quyền đinh tọa miếu vượng có khai sáng năng lực phúc lớn mạng lớn có thể ngồi mát ăn bát vàng nhất định sanh ra ở có tiền của gia đình
Tọa dần thân thiên lương đồng cung có thể lưu lại một đoạn tốt đẹp tình sử có phúc có thể hưởng
Thiên đồng hóa kị canh thân thể không tốt ( phúc tinh hóa kị mất đi giải ách công năng ) tinh thần hư không
Tốt dật ác lao thường ngồi mất cơ hội tốt Vô phúc sẽ không hưởng thụ sức khỏe của thân thể không tốt

Hoặc hoặc ] ] >


Cung phúc đức
Thiên đồng nhập miếu tại tị
Lãng mạn chủ nghĩa cách điều cao nhã cảm tình nõn nà khác mềm yếu sợ phiền phức thích hưởng nhạc thêm nghĩ viển vông quang nói không được luyện
Thiên cơ cự môn mão dậu tọa mệnh tị hợi vị cung phúc đức thiên đồng thủ đối chiếu thiên lương
Thái dương tại sửu hãm mùi bình thái âm tại sửu miếu mùi bình
Tọa mệnh mão dậu cung vô chính diệu mượn thiên cơ cự môn thủ
Tị hợi thiên đồng nhập phúc đức đối chiếu thiên lương nhập miếu có phúc khí cao thọ quan hệ khác giới tốt thường thích chia sẻ khoái lạc
Gặp sát Kỵ trọng cô khắc tàn tật gặp cát có thể hiển quý
Nữ mệnh ( thê ) phúc đức ( ất hợi ) thiên đồng văn xương ( rõ ràng với ý chí cùng cảm xúc bên trên biến hóa
Cung phúc đức nữ mệnh trọng phúc đức < phúc đức làm phu của quan >
Thiên đồng phúc tinh
Văn xương thần kinh tinh
Phúc can ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản thiên ] ( đinh mão ) gặp cự môn sinh Kỵ mà lại tự hóa kỵ
Này làm [ lộc nhập động không đáy ] song Kỵ xung [ bản mệnh ] tự thân nghĩ pháp ( lý niệm ) hại tự thân
Lưu ý song xung [ bản mệnh ] < cung mệnh làm phu của phúc > biểu hiện tự thân lý niệm cùng phối ngẫu ( phu ) không hợp
Khác lộc nhập [ bản thiên ]< thiên di làm tài của phu > cũng là < thiên di làm tử chi tử > ( đào hoa giao tế vị )
Có thể dự đoán này [ cung thiên di ] chính là khiến cho cảm xúc vấn đề của trung tâm điểm
Phúc can ất thái âm hóa kị nhập [ bản quan ] ( đinh sửu ) gặp thái âm tự hóa lộc hình thành [ lộc Kỵ chiến khắc ] song Kỵ xung [ bản phu ] ( Tân Mùi )
< phúc đức làm phu của quan > [ phu của quan ] hóa kị xung [ bản phu ] biểu hiện phối ngẫu cùng sự nghiệp vô duyên
Phúc can ất thiên lương hóa quyền nhập [ bản tài ]
Lưu ý phu can tân văn xương hóa kị nhập [ bản phúc ] ( ất hợi ) hình thành [ quyền Kỵ tại tài phúc tuyến chạm trán ]
Hồng loan hoặc Thiên Hỉ nhập mệnh hoặc tật phúc biểu hiện nhân duyên tốt quan hệ khác giới rất tốt nhưng cần phòng vấn đề tình cảm

Hoặc hoặc ] ] >


Phúc đức kỉ tỵ
Kỷ ( địa chi người ) mậu kỉ thuộc thổ ( vạn vật Vô thổ bất sinh ) ở giữa thêm ấm kẻ khác
Kỷ thổ ti thấp có nội hàm cùng tài nghệ cá tính thu vào trong xử sự khôn khéo cẩn thận nhưng phú biến hóa
Kỷ can vũ khúc hóa lộc văn khúc hóa kỵ chỗ kiếm tiền của tiền tài dễ bị kẻ khác hư nát ( được lừa ) nguyên nhân ấm nhiều người
Kỷ can nếu rơi tị hợi ( nhóm người vị ) chủ dịch mã bôn ba
Phúc can vũ khúc hóa lộc nhập điền
Coi trọng gia đình trong lòng còn có thiện đãi người nhà lấy gia đình làm trọng dễ có tổ ấm được hưởng phúc ấm
Vũ khúc hóa lộc kỷ nhập điền toàn tâm toàn ý nghĩ tầm đồ đạc trong cửa hàng của đạo
Tài tinh hóa lộc nhập điền ( tài khố ) tài nguyên dồi dào kiếm được tiền quá mức dịch mà lại thêm
Phúc can văn khúc hóa kỵ xem xét này văn khúc hóa kỵ của rơi cung mượn lấy suy đoán cát hung hoặc kết quả ( Kỵ làm quả )
Lưu ý phúc can kỷ phá quân hóa kị nhập phụ
Không thể nhập phụ mẫu tật ách phu thê quan lộc bốn loại chính vị ( lấy tật ách làm chủ ) nếu kỵ nhập tứ chính vị thì làm "Đại kiếp số "
Bất luận cung vị nào hóa kị nhập [ phụ tật phu quan tử điền ] đưa tới tai kiếp nghiêm trọng
Phúc can hóa Kỵ nhập [ phu quan ] [ phụ tật ] [ tử điền ] ứng lưu ý nạn ách
Bất luận cung vị nào hóa kị nhập [ phụ tật tuyến ] hoặc [ Huynh nô tuyến ]
( này lưỡng tuyến làm vạn vật của chỗ then chốt ) đều là chủ tổn thương vậy tất nhiên sẽ có sự tình phát sinh
Phúc can hóa kỵ nhập phụ xung tật biểu hiện e rằng có tổ tiên có thừa ương hoặc ứng lưu ý mệnh chủ dễ có khinh Sinh chi ý niệm hoặc hành vi
Cung phúc đức gặp sát Kỵ hình âm sát đánh đồng độ nó cung can hóa Kỵ [ nhập hoặc xung ] [ tật 6 ] thường có nguy hiểm cho sinh mệnh của nạn ách
Khiến cho hóa kị của cung vị chính là nạn làm hại nguồn gốc
Nhất là [ mệnh 1 ] [ điền 1 0 ] tuyệt đối không có thể bị xung bị xung tất có nạn
Phúc can hóa kỵ nhập phụ xung tật ách chủ tự thân thân thể không tốt hoặc phụ mẫu tổ phụ thân thể không tốt
( xung tật ách khác cùng ông bà vô duyên )
Phúc can hóa kỵ nhập phụ xung tật ách mà lại mệnh kỵ nhập phu xung quan hai cái đồng thời phát sinh nếu lưu niên đi đến Kỵ "Xung" biểu hiện thọ kết thúc
Phúc can hóa kỵ nhập phụ gặp sinh Kỵ tọa phụ mẫu song Kỵ xung tật ách biểu hiện có tai kiếp hoặc chuyện ngoài ý muốn thương thân
Đại hạn đi đến Kỵ tọa [ bản phụ ] biểu hiện sẽ sinh bệnh
Gặp lộc năm sinh cùng sinh Kỵ đồng tọa phụ mẫu song Kỵ xung tật ách biểu hiện có tai kiếp hoặc chuyện ngoài ý muốn thương thân
Đại hạn đi đến Kỵ tọa biểu hiện sẽ sinh bệnh

Hoặc hoặc ] ] >< bản mệnh Ví dụ dương nam nông canh thìn 89 1 0 2 1 thân thời sinh thổ ngũ cục thất tinh tại điền ( Nhâm Ngọ ) >
Thiên đồng hóa kị canh thân thể không tốt ( phúc tinh hóa kị mất đi giải ách công năng ) tinh thần hư không
Tốt dật ác lao thường ngồi mất cơ hội tốt Vô phúc sẽ không hưởng thụ sức khỏe của thân thể không tốt
Lãng mạn chủ nghĩa cách điều cao nhã cảm tình nõn nà khác mềm yếu sợ phiền phức thích hưởng nhạc thêm nghĩ viển vông quang nói không được luyện
Thiên cơ cự môn mão dậu tọa mệnh tị hợi vị cung phúc đức thiên đồng thủ đối chiếu thiên lương thái dương tại sửu hãm mùi bình thái âm tại sửu miếu mùi bình
Tọa mệnh mão dậu cung vô chính diệu mượn thiên cơ cự môn thủ tị hợi thiên đồng nhập phúc đức đối chiếu thiên lương nhập miếu có phúc khí cao thọ quan hệ khác giới tốt thường thích chia sẻ khoái lạc
Gặp sát Kỵ trọng cô khắc tàn tật gặp cát có thể hiển quý
Tính cách trưng ứng : bi thương xem thấp điều mặc dù ổn trọng nhưng khiếm khuyết tiến lấy mà lại tận tình ăn uống của ham muốn ( trần tuyết đào đại sư quan điểm )
Sinh kỵ nhập phúc Vô tổ ấm lao lực cách tư tưởng bi thương xem thấp điều không cách nào an hưởng đa sầu đa cảm dịch tự tìm phiền não ( xuyên qua tuổi trâu nhọn )
Dù ổn trọng khiếm khuyết tiến lấy ham muốn vật chất cường coi trọng ăn uống cuối cùng làm tiết kiệm người
Biểu hiện mệnh chủ chân thật sợ phiền phức ( tư tưởng khá là sẽ tính toán ích kỷ nhưng không sợ người )
Dáng người đơn mỏng khô gầy diện mạo làm cho người ghét có gian hung của khí tính tình kỳ quái đa nghi thêm đố
Phúc đức tân tị
Tân ( nhóm người địa ) bởi vì tân can cự môn hóa lộc thích nói đại thoại sĩ diện trọng cảm tình
Nhưng văn xương hóa kị nguyên nhân hiềm nghi quyết đoán không đủ
Tân kim mềm yếu thanh tú khí ôn nhu của khí chất trọng cảm tình tiện hư vinh sĩ diện hơi thiếu quyết đoán hoặc ý chí không được kiên của hiềm nghi khá là làm lao lực nỗ lực
Phúc tân can nếu rơi tị hợi ( nhóm người vị ) chủ tư tưởng dịch mã bôn ba
Phúc can cự môn hóa lộc nhập thiên ( ất dậu ) gặp thiên cơ tự hóa lộc hình thành [ lộc xuất lộc ] gia tốc ngoại tiết làm tổn
Độ lượng khoan hồng người tể tướng trong bụng có thể chống đỡ thuyền
Chủ xuất ngoại không thích ở nhà hóa lộc khoa xuất ngoại có nhân duyên lộc ăn dễ có quý nhân
Cự môn hóa lộc tân nhập thiên mệnh chủ tại ngoại khẩu tài tốt có lộc ăn có thể bởi vì khẩu thiệt tiến tài ( ca hát diễn nghệ giáo sư luật sư y sư các loại )

Lưu ý mệnh chủ tại ngoại của "Vận "Không tốt tại ngoại dễ có điều bất trắc phát sinh
Phúc can văn xương hóa kị nhập Huynh ( mậu dần )
Phúc can hóa kỵ nhập Huynh biểu hiện quan tâm huynh đệ bằng hữu thường tốn tiền mà lại phí thần ( mê gái lực ) về xử lý cũng sẽ phạm tiểu nhân mà gặp nạn
Xem phúc can lộc nhập thiên mà phúc can kỵ nhập Huynh nó lộc Kỵ của rơi cung cách xa nhau sáu ô phân nhập nhất lục cộng tông cung vị này làm tiêu hao tượng
Dương nam đại hạn thuận hành đại hạn thứ ba ( 25~34 ) [ đại Mệnh ] đi [ bản phúc ] ( tân tị ) gặp thiên đồng sinh Kỵ hạn này gặp [ tháo dỡ mã Kỵ ]
Hạn này mười năm phiền lòng khó có thể thành sự thường không phù hợp
Thuận hành giả đại thể trước tìm tài ( phú ) rồi sau đó được gọi là ( tìm quý ) hạn này mười năm hạn này là phúc khí sở thích hưởng thụ cùng thọ nguyên làm trọng điểm


Duyên tốt thường thích chia sẻ khoái lạc

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm các loại tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương

  p