Chia sẻ

Cung Thìn liêm trinh - khẩu quyết 1

Cao châu tử 2 0 2 1- 0 1- 1 1
Bản mệnh cung Thìn
Bản mệnh cung phu thê tọa thủ liêm trinh
Bản mệnh cung phu thê tọa thủ 1 cái trở lên hóa kị Hỏa Tinh Linh Tinh địa kiếp địa không đà la kình dương
Thích hợp trước ở chung , vợ bé hoặc kế thất , nếu không hình khắc hoặc hôn nhân hữu danh vô thực .
Nữ mệnh cung Thìn
Bản mệnh cung phu thê tọa thủ liêm trinh
Bản mệnh cung phu thê gia hội 2 cái trở lên văn xương văn khúc tả phụ hữu bật thiên khôi thiên việt lộc tồn hóa lộc hóa quyền hóa khoa
Bản mệnh cung phu thê không được tọa thủ hóa kị Hỏa Tinh Linh Tinh địa kiếp địa không đà la kình dương thiên hình hồng loan Thiên Hỉ hàm trì thiên diêu mộc dục
【 cách ] vượng phu ích tử , trong sạch tự thủ . Chồng cứng nhắc , độc đoán , bất thiện phong thú tình cảm , cảm tình bình thường .
Bản mệnh cung Thìn
Bản mệnh cung phu thê tọa thủ liêm trinh Linh Tinh
Dễ dàng kho nhanh qua loa thành hôn .
Bản mệnh cung Thìn
Bản mệnh cung phu thê tọa thủ liêm trinh Hỏa Tinh
Dễ dàng kho nhanh qua loa thành hôn .
Bản mệnh cung Thìn
Bản mệnh cung phu thê tọa thủ liêm trinh hóa kị
Bản mệnh cung phu thê tọa thủ 1 cái trở lên Hỏa Tinh Linh Tinh địa kiếp địa không đà la kình dương
【 cách ] dịch có cảm tình tổn thương sự tình , hôn nhân thêm khó khăn trắc trở , hình khắc rất nặng .
Bản mệnh cung Thìn
Bản mệnh cung phu thê tọa thủ liêm trinh thiên diêu
Sẽ trước ở chung sau kết hôn , hoặc có màu hồng phấn sự kiện .
Bản mệnh cung Thìn
Bản mệnh cung phu thê tọa thủ liêm trinh hữu bật
Bản mệnh cung phu thê không được tọa thủ tả phụ
Dễ có người thứ ba , cảm tình sẽ có khó khăn trắc trở .
Bản mệnh cung Thìn
Bản mệnh cung phu thê tọa thủ liêm trinh tả phụ
Bản mệnh cung phu thê không được tọa thủ hữu bật
Dễ có người thứ ba , cảm tình sẽ có khó khăn trắc trở .
Bản mệnh cung Thìn
Bản mệnh cung phu thê tọa thủ liêm trinh lộc tồn
Phu vinh thê quý , không khắc , nhưng cảm tình vẫn bình thường .
Nam mệnh cung Thìn
Bản mệnh cung phu thê tọa thủ liêm trinh
Vợ thanh tú , phong độ tốt , có thể giúp chồng , hiền tuệ , bình thường sẽ không ầm ĩ .
Càng nhiều (2 )
Bản mệnh cung Thìn
Bản mệnh cung quan lộc tọa thủ liêm trinh
Thích hợp từ buôn bán , mang đầu cơ tính chất .
Từ buôn bán sau cùng thích hợp dấn thân vào tài chính kinh tế tài chính ngành nghề , hoặc quỹ ngân sách đầu tư , bị mua bán trách nhiệm .
Tham chánh dễ là mỗi bên đảng phái tập đoàn điều hòa chiết trung điều hòa nhân vật , dễ thành là khôi lỗi .
Bản mệnh cung Thìn
Bản mệnh cung tài bạch tọa thủ liêm trinh hóa kị
Sự nghiệp bị ngăn trở , thường thường sắp thành lại bại .
Bản mệnh cung Thìn
Bản mệnh cung tài bạch tọa thủ liêm trinh hóa lộc
Phú .
Bản mệnh cung Thìn
Bản mệnh cung tài bạch tọa thủ liêm trinh
Thích hợp tham gia tài chính kinh tế sự nghiệp .
Bản mệnh cung Thìn
Bản mệnh cung tài bạch tọa thủ liêm trinh
Bản mệnh cung tài bạch tọa thủ Hỏa Tinh
Hoạch phát hoạch phá , đối tiền tài tương đối coi trọng .
Bản mệnh cung Thìn
Bản mệnh cung phu thê tọa thủ tham lang
Bản mệnh cung điền trạch tọa thủ liêm trinh hóa kị
Bản mệnh cung phu thê gia hội 2 cái trở lên Hỏa Tinh Linh Tinh đà la kình dương
Thêm sẽ Ly mà tái hôn , sau cưới vẫn không mỹ mãn .
Bản mệnh cung Thìn
Bản mệnh cung phu thê tọa thủ liêm trinh
Tự thân thường cùng có gia thất giả yêu đương .
Càng nhiều (3 )
Bản mệnh cung Thìn
Bản mệnh cung phu thê tọa thủ liêm trinh
Bản mệnh cung phu thê gia hội hóa kị kình dương
Bản mệnh cung phu thê gia hội 1 cái trở lên Hỏa Tinh Linh Tinh địa kiếp địa không đà la
Dễ có tái hôn hoặc ba độ hôn nhân .
Bản mệnh cung Thìn
Bản mệnh cung phu thê tọa thủ liêm trinh
Nữ mệnh cung nô bộc tọa thủ hóa kị
Dễ là vợ bé .
Bản mệnh cung Thìn
Bản mệnh cung phu thê tọa thủ liêm trinh
Bản mệnh cung phu thê tọa thủ 1 cái trở lên Hỏa Tinh Linh Tinh
Thêm kho tốt thành hôn .
Bản mệnh cung Thìn
Bản mệnh cung phu thê tọa thủ liêm trinh
Bản mệnh cung thiên di gia hội 1 cái trở lên Hỏa Tinh Linh Tinh
Tình yêu cuồng nhiệt , nhưng cảm tình dịch ngắt quãng .
Bản mệnh cung Thìn
Bản mệnh cung phu thê tọa thủ liêm trinh
Bản mệnh cung phu thê gia hội văn xương văn khúc
Phu thê có thể thủ lễ , không đến nỗi vượt qua .
Càng nhiều (2 )
Bản mệnh cung Thìn tọa thủ liêm trinh hóa kị
Có ý chí chiến đấu , mặc dù một đời thành bại không chỉ một , nhưng vẫn tâm tình khá năng lượng duy trì sáng sủa .
Cần phòng giao thông bất trắc , phu thê tính cách không được đầu , có nhiều ngoài giá thú của đời sống tình cảm , riêng chỉ không dễ nói Ly .
Bản mệnh cung Thìn tọa thủ thất sát
Bản mệnh cung thiên di tọa thủ liêm trinh hóa kị
Cả đời tiền nhiều tài phương diện phiền nhiễu phân tranh , hoặc thêm ngừng kinh doanh hoặc đóng cửa , hoặc sức khỏe không tốt lái nhiều người cầm đao thuật , hoặc trống rỗng sợ , hoặc thêm trong tình cảm khó khăn trắc trở , hoặc phối ngẫu gặp bất hạnh , hoặc tử nữ hoặc có tai nạn bệnh tật , chết yểu , hoặc gây quan phi , nhất định có một dạng hoặc đa dạng .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm các loại tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương

  p