Chia sẻ

Ngọn núi khắc chuyên môn cho dương tử vinh xếp đặt cái cơ cấu cán bộ , 〖 lâm hải cánh đồng tuyết . . .

Lá sen 3638 2 0 2 1- 0 2-2 0
Ngọn núi khắc chuyên môn cho dương tử vinh xếp đặt cái cơ cấu cán bộ , 〖 lâm hải cánh đồng tuyết 〗 trung anh hùng dương tử vinh được ngọn núi khắc phong làm thượng tá đoàn phó , lão cửu ,    trước kia ngọn núi khắc nhân mã trong tại sao không có lão cửu?   kỳ thực thổ phỉ đội bên trong không có lão cửu thuyết pháp này .
Đông bắc thổ phỉ cũng gọi là râu ria , lớn một chút bầy thổ phỉ tự thân cũng có một bộ hữu hiệu , hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức , chính là "Bốn lương tám trụ ", tổ chức nghiêm mật .
"Cái muôi bằng hồ lô tử" cái chức vị này đến từ hồng môn . Thường thường phải có năng lực tổ chức , xử sự giảo quyệt , cũng là thổ phỉ chủ tâm cốt .
Xuống chút nữa chính là "Bốn lương tám trụ ", thổ phỉ dựa vào liều mạng sinh tồn , nguyên do tại chuyên ngành tính bên trên thậm chí so với đặc chiến đội vẫn phải để ý .
Bên trong bốn lương là thổ phỉ tầng nòng cốt ,
Có cao nữa là lương ( Đại đương gia ) , nâng bầu trời lương ( này Nhị đương gia ) , chỗ rẽ lương ( chuyển đà tiên sinh ) , nghênh môn lương ( pháo đầu ); ngoại tám trụ có dọn sạch trụ ( cuối cùng thúc ) , nhẫn tâm trụ ( cây non phòng chưởng quỹ ) , phật môn trụ ( thủy hương ) , bạch ngọc trụ ( trại ngựa ) , thanh thiên trụ ( tra xét ) , thông tin trụ ( truyền số ) , dẫn toàn bộ trụ ( lương cái ) , đở giữ gìn trụ ( cảnh vệ ) .
Chỗ rẽ lương là tham mưu trưởng , hành động trước xem bói , dự đoán lành dữ , gặp nạn phải cầu thần che chở .
Pháo đầu là đội cảm tử , coi trọng "Quản thẳng" bắn chuẩn , thời khắc mấu chốt một phát súng định đà . Lương cái quản lương thực , rau cải dự trữ cung ứng , đến bách tính nhà liền ăn lúc, còn muốn tra cái hộ có hay không bệnh truyền nhiễm , thực phẩm có độc hay không . Phật môn trụ có trách nhiệm phân phối đứng gác , canh gác .
Dương tử vinh đến uy hổ Sơn , dâng lên liên lạc đồ , cũng chỉ có thể từ lão cửu bắt đầu , râu ria bên trong không có lão cửu cái này cơ cấu cán bộ .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm các loại tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng nhiều

  p