Chia sẻ

Tử vi đấu sổ các cung vị (1)

Quân na hoàn cảnh cuộc sống quán 2 0 12- 0 3- 1 1


Cung huynh đệ

Biểu thị giữa huynh đệ đối đãi quan hệ

Tay chân phải chăng biểu hiện như người dưng?

Nếu trong cung tinh tú cương liệt,Như vũ khúc , thất sát,Thì tay chân biểu hiện như người dưng,Một lời bất hòa,Vung tay.

Lại gặp sát tinh hoặc không vong tinh,Thì huynh đệ nhất định tổn hại,Sát thêm tổn hại thêm,Tổn hại tại khi nào,Xem hành vận định.

Đại hạn huynh đệ cung hung hoặc can cung là mậu,Thiên cơ hóa kị là lúc tương đối rõ ràng.Thiên cơ là huynh đệ chủ,Rơi tại huynh đệ cung vừa đúng,Vì tay chân ở bên trong tất có một người cần nhận làm con thừa tự rời xa quê hương,Hoặc khác nhận cha mẹ nuôi.

Nam nữ xác định chủ đề nghĩa trái ngược nhau

Huynh đệ của hắn đối người trong cuộc làm sao,Phải lấy cung này tứ hóa tinh đến quyết định.

Nam mệnh của cung huynh đệ,Đại biểu cùng huynh đệ của hắn đối đãi quan hệ,Mà đối cung cung nô bộc thì đại biểu hắn cùng với tỷ muội ở giữa đối đãi quan hệ;Nữ mệnh thì trái ngược nhau.

Trực tiếp ảnh hưởng cung nô bộc

Bề ngoài hài hòa lại nội tàng huyền cơ

Đối cung có ác sát tọa thủ đối xung cung huynh đệ,Thì cung huynh đệ liền gặp phá,Biểu huynh đệ giữa hài hòa chỉ là bề ngoài như thế.

Ngược lại,Cung huynh đệ rơi hung tinh,Cung nô bộc tốt,Thì biểu thị huynh đệ có hại,Chung sống lãnh đạm,Hoặc đối đãi quan hệ nóng nảy,Xem tính chất sao mà định ra.

Huynh đệ tốt xấu xem chủ tinh mà định ra

Cung huynh đệ tốt hoặc khác biệt,Cần tham khảo trong cung của chủ tinh tính chất mà định ra.Cung huynh đệ dù cho tinh tú nhu hòa không sát,Có hay không trợ giúp,Cần lấy tinh tọa miếu vượng hay không cùng tứ hóa.

Tinh diệu lạc hãm bất lực hoặc là gặp cát tinh không cũng là không tốt

Nhập tử , phủ , tướng , nhật, nguyệt , cơ , lương , đồng , xương , khúc , khôi , việt loại sai;Tọa vũ , liêm còn có thể,Rơi vào sát, phá , lang , cự cùng tứ sát,Thì khá bất lợi.

Tình nghĩa huynh đệ được lưu niên ảnh hưởng

1 .Bản mệnh của cung huynh đệ tốt xấu,Chỉ biểu thị tuổi thơ cùng giữa huynh đệ của chung sống tình hình gấu,Trước mắt làm sao,Cần xem đại hạn của tình trạng

Gián tiếp ảnh hưởng mệnh cách

Phụ mẫu huynh đệ giống như trợ thủ đắc lực

Cung huynh đệ cùng cung phụ mẫu là cung mệnh của tả hữu phụ tá giáp cung,Giống như trợ thủ đắc lực.

Khôi Việt , xương khúc tả hữu tử phủ , nhật nguyệt , song lộc,Giáp mệnh tốt;Hỏa linh giáp mệnh,Coi là bại cục.

Lục thân không nơi nương tựa tiền đồ khá vất vả

Nếu là chỉ có cung phụ mẫu hoặc cung huynh đệ một trong phương tốt,Khác phương nát xuyên thấu qua,Tựa như bỏ một cái nâng đở cánh tay,Hình thành chỉ dựa vào một phương trợ lực,Cũng là có hạn.

Nếu là tả hữu hai cung trải rộng sát tinh,Như tả hữu không dựa vào,Tứ cố vô thân,Cần tự lập tại phần đất bên ngoài.

Mệnh cách cao thấp , tốt xấu,Ngoài xem mệnh của nó cung cùng tam phương tốt hay xấu ở ngoài,Thân làm kỳ tả hữu của giáp cung,Vậy rất trọng yếu.

Phân tích huynh đệ nhân số

Cung huynh đệ hoặc đối cung có sát tinh hoặc không vong tinh giả,Huynh đệ tỷ muội nhất định có tổn thất.

Phân tích phụ mẫu ở giữa đối đãi quan hệ

Huynh đệ hóa lộc chủ phụ mẫu gia tăng

Cung huynh đệ là cha mẹ của cung phu thê,Bởi vì nếu lấy nam mệnh mà nói,Cung phụ mẫu đại biểu cha hắn,Cung huynh đệ cung đại biểu nó.Nữ mệnh cung phụ mẫu đại biểu mẹ hắn,Mà cung huynh đệ tức là cha hắn.

Hóa lộc chủ gia tăng,Cung huynh đệ có hóa lộc,Ngoại trừ biểu thị tay chân gia tăng ở ngoài,Cha mẹ của phu thê cũng có gia tăng hiện ra.

Gia tăng phương thức có sáng tối chính thức hoặc không nghi thức,Cùng nhận cha mẹ nuôi loại đồng hình thức,Cần tham khảo trong cung tính chất sao cùng với tam phương cát hung mà định ra.

Cung huynh đệ ngoài hóa lộc tọa thủ ở ngoài,Còn có không vong tinh lạc nhập hoặc sát thêm đến xung,Loại này tình hình thì chưa chắc có gia tăng sự thực tồn tại.

Thiên cơ tọa mệnh xuất nuôi tỷ lệ cao

Cùng bà , nhạc gia ở giữa đối đãi quan hệ

Huynh nô cung chủ chủ trì quan hệ thông gia quan hệ

Nam mệnh----Cung phu thê là lão bà,Cung huynh đệ là nữ mệnh của phụ mẫu cung,Lão bà phụ thân,Tức nam mệnh của cha vợ,Đối cung cung nô bộc,Tức nam mệnh mẹ vợ.

Nữ mệnh----Cung phu thê là lão công,Cung huynh đệ là nam mệnh của phụ mẫu cung,Chồng mẫu thân,Tức nữ mệnh của mẹ chồng,Đối cung cung nô bộc,Tức nữ mệnh công công.

Nữ mệnh gặp được cần nén giận

Nữ mệnh của huynh nô tuyến không tốt khá nam mệnh bất lợi.Vận thế của chuyển biến,Chung sống đối đãi quan hệ cũng có cải thiện.

Phanh đến hung tinh sẽ dẫn phát xung đột

Huynh nô tuyến hơi tốt,Hành vận đụng phải hung tinh,Cái đại hạn nguyên nhân bên trong chuyện gì dẫn phát xung đột,Mà dẫn đến quan hệ chuyển biến xấu.

Mỗi bên tinh nhập cung huynh đệ

Tử vi:Huynh đệ nhất định không nhiều,Huynh đệ nhất định xuất quý giả,Có thể nhường cho các ngươi dựa vào hoặc chủ động chăm sóc các ngươi

Đơn thủ--Chủ cô,

Gặp không kiếp----Hình thương hoặc phá tài suy sụp giả,

Gặp Thiên Mã----Đều có tương lai riêng

Thiên cơ:Huynh đệ nhất định thiếu,Không phải vượt qua ba người,Ngoại trừ tuổi thơ nhận làm con thừa tự rời xa quê hương hoặc con thứ,Vượng địa tay chân thân hòa,Hãm địa thì Tâm Tướng thuộc lòng,

Gia sát----Hỗ lôi chân

Dần , thân , tị , hợi gặpThiên vu----Huynh đệ tỷ muội tranh đoạt di sản,Bất hoà tương hướng,Ra toà án.

Thái dương:Có hóa cát,Chủ phú quý.Vượng địa chủ năng lực xã giao mạnh;

Hình sát 43 lạc hãm----Huynh đệ nhiều nguyên nhân hoặc không nên thân

Vũ khúc:Bản bất lực,Cũng không thích hợp cộng sự,Hai bên tùy hứng,Cực đoan.Thích văn tinh trung cùng.

Hội hợp sát, phá , dương----Nguyên nhân chính tài nổi lên va chạm,Lệnh tổ bên trên hổ thẹn

Gặp sát tinh hoặc không vong tinh----Huynh đệ nhất định tổn hại,Sát thêm tổn hại thêm,Tổn hại tại khi nào,Hành vận mà định ra.

Thiên đồng:Chủ tay chân chung sống hòa thuận,Hữu cầu tất ứng.

Gia sát----Bề ngoài hiền lành,Ngầm ám đấu,Làm việc cùng nhau suy kéo,Tách biệt nơi sinh sống là thích hợp.

Liêm trinh:Cảm tình còn hiệu hòa hợp

Gia tăng tả hữu----Lúc tốt lúc xấu

Gặp phá quân hoặc tham lang----Chủ ở riêng không êm thấm

Gặp sát tinh----Dễ là trở mặt thành thù hoặc bị liên lụy

Thiên phủ:Huynh đệ đa tài đa nghệ,Tay chân của tất có người nhập công môn,Hai bên chiếu ứng,Không câu nệ tiểu tiết.

Sẽ không kiếp----Thì mà muốn các ngươi giúp đỡ.

Hội thiên diêu , âm sát----Chủ minh tranh ám đấu

Thái âm:Huynh đệ duyên dày,Hóa cát chủ huynh đệ phú quý đa tài hoa

Hãm địa hoặc gặp sát----Ý kiến khó hòa hợp

Tham lang:Giữa huynh đệ các hoài quỷ thai,Thích hợp ở riêng để tránh bất hoà.

Gia tăng Khôi Việt----Cấu kết với nhau làm việc xấu

Hãm địa----Khác thường bào huynh đệ hoặc nhận nuôi kẻ khác chi tử

Cự môn:Hình khắc không êm thấm khẩu thiệt tranh đấu,Ý kiến khó mà hài hòa,Huynh đệ làm theo ý mình,Chỉ có thể nỗ lực,Đừng nghĩ báo đáp

Tại tuất , hợi vị không sát----Chủ huynh đệ lập nghiệp có thành tựu.

Thiên tướng:Chủ tay chân tình.Gia tăng tả hữu----Có tiểu huynh đệ

Gặp hóa cát hoặc lộc tồn----Chủ huynh đệ hoành phátGia sát----Chủ cô độc không nơi nương tựa

Thiên lương:Huynh ở giữa trưởng ấu có thứ tự,Qua lại tôn trọng,Sau cưới cũng không bị ảnh hưởng.

Gặp thiên hình sẽ sát----Huynh đệ tranh tụngMỗi ngày cơ----Mỗi người mỗi ýGia sát----Tất có bất hoà

Thất sát:Huynh đệ nhiều mà vô ích,Làm theo ý mình.Gia tăng tả hữu----Chủ đến tổn thương

Gia tăng khôi , việt----Chủ huynh đệ năng lượng quý hiểnGia tăng xương , khúc----Gặp nguy nan thời bắt đầu năng lượng đoàn kết

Gặp sát tinh hoặc không vong tinh----Huynh đệ nhất định tổn hại,Sát thêm tổn hại thêm,Tổn hại tại khi nào,Hành vận mà định ra.

Phá quân:Huynh đệ tham thương hoặc vào tán,Làm theo ý mình,Không can thiệp chuyện của nhau,Cũng không liên quan.

Thêm cát tinh----Huynh đệ còn có dựa vàoGia sát----Thì hỗ không tương thích

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm các loại tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng nhiều

  p