Chia sẻ

Tử vi mệnh đồ ---- chọn nghề nghiệp tham khảo

Bị bằng chở thuyền 2 0 22- 1 0 - 0 8 Công bố tại hà nam

【 cung quan lộc có tử vi ] cả đời sự nghiệp bình ẩn , có thể một bước lên mây . Cả đời sự nghiệp bình ẩn , có thể một bước lên mây . Công việc có độc lập tính , nguyên do dễ dàng phát triển trở thành là một mình đảm đương một phía , nhưng mà một mình đảm đương một phía đồng thời không có nghĩa là nằm ở trên sự nghiệp nhất định có thành tựu . Công việc có độc lập tính , nguyên do dễ dàng phát triển trở thành là một mình đảm đương một phía , nhưng mà một mình đảm đương một phía đồng thời không có nghĩa là ở chỗ trên sự nghiệp nhất định có thành tựu .
※ đồng nhất cung quan lộc bên trong có các sao khác túc thời:

☆ cung quan lộc có: thiên phủ , tả phụ , hữu bật , tam thai , bát tọa , thiên khôi , thiên việt , làm nhất phẩm đại quan , quốc gia của lương đống .
☆ cung quan lộc có: lộc tồn , Thiên Mã , hóa lộc , thiện lý kinh tế tài chánh . ☆ cung quan lộc có: lộc tồn , Thiên Mã , hóa lộc , thiện lý kinh tế tài chánh .
☆ cung quan lộc có: lộc tồn , hóa lộc , ứng nắm kinh tế quyền to . ☆ cung quan lộc có: lộc tồn , hóa lộc , ứng nắm kinh tế quyền to .
☆ cung quan lộc có: phá quân , cả đời sự nghiệp , thành bên trong có bại , thêm ba đa chiết . ☆ cung quan lộc có: phá quân , cả đời sự nghiệp , thành bên trong có bại , thêm ba đa chiết .
☆ cung quan lộc có: thiên hình , kình dương , vũ khúc , mà lại tử vi của vượng độ , miếu , nắm giữ quân cảnh quyền to .
☆ tử vi hóa khoa , thích hợp hướng về chánh giới cơ quan cùng công chúng sự nghiệp mưu phát triển . ☆ tử vi hóa khoa , thích hợp hướng về chánh giới cơ quan cùng công chúng sự nghiệp mưu phát triển .
☆ cung quan lộc có: thiên không , địa kiếp , đại hao , cả đời sự nghiệp thêm khó khăn trắc trở . ☆ cung quan lộc có: thiên không , địa kiếp , đại hao , cả đời sự nghiệp thêm khó khăn trắc trở .
☆ cung quan lộc có: địa kiếp , dễ dàng thêm phiền toái . ☆ cung quan lộc có: địa kiếp , dễ dàng thêm phiền toái .


【 cung quan lộc có thiên cơ ] cả đời sự nghiệp nhiều biến động , xử lý của công việc , thích hợp biến động tính lớn công việc , không thích hợp ngồi phòng làm việc . Cả đời sự nghiệp nhiều biến động , xử lý của công việc , thích hợp biến động tính lớn công việc , không thích hợp ngồi phòng làm việc . Thích hợp nhất dựa vào động đầu óc cùng động thủ công việc . Thích hợp nhất dựa vào động đầu óc cùng động thủ công việc . ☆ thiên cơ vượng độ , hãm , thích hợp tại đoàn thể cơ quan hoặc trong công ty lớn phục vụ . ☆ thiên cơ vượng độ , hãm , thích hợp tại đoàn thể cơ quan hoặc trong công ty lớn phục vụ . ☆ thiên cơ vượng độ , miếu , hoặc cung quan lộc có: hóa lộc , hóa quyền , hóa khoa , danh chấn tứ hải , vì quốc gia của lương đống , chính giới yếu nhân , có văn có võ . ☆ thiên cơ vượng độ , miếu , hoặc cung quan lộc có: hóa lộc , hóa quyền , hóa khoa , danh chấn tứ hải , vì quốc gia của lương đống , chính giới yếu nhân , có văn có võ .
※ đồng nhất cung quan lộc bên trong có các sao khác túc thời: ※ đồng nhất cung quan lộc bên trong có các sao khác túc thời:
☆ cung quan lộc có: tả phụ , hữu bật , sự nghiệp có bao nhiêu loại phát triển hoặc kiêm nhiệm mấy chức . ☆ cung quan lộc có: tả phụ , hữu bật , sự nghiệp có bao nhiêu loại phát triển hoặc kiêm nhiệm mấy chức .
☆ cung quan lộc có: văn xương , văn khúc , hóa khoa , vừa nhất theo văn hóa sự nghiệp , đại chúng công nghiệp bên trên mưu phát triển , hoặc có chuyên môn kỹ năng .
☆ cung quan lộc có: kình dương , đà la , Hỏa Tinh , Linh Tinh , thường thường đổi chức nghiệp hoặc lưu động tính đại chức nghiệp .
☆ cung quan lộc có: thiên không , địa kiếp , đại hao , thích hợp tham gia thực nghiệp nhà máy , đầu cơ sự nghiệp , thích hợp giữ tài .
☆ cung quan lộc có: cự môn , hoặc cung quan lộc đối cung có: cự môn , thích hợp tham gia truyền bá , quảng cáo sự nghiệp , nếu từ buôn bán , lấy chủ quản phòng kinh doanh cửa là thích hợp .


【 cung quan lộc có thái dương ]☆ cung vị quan lộc cung "Ngọ ", có thể năm giữ quyền to , chủ đại phú .
※ đồng nhất cung quan lộc bên trong có các sao khác túc thời: ※ đồng nhất cung quan lộc bên trong có các sao khác túc thời:
☆ cung quan lộc có: tả phụ , hữu bật , thiên khôi , thiên việt , văn xương , văn khúc , mà lại cung quan lộc không: lục sát , quý đến nhất phẩm hoặc môn đồ nhiều người .
☆ cung quan lộc có: hóa lộc , hóa quyền , hóa khoa , là quốc gia lương đống . ☆ cung quan lộc có: hóa lộc , hóa quyền , hóa khoa , là quốc gia lương đống .
☆ cung quan lộc có: kình dương , đà la , mà lại mặt trời vượng độ , hãm , lao lực bôn tẩu , thêm thành thêm bại .
☆ cung quan lộc có: thiên không , địa kiếp , thích hợp tham gia kỹ nghệ thượng thành danh , hoặc do trong ảo tưởng sáng lập sự nghiệp .
☆ cung quan lộc có: cự môn , có thể được dị tộc của tài , tại xã hội hiện đại , sau cùng thích hợp buôn bán , lấy xuất nhập cảng nghiệp là tốt nhất .
☆ cung quan lộc có: thiên lương , có thể được danh dự của tài , nguyên do nếu như buôn bán cần chú ý buôn bán danh tiếng của thành lập .


【 cung quan lộc có vũ khúc ] thích hợp nhất tham gia võ chức , nhưng buôn bán cũng chủ sự nghiệp cường thịnh . Thích hợp nhất tham gia võ chức , nhưng buôn bán cũng chủ sự nghiệp cường thịnh .
※ đồng nhất cung quan lộc bên trong có các sao khác túc thời: ※ đồng nhất cung quan lộc bên trong có các sao khác túc thời:
☆ cung quan lộc có: hóa lộc , hóa quyền , hóa khoa , lộc tồn , Thiên Mã , là tài chánh yếu viên , nắm giữ kinh tế quyền to .
☆ cung quan lộc có: phá quân , thiên hình , xuất thân quân lữ . ☆ cung quan lộc có: phá quân , thiên hình , xuất thân quân lữ .
☆ cung quan lộc có: thất sát , vì nước lập công .
☆ cung quan lộc có: tả phụ , hữu bật , thiên khôi , thiên việt , văn xương , văn khúc , chính là tướng tướng của phẩm , uy liệt biên cương , hiệu lệnh trăm vạn hùng binh .

☆ cung quan lộc có: tham lang , có buôn bán bạo lợi của hành vi , hoặc là chính tham lấy của ý tứ .
☆ cung quan lộc có: hóa kị , sự nghiệp có xóc nảy , thường có tiến thoái không quyết định phản ứng .
☆ cung quan lộc có: kình dương , đà la , Hỏa Tinh , Linh Tinh , thiên không , địa kiếp , đại hao , đa mưu thiếu thành , bất hoà khó khăn .


【 cung quan lộc có thiên đồng ] thích hợp tay không lập nghiệp hoặc tích tiểu thành đại của làm , làm việc không được tích cực , tham gia không rõ ràng mục tiêu công làm so sánh thích hợp , tỷ như văn hóa sự nghiệp công việc , giải trí công việc . Thích hợp tay không lập nghiệp hoặc tích tiểu thành đại của làm , làm việc không được tích cực , tham gia không rõ ràng mục tiêu công làm so sánh thích hợp , tỷ như văn hóa sự nghiệp công việc , giải trí công việc .
※ đồng nhất cung quan lộc bên trong có các sao khác túc thời: ※ đồng nhất cung quan lộc bên trong có các sao khác túc thời:

☆ cung quan lộc có: hóa lộc , hóa quyền , hóa khoa , sự nghiệp cường thịnh .
☆ cung quan lộc có: cự môn , đi qua gian nan mà phấn đấu thành công , sự nghiệp thường thường dễ dàng bỏ dở nửa chừng , nguyên do tham gia không cần trọng đại đầu tư ngành nghề là thích hợp .
☆ cung quan lộc có: thái âm , thích hợp tại đã thành dưới cục diện mưu cầu phát triển .
☆ cung quan lộc có: văn xương , văn khúc , tại văn hóa nghệ thuật trong cầu tiến lấy .
☆ cung quan lộc có: Thiên Mã , đà la , nghiệp vụ nhiều biến động , mà lại thêm bất hoà .
☆ cung quan lộc có: kình dương , thiên hình , tại sự nghiệp thường xuyên có tố tụng của bất hoà phát sinh .
☆ cung quan lộc có: Hỏa Tinh , Linh Tinh , xử sự thêm nghịch cảnh .
☆ cung quan lộc có: thiên, địa kiếp , sự nghiệp chủ yếu do trong ảo tưởng phát động , hoặc do nghệ thuật kỹ năng lập nghiệp .


【 cung quan lộc có liêm trinh ] có thể mặc cho phục đoàn thể cơ quan chức vụ , như quân cảnh , tư pháp các loại công việc , có thể nắm quyền . Có thể mặc cho phục đoàn thể cơ quan chức vụ , như quân cảnh , tư pháp các loại công việc , có thể nắm quyền . ☆ liêm trinh của vượng độ , miếu , tham gia võ chức có thể làm phải vô cùng của hiển hách .
※ đồng nhất cung quan lộc bên trong có các sao khác túc thời: ※ đồng nhất cung quan lộc bên trong có các sao khác túc thời:
☆ cung quan lộc có: tham lang , thích hợp tham gia phương diện ngoại giao của công việc , cùng cần giao tế ứng thù sự vụ , cùng bên ngoài có tiếp xúc sự nghiệp .
☆ cung quan lộc có: văn xương , văn khúc , tử vi , tham gia văn chức mà có thể năm giữ quyền to . .
☆ cung quan lộc có: vũ khúc , văn võ song toàn , văn sự vũ làm; tỷ như công ty quảng cáo của thiết kế nhân viên thi công , vũ sự tình văn làm; như trong quân đội văn chức .
☆ cung quan lộc có: thất sát , xuất thân tại quân , cảnh lưỡng giới .
☆ cung quan lộc có: kình dương , đà la , thiên hình , Hỏa Tinh , Linh Tinh , hóa kị , có lao ngục tai ương .

☆ cung quan lộc có: phá quân , cả đời vận mệnh khó khăn trắc trở khốn cùng .


【 cung quan lộc có thiên phủ ] thiên phủ gặp cung sự nghiệp , chủ sự nghiệp vĩ đại , nếu không phải lão bản , cũng có thể lúc chủ quản cao cấp . Thiên phủ gặp cung sự nghiệp , chủ sự nghiệp vĩ đại , nếu không phải lão bản , cũng có thể lúc chủ quản cao cấp . Nếu không cát tinh đều nghe theo , thì thường muốn lão bản , hoặc làm bán lẻ mình làm cái tiểu lão bản . Nếu không cát tinh đều nghe theo , thì thường muốn lão bản , hoặc làm bán lẻ mình làm cái tiểu lão bản . Thích hợp gia công nghiệp , xây dựng bất động sản , tài chính kinh tế công việc , khai thác mỏ , cửa hàng bạc , lúc phô , nông chăn nuôi nghiệp hoặc nó sản phẩm . Thích hợp gia công nghiệp , xây dựng bất động sản , tài chính kinh tế công việc , khai thác mỏ , cửa hàng bạc , hiệu cầm đồ , nông chăn nuôi nghiệp hoặc nó sản phẩm .
※ đồng nhất cung quan lộc bên trong có các sao khác túc thời: ※ đồng nhất cung quan lộc bên trong có các sao khác túc thời:
☆ cung quan lộc có: kình dương , đà la , Hỏa Tinh , Linh Tinh , không thích hợp làm đầu cơ sự nghiệp , thêm bất hoà có khó khăn trắc trở .


【 cung quan lộc có thái âm ] sự nghiệp bình ổn , thiếu dị động . Sự nghiệp bình ổn , thiếu dị động .
※ đồng nhất cung quan lộc bên trong có các sao khác túc thời: ※ đồng nhất cung quan lộc bên trong có các sao khác túc thời:
☆ cung quan lộc có: văn xương , văn khúc , thích hợp tham gia văn hóa sự nghiệp , công chúng sự nghiệp , hoặc học thuật nghiên cứu , hoặc lấy văn nghệ trở nên nổi bật .
☆ cung quan lộc có: tả phụ , hữu bật , thích hợp hướng về chánh giới phát triển .
☆ cung quan lộc có: thiên đồng , thiên cơ , sự nghiệp nhiều biến động , hoặc thích hợp lưu động làm tình nghiệp . .
☆ cung quan lộc có: thiên đồng , thiên lương , thiên cơ , thích hợp với cơ quan nhà máy hoặc công chúng sự nghiệp trong nhậm chức , hoặc tổ chức công ty cổ phần công ty TNHH phương hợp .
☆ cung quan lộc có: thiên cơ , thiên lương , hóa lộc , hóa quyền , hóa khoa , thích hợp thực nghiệp phương diện tìm phát triển .

☆ cung quan lộc có: văn xương , văn khúc , phượng các , thiên tài , long trì , tại nghệ thuật giới triển khai tài năng trẻ .

☆ cung quan lộc có: thiên cơ , thiên đồng , thiên lương , hóa lộc , hóa quyền , hóa khoa , mà lại cung quan lộc không: lục sát , chủ nắm quân cảnh quyền to , trăm vạn hùng binh uy chấn biên cương chi tướng tướng đại tài .
☆ cung quan lộc có: thiên không , địa kiếp , đại hao , thích hợp tại nhà máy phương diện mưu tiến triển , nhưng thêm tiến thoái biến động , hoặc do nghĩ viển vông trong ảo tưởng thành sự thực , hoặc là nhà phát minh .


【 cung quan lộc có tham lang ] sự nghiệp nhiều biến động , thích hợp nghề giải trí , vận chuyển nghiệp , lý dung nghiệp . Sự nghiệp nhiều biến động , thích hợp nghề giải trí , vận chuyển nghiệp , lý dung nghiệp . Chủ nhân với giao tế xã giao trong thành sự nghiệp , như phương diện ngoại giao , kinh doanh phương diện hoặc sáng lập giải trí phương diện sự nghiệp . Chủ nhân tại giao tế xã giao trong thành sự nghiệp , như phương diện ngoại giao , kinh doanh phương diện hoặc sáng lập giải trí phương diện sự nghiệp .
※ đồng nhất cung quan lộc bên trong có các sao khác túc thời:

☆ cung quan lộc tứ chính không: lục sát , mà lại cung quan lộc có: hóa lộc , hóa quyền , hóa khoa , chủ tiến thân võ đài chính trị .

☆ cung quan lộc có: tả phụ , hữu bật , thiên khôi , thiên việt , thiên quý , thiên vu , ân ánh sáng, thiên quan , tam thai , bát tọa , thai phụ , phong cáo , là chính giới hồng nhân , quan tước hiển hách .
☆ cung quan lộc có: Hỏa Tinh , Linh Tinh , vũ khúc , nắm giữ nắm binh phù , quốc gia xã hội của cột trụ .
☆ cung quan lộc có: tử vi , tả phụ , hữu bật , có văn có võ .
☆ cung quan lộc có: lục sát , tại ở bên trong nơi buôn bán mưu tiến thủ là thích hợp .
☆ cung quan lộc có: thiên không , địa kiếp , lấy sáng lập nhà máy thực nghiệp là thích hợp .
☆ cung quan lộc có: đại hao , địa kiếp , sự nghiệp thêm xóc nảy , thêm chi tiết .


【 cung quan lộc có cự môn ] lập nghiệp hoặc do chuyên môn kỹ năng phát triển , hoặc là bác sĩ , pháp luật nhà , chính trị gia , nhà quân sự , cùng tại tinh tượng nghệ thuật bên trên phát triển . Lập nghiệp hoặc do chuyên môn kỹ năng phát triển , hoặc là bác sĩ , pháp luật nhà , chính trị gia , nhà quân sự , cùng tại tinh tượng nghệ thuật bên trên phát triển . Hoặc là bang hội lãnh tụ , tông giáo tông chủ , lấy siêu nhân đầu não , tinh thần luận của khẩu tài lên thành công . Hoặc là bang hội lãnh tụ , tông giáo tông chủ , lấy siêu nhân đầu não , tinh thần luận của khẩu tài lên thành công . Lấy miệng là nghiệp , lấy trí tuệ cạnh tranh của nghiệp . Lấy miệng là nghiệp , lấy trí tuệ cạnh tranh của nghiệp .

※ đồng nhất cung quan lộc bên trong có các sao khác túc thời:
☆ cung quan lộc có: hóa quyền , hóa lộc , lộc tồn , mà lại cửa lớn vượng độ , miếu , là quân chánh giới của muốn người , xã hội người nổi tiếng , giới kinh doanh của cự tử .
☆ cung quan lộc có: thái dương , danh trọng với tài .
☆ cung quan lộc có: thiên cơ , biến động đa đoan , không thể lấy một chuyện chức cuối cùng nó sinh . Văn bát cổ thời vũ , thời đông thời phương tây , huyễn tưởng nhiều, dục vọng trọng . Văn bát cổ thời vũ , thời đông thời phương tây , huyễn tưởng nhiều, dục vọng trọng .
☆ cung quan lộc có: thiên đồng , có đầu không đuôi , bận rộn không thể kết thúc .
☆ cung quan lộc có: hóa kị , sự nghiệp không ổn định , đa thị phi khẩu thiệt chi tranh , thêm bất hoà , thành trong thêm bại .
☆ cung quan lộc có: kình dương , đà la , Hỏa Tinh , Linh Tinh , không kiếp , đại hao , thiên hình , trên sự nghiệp thêm việc quan liên quan đến kiện tụng , bất hoà tranh đấu , chức nghiệp bất ổn , sự nghiệp bất định , tai hoạ sôi nổi . Thời có điều bất trắc của tài , nhưng ngang được ngang mất , hoặc bôn ba giang hồ , hoặc gặp hết ý thất bại , hoặc đặc thù đả kích . Thời có điều bất trắc của tài , nhưng ngang được ngang mất , hoặc bôn ba giang hồ , hoặc gặp hết ý thất bại , hoặc đặc thù đả kích .


【 cung quan lộc có thiên tướng ] văn chức , võ chức đều có thể ở chức vị cao .
※ đồng nhất cung quan lộc bên trong có các sao khác túc thời:
☆ cung quan lộc có: hóa lộc , hóa quyền , hóa khoa , mà lại cung quan lộc có: lộc tồn , tả phụ , hữu bật , thiên khôi , thiên việt , vì quốc gia muốn người , xã hội người nổi tiếng , giới kinh doanh cự tử , tức phú mà lại quý , có văn có võ .
☆ cung quan lộc tứ chính không: lục sát , với võ đài chính trị bên trên mưu phát triển .
☆ cung quan lộc có: tử vi , tiến thân chánh giới .
☆ cung quan lộc có: vũ khúc , lập công biên cương .
☆ cung quan lộc có: liêm trinh , chủ tham gia cho nhung cơ , rong ruổi chiến trường .
☆ cung quan lộc có: vũ khúc , phá quân , có thành tựu có bại , thời gặp thời mất .
☆ cung quan lộc có: thiên không , địa kiếp , do kỹ năng nghệ thuật lập nghiệp hoặc sáng tạo mở công xưởng thực nghiệp , nếu không chủ thất bại phá hao; đầu cơ thì khuynh hướng nhà .
☆ cung quan lộc có: kình dương , đà la , Hỏa Tinh , Linh Tinh , sự nghiệp thêm bất hoà , nhiều biến hóa , thêm chi tiết , thuận trong thêm nghịch cảnh , mà lại chủ tai họa trong công việc thị phi . Tại chính tại quân hoặc gặp phải đột nhiên chức , tại buôn bán tất có phá vỡ liên quan đến kiện tụng đóng cửa vân vân sự tình .


【 cung quan lộc có thiên lương ] sự nghiệp ổn định , thích hợp giáo dục , truyền bá , người viết thơ hộ , quan toà , kinh doanh chứng khoán . Sự nghiệp ổn định , thích hợp giáo dục , truyền bá , người viết thơ hộ , quan toà , kinh doanh chứng khoán .
※ đồng nhất cung quan lộc bên trong có các sao khác túc thời: ※ đồng nhất cung quan lộc bên trong có các sao khác túc thời:
☆ cung quan lộc có: lục cát , mà lại cung vị quan lộc cung "Ngọ ", chủ là chính giới yếu viên , giới kinh doanh lãnh tụ , danh truyền dị quốc , quyền trọng chức cao . ☆ cung quan lộc có: lục cát , mà lại cung vị quan lộc cung "Ngọ ", chủ là chính giới yếu viên , giới kinh doanh lãnh tụ , danh truyền dị quốc , quyền trọng chức cao .
☆ cung quan lộc có: thái dương , hoặc văn hoặc vũ , lấy tài nghệ dương danh . ☆ cung quan lộc có: thái dương , hoặc văn hoặc vũ , lấy tài nghệ dương danh .
☆ cung quan lộc có: thiên đồng , chủ là chỉnh lý nội vụ nhân tài , như thư ký tham nghị , nắm nội quyền , thiện sách bức tranh .
☆ cung quan lộc có: thiên cơ , thân kiêm mấy chức , nhưng nhiều biến động .
☆ cung quan lộc có: lục sát , đại hao , thiên hình , chủ có đặc biệt sứ mệnh giả , hoặc bởi vì sự nghiệp mà sống tai hoạ , liên quan đến kiện tụng phá hao .


【 cung quan lộc có thất sát ] tham gia biến động tính đại vốn có uy vũ tính chức vụ . Thích hợp tham gia biến động tính đại vốn có uy vũ tính chức vụ . Lấy quân cảnh lưỡng giới có thể hiện phát sinh , hoặc mở công xưởng thực nghiệp , mà nắm giữ nắm đa số công nhân viên chức giả là thích hợp . Lấy quân cảnh lưỡng giới có thể hiện phát sinh , hoặc mở công xưởng thực nghiệp , mà nắm giữ nắm đa số công nhân viên chức giả là thích hợp .
※ đồng nhất cung quan lộc bên trong có các sao khác túc thời:

☆ cung quan lộc có: vũ khúc , mà lại cung quan lộc có: tả phụ , hữu bật , thiên khôi , thiên việt , thiên vu , tam thai , bát tọa , chủ uy chấn tha hương , nắm quyền sanh sát hoặc chủ quyền quý .
☆ cung quan lộc có: liêm trinh , chủ cao chót vót cùng thế hệ , trở nên nổi bật . ☆ cung quan lộc có: liêm trinh , chủ cao chót vót cùng thế hệ , trở nên nổi bật .
☆ cung quan lộc có: kình dương , đà la , Linh Tinh , Hỏa Tinh , chủ võ chức uy phong , duy nhất sinh thêm phong ba thị phi .

☆ cung quan lộc có: hóa kị , bận rộn trắc trở .
☆ cung quan lộc có: thiên không , địa kiếp , lấy nhà máy thực nghiệp là thích hợp , nếu không cả đời thêm phá bại .

【 cung quan lộc có phá quân ] biến động tính chất công việc , võ chức hiển phát sinh , uy chấn hoa di . Biến động tính chất công việc , võ chức hiển phát sinh , uy chấn hoa di . Chủ sáng mở công xưởng thực nghiệp , nắm giữ kếch xù công nhân viên chức . Nhưng cũng biến đổi bất ngờ , sóng gió xếp lên . Nhưng cũng biến đổi bất ngờ , sóng gió xếp lên .
※ đồng nhất cung quan lộc bên trong có các sao khác túc thời:
☆ cung quan lộc có: hóa lộc , hóa quyền , hóa khoa , năng lượng bại năng lượng hứng , có nghị lực , lấy sự nghiệp là điều kiện tiên quyết . Quốc gia trọng thần .
☆ cung quan lộc có: tử vi , cũng chủ hiển quý .

☆ cung quan lộc có: vũ khúc , vừa nhất võ chức .
☆ cung quan lộc có: liêm trinh , là cơ quan khoa viên .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm các loại tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng nhiều

  p