Chia sẻ

Tử vi đấu sổ: mệnh bàn 12 cung lục sự cung

Mã Lệ Á na thư viện 2 0 23- 0 9-23

Cung phúc đức có thể phản ánh một cá nhân hứng thú yêu thích , tinh thần tín ngưỡng , phẩm vị cùng nội hàm . Cung phúc đức có thể vạch ra mỗi cá nhân tổ tiên bao che mức độ cùng tiềm thức cùng cá tính đặc trưng . Cung phúc đức cũng có thể vạch ra một người tài nguyên cùng chủ tinh của phẩm chất riêng .

Cung phúc đức là quan sát mỗi cá nhân mấy đời nối tiếp nhau nhân quả của vị trí trọng yếu , cũng là "Quả báo" vị trí . Thông qua cung phúc đức của phân tích , có thể biết một người tài hoa cùng nhân sinh xem , cùng tinh thần cảm thụ , hưởng thụ cùng cảm tình các phương diện tình huống . Cung phúc đức có kị gặp gia tăng tinh thần áp lực , đồng thời cũng có thể vạch ra mỗi cá nhân sẽ hay không tự sát hoặc phạm sát của khuynh hướng .

紫微斗数:命盘12宫/六事宫

Cung phúc đức là một người thọ hạn cùng cảnh già vị trí .

Cung phúc đức đại biểu một người tinh thần cùng cảm thụ , là biểu đạt mừng, giận, buồn, vui của vị trí , đồng thời cũng chủ đạo một người sức khỏe cùng ốm đau .

紫微斗数:命盘12宫/六事宫
紫微斗数:命盘12宫/六事宫

Cung phúc đức đại biểu một người phẩm vị cùng nội hàm , cùng người tu hành của thiện duyên , là đề bạt phương diện tinh thần của vị trí trọng yếu .

紫微斗数:命盘12宫/六事宫

Cung phúc đức đại biểu một người chính mình giá trị quan , là trong đời vô cùng trọng yếu vị trí .

Cung phúc đức có thể vạch ra một người phía sau tình hình , bao gồm linh đường của quy mô cùng tình trạng , quan tài cùng nghĩa địa vị trí vân vân.

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm các loại tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng nhiều

  p