Chia sẻ

Năm quý mệnh cung tại thìn cung Tử Vi tinh tại cung thìn - đại ca xã hội đen

Vô nhai thư quán 8 2 0 22- 0 4- 0 8

Càn tạo năm quý mão ,Cung mệnhBính thìn tọa tử vi , thiên tướng .

Người này tham gia tửu điếm kinh doanh [ trên danh nghĩa người phụ trách , toàn quyền , lương cao , nghe lệnh của phía sau chân chính đại lão bản ] mười mấy năm , qua tay tiền tài vô số , nữ nhân bên cạnh đa số đến hô vung hiềm nghi mệt mỏi . Thủ hạ tiểu đệ một đống , đi ra ngoài tiền hô hậu ủng . Cao cao tại thượng , ngợp trong vàng son . Dù sao thiếu đi ánh sáng mặt trời , lâu của sản sinh chán ghét cùng cảm giác nguy cơ . Năm đó luyến , thoái do dự , do dự .

Huynh đệ tọa năm sinh cự môn quyền , mà giao hữu cự môn hóa lộc lấy nhập , được nhiều người hô ủng . Thiên di tọa năm sinh phá quân lộc , hòa hợp; lấy tử vi hóa quyền nhập mệnh , một mình đảm đương một phía .

Phu thê cùng tài bạch lấy liêm trinh lộc nhập sự nghiệp , chuyển đường đồng kỵ nhập tật ách gặp mệnh lộc; lại chuyển tham lang kỵ nhập phu thê lại sẽ phúc đức lộc , điền trạch quyền . Phu thê cùng tài bạch hóa phá quân song quyền nhập thiên di gặp hóa lộc năm sinh , chuyển vũ khúc kỵ nhập tài bạch gặp điền trạch lộc . Đầy bàn tửu sắc tài vận , thích hợp nó ngợp trong vàng son .

Dùng cái gì quyện thoái? Chính là sự nghiệp hai đầu Kỵ , chuyển phu thê [ tham lang kỵ xung sự nghiệp ] hóa thái dương kỵ nhập tử nữ lại gặp huynh đệ [ sự nghiệp cộng tông vị ] hóa đến thái âm Kỵ , tài bạch vậy hóa đến thái dương Kỵ , thì thêm kỵ nhập tử nữ xung Điền trạch , lúc cải biến đường băng . Gặp tử nữ tự hóa kỵ xuất , nguyên nhân làm cho người do dự .

Người này lấy thiên di gặp lộc mà minh mẫn; giao hữu cự môn hóa lộc nhập huynh đệ phùng sinh năm cự môn quyền , chuyển thái âm kỵ nhập tử nữ lại gặp phụ mẫu hóa đến lộc sẽ, tự là người thông minh . Vì sao quyện thoái? Chính mình lòng dạ biết rõ .

Khi năm phúc [ thiên di lộc ] vẫn chiếu qua đầu , giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang tất được toàn thân ! Nếu dịch theo thứ tự năm lại đi người , quan phi nhập thân vậy ! Chính là năm sau hành bản mệnh tật ách , tọa sự nghiệp liêm trinh [ tù tinh ] mệnh Kỵ chỗ chuyển tới thiên đồng Kỵ . Mà Phụ mẫu bản Mệnh lấy cự môn kỵ nhập huynh đệ , chuyển thái âm kỵ nhập tử nữ gặp phu thê mang tham lang năm sinh Kỵ [ đều nghe theo đối cung sự nghiệp liêm trinh mệnh Kỵ ] cũng chuyển thái dương Kỵ đến hung hội. Thì Phúc đức đại hạn [ phu thê ] bại trận hung ứng với sang năm phúc đức [ tử nữ ] , há có thể không lo .

Phối ngẫu , tọa cung phu thê , song đầu gặp Kỵ , cá tính không bình thản ! Thê mệnh lấy giáp liêm trinh lộc nhập quan lộc , gặp mệnh Kỵ , phúc đức bính liêm trinh Kỵ đến sẽ, chuyển canh thiên đồng kỵ nhập tật ách , gặp phúc đức bính thiên đồng lộc đến sẽ, chuyển quý tham lang kỵ nhập phu thê , gặp sự nghiệp mậu tham lang lộc đến hội.

Bản mệnh , không con ! Thấy thế nào ! Vô hậu , nhất định là phúc đức điền trạch phá , mới phải vô hậu. Có tử cũng là sẽ bại gia ! Phúc đức mậu thiên cơ kỵ nhập huynh đệ , điền trạch đã văn khúc Kỵ cũng nhập huynh đệ ! Chuyển ất thái âm kỵ nhập tử nữ ! Thiên di nhâm vũ khúc kỵ nhập tài bạch ( xung phúc đức ) , chuyển giáp thái dương kỵ nhập tử nữ , tử nữ có ba Kỵ , gia tăng thêm phu thê năm sinh Kỵ , chuyển giáp thái dương Kỵ cũng nhập tử nữ ! Bốn Kỵ , tại tử nữ , ( phúc không được ở tử ) ! ( đương nhiên , làm dòng này , vậy có cái gì tốt phúc báo ! ) vẫn còn thêm Kỵ phá hỏng cung vị , xung lục thân cung vị , nhất định bị tổn thương . Nếu như , lục thân cung vị hội tụ Kỵ đi vào , như nhau sẽ tổn thương ! Chỉ là xung nhanh nhất rất trọng . Tụ hợp vào đấy, có thể sẽ so với mệnh chủ bản thân sớm đi một điểm .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm các loại tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng nhiều

  p