Chia sẻ

{ Bắt đầu]Vậy phiến vân ly khai thiên không

Văn túy học hành 2 0 2 0 - 0 9- 1 0

Tác giả: đường hiểu phương    đọc diễn cảm: tôn lệ anh   biên tập: hoa sinh

Vậy phiến vân ly khai thiên không

Mây trắng phiêu tại thiên không
Cúi đầu nhìn chăm chú vào ta
Ta đứng ở trên mặt đất
Cúi đầu nhìn chăm chú vào đường
Vũ lạc tại trên đầu ta
Ta không biết đó chính là mây của tuyệt vọng
Một lần cuối cùng , đứng ở cuối cùng nhìn quanh
Bông tuyết là mây làm đóa hoa
Nhẹ nhàng rơi vào trên tay của ta
Ta dụng nhiệt độ muốn nâng nó thời
Nó đã chẳng biết đi đâu
Bền chắc không thể gảy kia băng
Là một cái không mở ra cửa
Chính mình ở bên ngoài bi thương
Các ngươi ở bên trong ngủ say
Ánh mặt trời chiếu sáng
Xung quanh(chu vi) như thế rét lạnh
Nước mắt của ta có chút trầm trọng
Cũng giống mây như nhau từ không trung trượt xuống
Trầm mặc là thương mang đại địa
Không biết khói lửa nhân gian

  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng nhiều

  p