Chia sẻ

Tử vi đấu sổ án lệ: lộc quyền song tượng tài nguyên xung túc tiến vào

Mặc cho kim bình 2 0 23- 1 1- 17 Công bố tại sơn đông

图片

Hóa lộc năm sinh quyền tại cung tài bạch ,Lộc quyền bất đồng tổ , biểu thị khuếch trương, đối tiền tài mà nói là cát tượng . Lộc quyền song tượng nếu tại mệnh , tài , quan lúc, thêm là người làm ăn , tài , quan cũng tương đối tốt . Lộc quyền song tượng nếu tạiCung điền trạch , ngoại trừ bất động sản thêm ở ngoài , vậy thích hợp thực thể , nghề chế tạo buôn bán .

Văn khúc Kỵ tại tật ách, khả giải giải thích là thân thể vấn đề , lại gặp ly tâm khoa Kỵ , càng chủ thân thân thể không tốt, dễ dàng có bệnh mãn tính . Lại pháp tượng về lai nhân cung , cung thiên di trong tọaThiên phủ tinh , đây là dạ dày vấn đề .

Văn khúc Kỵ là nữ tinh, người này là nam mệnh , nguyên nhân khả giải giải thích là mệnh chủ sẽCó hôn nhân. Nhưng trong cung lại tự hóaLy tâm Kỵ, thì dễ dàng xuất hiện ly hôn tượng . Đồng thời trong cung lại có ly tâm khoa , hình thành ly tâm khoa Kỵ song tượng , đây làDây dưa tượng. Ly tâm khoa pháp tượng hóa khoa năm sinh tại cung huynh đệ , biểu thị sau khi ly dị lão bà có người khác .Lai nhân cung là thiên di, nguyên nhân mệnh chủ cùng lão bà không phải cùng một địa phương người . Năm sinh Kỵ bản chất bất diệt , nguyên nhân cho dù ly hôn cũng sẽ tái hôn .

图片

Tử vi đấu sổ án lệ tự sát , liên hoàn Kỵ kỹ pháp phân tích
Tử vi đấu sổ án lệ tự hóa kỹ pháp: kị xuất tổn tài
Tử vi đấu sổ án lệ trạng thái tĩnh luyện tập chi tiên thiên trình tự
Bắc phái tứ hóa tử vi đấu sổ: tượng của xuất nhập phân giải
Bắc phái tứ hóa tử vi đấu sổ: phá tướng luận
Tử vi đấu sổ: lai nhân cung quyết định năm sinh
Tử vi đấu sổ: tứ hóa năm sinh luận mệnh cách chi pháp
Bắc phái tứ hóa tử vi đấu sổ: giải tượng thứ tự
Bắc phái tứ hóa tử vi đấu sổ: tự hóa của phân loại
Bắc phái tứ hóa tử vi đấu sổ: định tượng chuẩn tắc
Bắc phái tứ hóa tử vi đấu sổ: vị pháp vị

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm các loại tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng nhiều

  p