Thu hồi công cụThời gian không giới hạnTất cả website và văn kiệnTrạm điểm nội kiểm tra
Thăm dò công cụ
Baidu vì ngài tìm tới liên quan kết quả ước 149 , 0 0 0 cái

Cự mônHãmTại cung phu thêĐại biểu sẽ ly hôn sao? – dương dịch đức toàn tập trang web

2 0 15 tuổi 1 0 nguyệt ngày 17Dương dịch đức:Cự mônLà khẩu thiệt tinh , giữa phu thê của cảm tình vỡ tan một bàn đại thể cũng là "Họa từ miệng mà ra" đấy, nguyên do viên này tinh không thích hợp lạc hãmTại cung phu thê; nếu không dễ dàng thường xuyên bởi vì khẩu thiệt mà xúc phạm tới cảm tình giữa nhau . Còn phải chăng sẽ. . .
Bá báo
Tạm dừng

Thiên diCungCó hồng loan một nửa khác , cung thiên di đoánPhu thêỞ giữa người nào nắm quyền

2 0 23 năm ngày 29 tháng 8Nhưng như với sau hôn nhân gặp phải hồng loan , thiên diêu đồng độ mà lại đồng cung nội tinh diệu được tứ hóa tinh lấy thừa bù thiếu năng lượng lúc, vậy Nhiều sẽ xúi giục người trong cuộc của phong lưu độ , thậm chí sẽ có ngoại tình hoặc ngoại tình sự tình kiện .4 . Đương hồng loan , Thiên Hỉ xuất hiệnTại cung phu thêLúc, chủ. . .
Bá báo
Tạm dừng

Tử vi đấu sổCung phu thê cự mônKình dương địa kiếp

2 0 23 năm ngày 18 tháng 9Cự mônNhậpCung phu thêPhu thê lòng ham chiếm hữu mạnh, thường dễ vì đố kỵ sinh mồm mép , nguyên nhân tuổi tác chênh lệch nghi đại . Nam thích thê W lệ loại , nữ nhân thích phu con nhà giàu , nam cung phu thê tại tị , hợi vị , cự môn gặp lộc tồn có thể được Thê tài .Cự môn tại phu thêGia sát tinh , hóa kị , dịch . . .
Bá báo
Tạm dừng

Phỉ liêmTại cung phu thêĐại biểu cái gì , phỉ liêm tại cung phu thê thuyết minhPhối ngẫu

2 0 23 năm ngày mùng 3 tháng 9Cự mônNhậpCung phu thêPhu thê lòng ham chiếm hữu mạnh, thường dễ vì đố kỵ sinh mồm mép , nguyên nhân tuổi tác chênh lệch nghi đại . Nam thích thê W lệ loại , nữ nhân thích phu con nhà giàu , nam cung phu thê tại tị , hợi vị , cự môn gặp lộc tồn có thể được Thê tài .Cự môn tại phu thêGia sát tinh , hóa kị , dễ có . . .
Bá báo
Tạm dừng

Thiên diCungCó thiên khôi đoánPhối ngẫu( cung thiên di thiên phủ đoán phối ngẫu )

Thiên cơ nhậpCung phu thê phối ngẫuKhá lao lực , bởi vì thiên cơ chủ việc nhà , là lấy thiên cơ ở nữ mệnh cung , phúc đức , hội nghị thường kỳ là việc nhà mà bận rộn . Phu thê đa thị phi tranh chấp , khẩu thiệt cũng nhiều, phu thê của cách sống thích hợp gặp it xa cách nhiều , cảm tình có thể so với tốt. Phối ngẫu tuổi tác chênh lệch khá lớn , nam . . .
Bá báo
Tạm dừng

Cung phu thêTuổi tác bao nhiêu coi là lớn ( tính cung phu thê đoánPhối ngẫuChính xác )

2 0 23 năm ngày 19 tháng 92 ,Cung phu thêKỵ nhập cung tử nữ , kỵ nhập tài cung tài bạch , kỵ nhập cung tật ách; cung phu thê hóa kị nhập cung thiên di , kỵ nhập nô bộc dịch cung hóa kị nhập cung phu thê , biểu thịPhối ngẫuTuổi tác so với ta nhỏ hơn .3 , như nếu như phu thê cung cóCự môn, thiên lương , phá lang , cực âm , vậy . . .

Tử vi thiên tướngCung phu thê phối ngẫuTuổi tác

Dưới tình huống bình thường ,Cung phu thêĐề nghị nam giới lớn nhỏ ba mươi đến năm mười tuổi , phụ nữ lớn nhỏ hai mươi đến bốn mươi tuổi , có thể gia tăng tình cảm bền vững tính cùng qua lại hứa hẹn vững chắc tình yêu căn bản . Suy xét tuổi tác chênh lệch một phương diện khác , phu thê của thân phận vai tuồng phân chia vậy sẽ chịu ảnh hưởng . . .

Phu thê hóa quyền nhập cung tài bạch (Cung phu thêHóa kị đến tài bạch )

( 1 )Cung phu thêHóa lộc nhập cung mệnh: cung mệnh là phu thê của phúc được ,Phối ngẫuĐại khí , cân nhắc lớn, không cùng người ta chi li tính toán , coi trọng được hưởng , cũng giàu có được hưởng , sinh hoạt hàng ngày hạnh phúc vui vẻ vui vẻ . (2 ) cung phu thê hóa lộc nhập huynh đệ cung: cung huynh đệ là phu thê của ba ba mụ mụ , biểu hiện phối ngẫu . . .
Bá báo
Tạm dừng

Tử viTại cung phu thêTuổi tác ( cung phu thê đoánPhối ngẫuTuổi tác khác biệt )

Nếu nhưCung phu thêCự mônTinh , thiên lương tinh , thiên cơ tinh , thái âm tinh có lẽ thất sát tinh , sao phá quân , tham lang tinh , như vậy song phương tuổi tác chênh lệch vẫn sẽ tương đối lớn, tỷ như cung phu thê có cự môn tinh hoặc thiên cơ tinh , thiên lương tinh , như vậy nam nữ song phương tuổi tác chênh lệch khả năng sẽ. . .
Bá báo
Tạm dừng

Tử nữCungĐoánPhối ngẫuTính năng ( cung tử nữ đoánPhu thêQuan hệ )

Hôn nhân cung là mão người,Phối ngẫuDài tương đối thanh tú , thân cao chọn . Hôn nhân cung là ngọ người, chủ phối ngẫu tôn trưởng thích nhỏ hỗ trợ xem đã tử vi mệnh bàn củaCung phu thêCùng tử nữ cung cung phu thê tại ( dần ) ngài cung phu thê vô chủ tinh , là thuộc về gắn bó cung vị . Tại tam phương tứ chính . . .
Bá báo
Tạm dừng
p