Chia sẻ

Tổ đồ: Na-uy thiên không xuất hiện thần bí cực quang

Mùa thu biển 2 0 1 0 - 0 2- 0 8
组图:挪威天空出现神秘极光
Na-uy thiên không xuất hiện thần bí cực quang .

组图:挪威天空出现神秘极光
Xinh đẹp cực quang cảnh quan .

2 0 1 0 năm ngày mùng 7 tháng 2 , Na-uy , trên bầu trời xuất hiện xinh đẹp cực quang .


  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm các loại tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Nhiệt điểm tin tức
  Tương tự văn chương Càng nhiều

  p