Chia sẻ

Chụp ảnh trong lịch sử "Thứ nhất XX" chiếu mảnh nhỏ , mỗi một trương cũng là lịch sử chứng kiến !

Duy ta anh tài 2 0 18- 0 7- 18
url:http: hoặc hoặc m . Lại thêm m w . Vn hoặc2 0 18- 0 7 hoặc 17 hoặccontent_2992 0 798 . ht m ,id:2992 0 798

Bức ảnh đầu tiên

摄影史上“第一XX”的照片,每一张都是历史的见证!

Người nước pháp nhiềuicéphore nhiềuié PCe tại thế kỷ 19 2 0 niên đại , trải qua 8 giờ cho hấp thụ ánh sáng thời gian , quay chụp đi ra chụp ảnh trong lịch sử bức ảnh đầu tiên .

Tờ thứ nhất có người xuất hiện ảnh chụp

摄影史上“第一XX”的照片,每一张都是历史的见证!

Tấm hình này quay chụp tại năm 1838 của ba lê đầu đường , thợ quay phim là phát minh ngân bản chụp ảnh pháp của Lộ Dịch Tư đạt đến Gail . Trong tấm ảnh có người a , các ngươi đã tìm được chưa?

Tờ thứ nhất ảnh hình người căn cứ

摄影史上“第一XX”的照片,每一张都是历史的见证!

Tấm hình này là do Robert Corneliu S chỗ chụp tự chụp ảnh ảnh chụp . Nói thật , liền một chút biên soạn mỗi cá nhân cảm thấy cái vị này người mẫu bề ngoài rất giống 《 "chúa tể của những chiếc nhẫn" 》 bên trong Phất La Đa cái đó mập mạp bằng hữu sao?

Tờ thứ nhất bày chụp hình

摄影史上“第一XX”的照片,每一张都是历史的见证!

Tấm hình này bên trong người chính là thợ quay phim bản thân , đến từ nước Pháp thợ quay phim Hippolyte B a áprd . Hippolyte đem chính mình thiết định làm một cái ngâm nước tự sát người , mà tha(nam) quay chụp tấm hình này lại là vì lên án . Tha(nam) cho là mình mới là chụp ảnh cha , chính mình so với đạt đến Gail sớm hơn phát hiện kỹ thuật chụp hình , chỉ là đạt đến Gail công bố kỹ thuật chụp hình thời gian sớm hơn mà thôi .

Tờ thứ nhất thiên văn chụp ảnh

摄影史上“第一XX”的照片,每一张都是历史的见证!

Tấm hình này của quay chụp giả là một vị nhà khoa học , John Willi a m Dr aper , chụp là ánh trăng .

Tờ thứ nhất thái dương ảnh chụp

摄影史上“第一XX”的照片,每一张都是历史的见证!

Tấm hình này quay chụp tại năm 1845 , là nước Pháp hai vị nhà vật lý học Léon Fouc ault cùng Lou is Fize au chỗ chụp .

Tờ thứ nhất Hỏa Tinh bề ngoài ảnh chụp

摄影史上“第一XX”的照片,每一张都是历史的见证!

Đây là đệ nhất thế giới trương hỏa tinh bề ngoài ảnh chụp , tại năm 1967 thông qua tham trắc khí "Hải tặc 1 số" sở phách nhiếp ."Hải tặc 1 số" của nhiệm vụ chính là vì quay chụp Hỏa Tinh mặt ngoài ảnh chụp , tìm kiếm trên sao hoả có hay không có dấu hiệu sinh mạng tồn tại .

Tờ thứ nhất địa cầu ảnh chụp

摄影史上“第一XX”的照片,每一张都是历史的见证!

Tấm hình này là do hỏa tiễn lên máy ảnh sở phách nhiếp , lúc này hỏa tiễn ở vào 1 0 4 ngàn mét của trên bầu trời , trong tấm ảnh sở phách thu tới của tràng cảnh , là địa cầu .

Tờ thứ nhất tia chớp ảnh chụp

摄影史上“第一XX”的照片,每一张都是历史的见证!

Thợ quay phim Willi a m nhiềuichol Son Je mẹi ng S tại năm 1882 ngày mùng 2 tháng 9 , thành công đánh thế giới bên dưới bên trên tờ thứ nhất tia chớp ảnh chụp . Tấm hình này ra đời về sau, vẫn đã dẫn phát thợ quay phim tranh nhau quay chụp tia chớp dậy sóng .

Đệ nhất phúc long quyển phong ảnh chụp

摄影史上“第一XX”的照片,每一张都是历史的见证!

Còn nhớ rõ năm ngoái cái đó tại trong vòng một canh giờ , quay chụp đến 1 4 tấm long quyển phong ảnh chụp của phong bạo kẻ rượt đuổi Bố Lai Ân ma nhĩ Candy sao? Nhưng mà , nước mỹ thợ quay phim A . A . Ad a m S sớm tại một thế kỷ trước kia , cũng đã quay chụp qua long quyển phong của hình . Tấm hình này là năm 1884 nước mỹ Căng-xát châu , được cho rằng là tờ thứ nhất long quyển phong ảnh chụp .

Đệ nhất phúc tai nạn trên không ảnh chụp

摄影史上“第一XX”的照片,每一张都是历史的见证!

Tấm hình này ghi chép 19 0 8 năm một lần tai nạn trên không , là quân mỹ của một khung thí nghiệm thiết kế máy bay . Lúc này trên máy bay có một người phi công cùng phát minh chiếc máy bay này của Orville W nhật lại thêmht . Không may , bay thử của trên đường phát sinh đụng cơ , phi công chết tại chỗ , Orville W nhật lại thêmht hiếu kỳ còn sống . Tấm hình này chính là máy bay rơi phi cơ sau chụp .

Tờ thứ nhất tin tức ảnh chụp

摄影史上“第一XX”的照片,每一张都是历史的见证!

Này tấm ảnh chụp tên là Soldier Arre St S M an , ghi chép một người nam tử bị bắt thời dáng vẻ , tại năm 1847 quay chụp tại nước pháp .

Tờ thứ nhất không được văn minh ảnh chụp

摄影史上“第一XX”的照片,每一张都是历史的见证!

Sở dĩ gọi là không được văn minh ảnh chụp , là bởi vì tấm hình này bên trái nhất người kia , chính giơ ngón tay giữa lên cho đối phương đội bóng . Ảnh chụp bị chấn nhiếp bởi năm 1886 , ngươi có thể nhìn ra đây là cái gì đội bóng sao?

Tờ thứ nhất dưới nước ảnh chụp

摄影史上“第一XX”的照片,每一张都是历史的见证!

Quay chụp này tấm ảnh chụp đấy, là vị thứ nhất đáy nước thợ quay phim Lou is Bout an . Này tấm ảnh chụp quay chụp tại năm 1893 164 thước long cung , cho hấp thụ ánh sáng nửa giờ mới quay chụp hoàn thành . Trong hình người , chính là thợ quay phim Lou is Bout an .

Tờ thứ nhất hàng đánh

摄影史上“第一XX”的照片,每一张都是历史的见证!

Này tấm ảnh chụp quay chụp tại 186 0 năm 1 0 nguyệt , là thợ quay phim J a m e S W all ace Bl ack cùng khinh khí cầu tiên phong S a m uel Archer Ki ng cưỡi khinh khí cầu quay chụp . Dưới hình ảnh phương chữ viết , ghi chép tấm hình này của cụ thể tin tức .

Tờ thứ nhất chữ số ảnh chụp

摄影史上“第一XX”的照片,每一张都是历史的见证!

Tấm hình này cũng không phải máy ảnh chụp , mà là do nhũ SSell A . Kir Sch tại năm 1957 dùng máy tính quét xem phim nhựa phim ảnh lấy được . Trong tấm ảnh là nhũ SSell A . Kir Sch ba tháng lớn con trai . 18 năm sau , kha đạt của công trình sư mới phát minh bộ thứ nhất máy ảnh kỹ thuật số .

Tờ thứ nhất X quang phiến

摄影史上“第一XX”的照片,每一张都是历史的见证!

Năm 1895 1 tháng 2 của một cái chạng vạng , nhà vật lý học Wilhel m Conr ad Rönt lại thêmen , dụng X quang quay chụp tay của vợ mình . Tại trên tấm ảnh năng lượng thấy rõ ràng tha(nam) tay của vợ xương cốt của hình thái , còn có thể đoán tới trên ngón vô danh đeo một chiếc nhẫn . Chỉ bất quá khi đó , cái vị này nhà vật lý học chỉ biết là đây là một loại "Kiểu mới ánh sáng" .

Tờ thứ nhất hình màu mảnh nhỏ

摄影史上“第一XX”的照片,每一张都是历史的见证!

Tấm hình này là nhà vật lý học J a m e S Clerk M a Xwell , thông qua tam sắc chồng chất nguyên lý chỗ chụp nơ . Nhưng mà , J a m e S chỉ là cung cấp ảnh chụp của quay chụp nguyên lý , đè xuống cửa chớp chính là phát minh máy ảnh DSL của thợ quay phim Tho m a S Sutton .

Đệ nhất phúc thải sắc phong cảnh căn cứ

摄影史上“第一XX”的照片,每一张都是历史的见证!

Đây là nước pháp miền nam một thành phố , an cách lỗ mẫu . Là năm 1877 , nước pháp thợ quay phim Lou is Art hoar Du cos du H auron sở phách . Cái vị này nước pháp thợ quay phim cũng là thải sắc chụp ảnh của tiên phong .

Tờ thứ nhất vận dụng PS chiếu mảnh nhỏ

摄影史上“第一XX”的照片,每一张都是历史的见证!

Tấm hình này của tên gọi "Je mẹifer in P ar ad ise ", quay chụp tại năm 1987 của Paula ba lạp đảo . Trong hình nữ nhân là tấm hình này của tác giả ngay lúc đó bạn gái , mà tấm hình này của tác giả là Photo Shop của sáng tác giả một trong John K noll . Tấm hình này cũng là tờ thứ nhất trải qua PS chiếu mảnh nhỏ .

Ừm , chúng ta phải nhớ kỹ , là cái này gọi là John K noll của nam nhân cùng hắn đám tiểu đồng bạn , cứu vớt phạm vi bằng hữu của ngàn vạn thiếu nữ .

Bản quyền thanh minh: như liên quan đến vấn đề bản quyền , mời tác giả cầm quyền thuộc chứng minh cùng bản web liên hệ

Nguồn gốc: nói chuyện trời đất trò chuyện lịch sử

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm các loại tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Nhiệt điểm tin tức
  Tương tự văn chương Càng nhiều

  p