Chia sẻ

{ Bắt đầu]Màu xám thành thị

Chân thành học 2 0 13- 12- 1 0
Màu xám tro thiên không đè nén cái thành phố này , đứng ở chỗ cao phóng tầm mắt nhìn tới , khói mù hoà vào xây dựng ở giữa làm giảm bớt thành phố ồn ào náo động .Trời đầy mây đem cái thành phố này nhuộm thành vậy màu xám , mọc như rừng công trình kiến trúc được xóa đi bóng tối chỉ còn lại có một cái hôi mông mông hình dáng .Tại ồn ào náo động trên đường cái mọi người lặng im của lưu động , đem xao động cùng bất an thu nạp với bên trong tâm .Bầu trời âm trầm hạ mọi thứ đều phơi bày màu xám tro nhạc dạo , phảng phất đem cả thế giới cũng nhuộm thành vậy lạnh màu xám; một cái hôi mông mông thế giới chân thật .

  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng nhiều

  p