Chia sẻ

{ Bắt đầu]Thái âm tinh tọa lạc cung tử nữ của phán đoán suy luận , vương trường thân

Vương trường thân 2 0 23- 1 1- 18 Công bố tại vân nam

thái âm tinh tọa thủ cung tử nữ chi luận đoán

Thái âm thái âm tinh là nhà tài tinh , chủ phú , lộc khố , giấu , là cung tài bạch , cung điền trạch chủ , chủ nhu nhuận , là mẹ làm vợ là nữ .

Thái âm tinh tại trong tử vi đẩu số là thông minh chi tinh , ngũ hành thuộc thủy , không vào nam bắc đẩu , hóa khí là phú . Tại thiên vi nguyệt của tinh .

Tại trong tử vi đẩu số thái dương tinh chủ quản ban ngày , thái âm tinh chủ quản đêm; thái dương tinh chủ quý , thái âm tinh chủ phú . Hai viên tinh diệu tính chất , là hoàn toàn trái lại , nhưng như nhau vui mừng bách quan triều củng , lục cát Lộc Mã trợ giúp .

Thái âm tinh tọa cung tử nữ , mệnh chủ của tử nữ đầu não thông minh , tính tình ôn hòa , có văn nghệ tài hoa , thích sạch sẽ , cảm tình phong phú , nội tâm nhạy cảm .

Mệnh chủ dễ có sanh đôi , gặp Lục Cát Tinh song tinh đồng hoặc giáp càng có khả năng .

Thái âm tinh tọa cung tử nữ , gia tăng lục sát tinh , có hình khắc .

Thái âm tinh tọa cung tử nữ , thái âm tinh rơi vào âm cung ( sửu mão tị mùi dậu cung hợi ) chủ trước sinh nữ , miếu vượng cùng người sinh đêm càng là; thái âm tinh rơi vào dương cung chủ tiên sinh nam ( tý dần thần ngọ thân Tuất cung ) , thất hãm càng là .

Thái âm tinh tọa cung tử nữ , thái âm tinh miếu vượng , chủ sinh quý tử , nhật sinh ra tam nữ hai nam , người sinh đêm năm đến tám người , trước nữ nhân sau nam , tình cảm thâm hậu . Tử nữ rất có tài cán , có thể thành khí , trong đó có người giàu sang .

Thái âm tinh tọa cung tử nữ , thêm cát tử nữ tăng nhanh , phần lớn có phú quý vinh hiển . Thêm văn xương tinh , sao Văn Khúc chủ thông minh hơn người; gia tăng thiên khôi tinh , thiên việt tinh , tam thai tinh , bát tọa tinh , chủ quý hiển; gia tăng tả phụ tinh , hữu bật tinh chủ được trợ lực; gia tăng lộc tồn tinh chủ phú .

Thái âm tinh tọa cung tử nữ , gia sát Kỵ tử nữ khó thành khí , hoặc thêm bệnh tật .

Thái âm tinh tọa cung tử nữ , thái âm tinh lạc hãm , người sinh đêm hai nữ một nam , nhật sinh vừa là nửa tháng sau sinh ra thích hợp trước con nuôi hậu sinh , tử nữ cá tính nhu nhược vô năng , hoặc phù phiếm không nên thân .

Thái âm tinh tọa cung tử nữ , thêm cát tử nữ tăng nhanh , phẩm tính còn tốt, nhưng không đủ lãnh đạo đích tài năng , thích hợp hậu thiên giúp cho dưỡng dục vun trồng , con gái khá tốt .

Thái âm tinh tọa cung tử nữ , thái âm tinh lạc hãm cùng lộc tồn tinh đồng độ , thì chỉ được một tử , sát trọng , thì thích hợp thứ thất hoặc phòng ngoài sinh tử .

Gia sát Kỵ có hình khắc , nhật sinh ra hình khắc càng nặng , có nữ không con , tử nữ thêm bệnh tật hoặc có trí lực mao bệnh , tố chất thần kinh nghiêm trọng hơn , khó có tiền đồ , có thể nhận nuôi hoặc bái kế kẻ khác lúc nghĩa tử có thể giảm bớt khắc hại mức độ .

Thái âm tinh tọa cung tử nữ , Hỏa Tinh , Linh Tinh đồng cung , chủ tử nữ ly hương phát triển , cũng chủ thêm bệnh , mỗi ngày cơ tinh càng là .

Thái âm tinh tọa cung tử nữ , đào hoa chư diệu ( hồng loan tinh , Thiên Hỉ tinh , hàm trì tinh , đại hao tinh , thiên diêu tinh , mộc dục tinh ) đồng độ , thêm nữ nhân thiếu tử , lạc hãm mà lại gặp Hỏa Tinh , Linh Tinh , thì hoặc chủ có nữ không con .

Thái âm hóa lộc tại cung tử nữ , tử nữ văn nhã đa tài , cô gái khá kiệt xuất , tú lệ .

Thái âm hóa quyền tại cung tử nữ , con gái nhiều, con trai phụ nữ hóa mà yếu đuối , bản thân có chơi bời vượt quá giới hạn mà suy cho cùng thận hư tật bệnh .

Thái âm hóa khoa tại cung tử nữ , tử nữ cố gắng, học giỏi , thường có lưu khoản cùng dùng cái khác tiền , con gái khá ưu tú .

Thái âm hóa kị tại cung tử nữ , con gái độ chênh lệch , cận thị hoặc thể nhược nhiều bệnh , thường vì con gái lao tâm khổ trí , phá tài .

1 . Thiên đồng thái âm tại Tý Ngọ thủ cung tử nữ

Tý Ngọ cung Tý Ngọ thiên đồng thái âm thủ cung tử nữ , một bàn dưới tình hình chủ nữ nhân Đa tử ít, mà lại chủ trước sinh nữ .

Thiên đồng thái âm tại tử cung giả , tử nữ năm người , cung Ngọ giả ba người .

Gặp phụ tá cát diệu có thể gia tăng số lượng , gặp sát Kỵ không kiếp tất có hình khắc , tàn tật .

Gặp sao văn xương , sao Văn Khúc , long trì tinh , phượng các tinh , thiên tài tinh , chủ tử nữ cực thông minh , đơn kiến long trì tinh , thì chủ có âm nhạc thiên phú , nếu gặp Hỏa Tinh , Linh Tinh , thì phòng thông minh quá lộ .

Sao thiên đồng , thái âm tinh thủ cung tử nữ , nếu gặp âm sát tinh , thiên diêu tinh , mà lại không phụ tá đối tinh cùng hội , thì tử nữ sợ quá mức hướng nội; nếu gặp hóa kị , thì khả năng phát triển vì quyền thuật người này .

Gặp thái dương cự môn cát hóa , lại có cát diệu cùng hội , thì chủ tử nữ được dị tộc đề bạt , khen ngợi , lại chủ có học tập tiếng địa phương , năng lực nói chuyện .

Riêng chỉ không được như cung Tử nữ thái dương cự môn đồng độ giả của tốt , chủ yếu phân biệt tại thiên đồng thái âm giả gặp gỡ ít .

Cung Tý Ngọ thiên đồng thái âm lấy thái dương cự môn , thiên cơ thiên lương cùng bản cung là cát hung có thể ứng của đầu mối .

2 . Thái dương thái âm tại sửu mùi thủ cung tử nữ

Sửu mùi cung Sửu Mùi thái dương thái âm thủ cung tử nữ , cung Mùi chủ tử nữ nhiều người , không sát , có thể tám thai trên đây, càng thấy phụ tá cát diệu , số lượng rất nhiều .

Thái dương thái âm tại cung Sửu Mùi thủ cung tử nữ , sửu cung không sát , bốn thai , gặp phụ tá cát diệu , số lượng gia tăng .

Nếu gặp đào hoa chư diệu , thì chủ nữ nhân Đa tử ít, người sinh đêm càng hơn .

Gặp hóa kị , chủ tử nữ chủ quan ngang ngược , nhân sinh cũng nhiều hơn ngăn trở .

Vãn bối thân tín tính chất có thể cũng đoán như vậy .

Cùng sao văn xương , sao Văn Khúc , long trì tinh , phượng các tinh , thiên tài độ sáng tinh thể diệu đồng độ , chủ tử nữ thông minh , mỗi ngày sao Khôi , thiên việt tinh thì chủ được quý nhân đề bạt , hóa lộc , quyền khoa thì chủ quý .

Thái dương thái âm thủ cung tử nữ , nếu gặp cự môn hóa kị mượn sẽ giả , chủ tử nữ nhiều lo nghĩ , dịch bi quan .

Thái dương thái âm thủ cung tử nữ đi tới mượn thiên cơ cự môn an tinh cung viên , sinh thêm sự cố . Tỉ mỉ xác thực tế tinh diệu tổ hợp mà định ra .

3 . Thiên cơ thái âm tại dần thân thủ cung tử nữ

Dần thân cung Dần Thân thiên cơ thái âm thủ cung tử nữ , tại cung Dần giả tử nữ ba người , tức nhị tử một nữ , tại cung thân giả thì chủ nữ nhân Đa tử ít, chỉ chủ một tử .

Thiên cơ thái âm tại dần thân thủ cung tử nữ , tử nữ thông minh tuấn mỹ , hiếu thuận , khá ngây thơ vang dội , khó mà độc lập hưng gia .

Thêm cát tinh nhưng số lượng gia tăng , mà lại phẩm tính thích hợp ổn trọng , gia sát tinh không con . Nếu cùng đào hoa chư diệu ( hồng loan tinh , Thiên Hỉ tinh , hàm trì tinh , đại hao tinh , thiên diêu tinh , mộc dục tinh ) cùng hội , nữ nhân càng nhiều , riêng chỉ cũng chủ vợ bé ngoại cưng chìu sinh tử .

Gặp sát tinh , lại gặp đào hoa chư diệu , phục gặp tả phụ tinh , hữu bật tinh , chủ "Ni cô quy tông" ( tức tự thân không con , lấy tỷ muội chi tử nhận tự , riêng chỉ hiện đại hoặc đã thiếu loại tình hình này ) .

Cung Dần Thân thiên cơ thái âm sẽ thiên đồng hóa kị , lại gặp sát diệu trùng điệp giả , chủ có đẻ non sanh non , hoặc tử nữ thời gian này thêm tai nạn bệnh tật .

Gặp phụ tá chư diệu ( tả phụ tinh , hữu bật tinh , thiên khôi tinh , thiên việt tinh , sao văn xương , sao Văn Khúc , Thiên Mã tinh , lộc tồn tinh ) đối tinh hoặc cát hóa , chủ tử nữ số lượng hơi tăng , cũng có thể cải thiện tử nữ của phẩm cách cùng thiên phú .

Một bàn chủ tâm nghĩ vang dội bất định , hóa kị thì hướng nội , mà lại tinh thần căng thẳng , hóa lộc thì chủ thông minh .

Lấy sao thiên đồng , thiên lương tinh , cự môn tinh tam viên là có thể ứng chi ngôn đầu mối .

4 . Thái âm tinh tại mão dậu thủ cung tử nữ

Mão dậu cung Mão Dậu thái âm tinh thủ cung tử nữ , nếu đào hoa chư diệu ( hồng loan tinh , Thiên Hỉ tinh , hàm trì tinh , đại hao tinh , thiên diêu tinh , mộc dục tinh ) trùng điệp , thì tử nữ dễ được khác giới ưu ái , cần phòng có cảm tình phiền nhiễu , cung Mão càng hung .

Thái âm tinh tại mão dậu thủ cung tử nữ , gặp Hỏa Tinh , Linh Tinh đồng cung , lại có âm sát tinh , đại hao tinh , thiên hư tinh , thiên nguyệt tinh , Bệnh Phù tinh , mộc dục độ sáng tinh thể diệu , càng gặp đối cung thiên đồng hóa kỵ xung chiếu , thì phòng tử nữ nhược trí .

Mang thai của năm , lấy cung Tử tức lưu niên cung không thấy sát Kỵ , Hình Hao , không kiếp là thích hợp .

Nếu thái dương tinh mang sát Kỵ đến sẽ, lại kiến Thiên Nguyệt tinh , thiên hư tinh , đại hao tinh , thiên diêu tinh , thiên hình tinh chư diệu , hoặc càng thấy văn khúc hóa kỵ đến sẽ, thì chủ tử nữ hít thuốc phiện .

Thái âm tinh tại cung Mão , lấy cô gái là nhiều, gặp tiệt không tinh , thiên khốc tinh , thiên hư tinh , thân thể mềm yếu , gặp sát không nhiều danh tác là mà lại dâm , thích hợp tu thân dưỡng tính tại tông giáo có thể cát .

Thái âm tinh tại cung dậu gặp sao kình dương , tử nữ con mắt dễ có mao bệnh hoặc mang kính mắt , gấp gáp mềm lòng nhát gan mà ích kỷ , nhưng có đao bút ánh sáng , người có văn hoá thanh kỳ .

Gặp sao kình dương , đà la tinh , gặp tuần không tinh gia tăng hóa kị , có chết yểu của tử nữ .

5 . Thái âm tinh tại thìn tuất thủ cung tử nữ

Thìn tuất thìn tuất cung thái âm tinh thủ cung tử nữ , tam hợp hội thiên cơ tinh nếu thiên cơ hóa kị , chủ lưu sản đẻ non .

Thái âm tinh tại cung Thìn gặp sao Văn Khúc khả năng có con riêng .

Thái âm tinh đối cung của thái dương tinh cùng sao văn xương , sao Văn Khúc đồng độ , tử nữ thông minh mà quý hiển , nhưng nếu gặp hóa kị tinh , đồng thời sẽ Địa Không tinh , địa kiếp tinh , thiên hư tinh , đại hao tinh , thì chủ tử nữ mềm yếu , còn có hút thuốc lá , hít thuốc phiện của khuynh hướng .

Sẽ thiên đồng hóa kị , chủ tử nữ thiếu niên liền rời nhà hoặc gởi nuôi , gặp sát tinh càng chủ chia lìa , mà khó có được gặp nhau .

Thái âm tinh tại cung thìn lạc hãm thủ cung tử nữ , không thích hợp kiến giải cướp tinh , nếu không tử nữ rất thưa thớt , mỗi ngày khóc tinh , thiên hư tinh , hóa kị tinh , Địa Không tinh , địa kiếp tinh , tử nữ thân thể suy yếu , nhưng cơ bản đều là chủ thông minh , gấp gáp mềm lòng , không kiên nhẫn tĩnh mà hiếu động , nhưng sợ dị đoan của đường thái độ .

Gặp lộc tồn tinh khả năng liền chức tại cơ quan; gặp tả phụ tinh , hữu bật tinh , khoa lộc quyền cũng có thể làm chủ quản chức vụ; gặp sao Văn Khúc e rằng có con riêng của hiềm nghi , nhưng chủ thông minh; gặp sao kình dương , đà la tinh , Hỏa Tinh , Linh Tinh hình khắc nặng .

Thái âm tinh tại cung Tuất , tử nữ có lòng cầu tiến thông minh , gấp gáp mềm lòng thanh tú , người có văn hoá hướng nội , có thể có thành tựu , nhưng không thích hợp sẽ gặp sao kình dương , đà la , Hỏa Tinh , Linh Tinh , thiên khốc tinh , thiên hư tinh , thiên hình tinh , là không được hoàn mỹ .

6 . Thái âm tinh tại tị hợi thủ cung tử nữ

Tị hợi cung Tị Hợi thái âm tinh thủ cung tử nữ , chủ tử nữ dễ được cảm tình vây khốn .

Thái âm tinh tại tị hợi thủ cung tử nữ , nếu sở hội thái dương thiên lương mang cát , thì tử nữ thông minh quý hiển; mang sát thì kém , càng mang thiên hư tinh , đại hao tinh , thiên nguyệt tinh , chủ hút thuốc lá , hít thuốc phiện .

Cung tị thái âm tinh gặp sát Kỵ trùng điệp , tử nữ thêm tai nạn bệnh tật hoặc có hình khắc .

Cung hợi thái âm tinh mặc dù không sợ hóa kị , cũng thích hợp đầu sinh đẻ bằng bào thai nữ nhân , sinh tử thì thêm tai nạn bệnh tật .

Thái âm tinh tại cung tị , phụ mẫu của hôn nhân sợ không mỹ mãn , lệ cũ bởi vì gia đình hoàn cảnh ảnh hưởng , e rằng có cùng cha khác mẹ của tử nữ tạo thành nội gian tình hình , gặp cô thần tinh , quả tú tinh , khá dễ có cô độc tịch mịch cảm giác, tử nữ không thích hợp nhiều.

Mỗi ngày hình tinh , đà la tinh , Địa Không tinh , địa kiếp tinh e rằng có đẻ non , mỗi ngày hình tinh , tử nữ bất hòa, gặp thái dương tinh , hóa kị , Hỏa Tinh , Linh Tinh , thì khá có nữ nhân trạng thái , mà lại ích kỷ tâm lý trọng .

Thái âm tinh tại cung hợi , tử nữ có đao bút ánh sáng , thông minh , trợ lực lớn, gặp tả phụ tinh , hữu bật tinh , thiên khôi tinh , thiên việt tinh , hóa lộc , quyền đáng ngưỡng mộ lộ vẻ sung túc , không thích hợp gặp địa không tinh , địa kiếp tinh , lại hợp tiệt không tinh , tuần không tinh ở đây thiên môn địa hộ vị , thì nhật nguyệt mất huy , lại gặp tuyệt địa , thì tử nữ rất thưa thớt hoặc chết yểu mà suy cho cùng đều không có vậy .

Thái âm tinh độc tọa cung tử nữ , lấy thái dương tinh , cự môn tinh , sao thiên đồng cùng bản cung là lưu niên đại vận cát hung có thể ứng của đầu mối .

  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng nhiều

  p