Chia sẻ

Tử vi đấu sổ án lệ: Kỵ của xuyến liên đưa tới kết hội (hùn vốn) tổn tài

Mặc cho kim bình 2 0 23- 1 1- 19 Công bố tại sơn đông

图片

Lá số gốc lộc tại tử nữ cung ( nhân vị ) , lai nhân cung là cung nô bộc ( nhân vị ) , đây là người với người đối đãi duyên phận lên. Lai nhân cung là tâm tư của người ý niệm chỗ , biểu thị mệnh chủ vui mừng kết giao bằng hữu , có bằng hữu duyên .

Năm 1997 đại Mệnh , lưu mệnh đều ở đây phúc đức . Hướng tâm A đến cung tài bạch trùng điệp đại thiên , biểu thị tài chính đang động . Bản thân có đầu tư hành vi , pháp hướng hóa lộc năm sinh tại tử nữ cung ( tử nữ là kết hội (hùn vốn) , đào hoa , cung vị ngoài ý muốn ) , biểu thị có cùng người hùn vốn hiện tượng ( thái dương tinh là quan lộc chủ , nguyên nhân chuyện cũ nghiệp phương hướng phân giải là kết hội (hùn vốn) ) .

Cung tài bạch có ly tâm D , mà lại xuyến liên vậy cung tử nữ của ly tâm D cùng phúc đức của ly tâm D , đã định trước tổn tài .

图片

Tử vi đấu sổ án lệ tự sát , liên hoàn Kỵ kỹ pháp phân tích
Tử vi đấu sổ án lệ tự hóa kỹ pháp: kị xuất tổn tài
Tử vi đấu sổ án lệ trạng thái tĩnh luyện tập chi tiên thiên trình tự
Bắc phái tứ hóa tử vi đấu sổ: tượng của xuất nhập phân giải
Bắc phái tứ hóa tử vi đấu sổ: phá tướng luận
Tử vi đấu sổ: thời không định tượng bình hoành pháp lưỡng Ví dụ
Tử vi đấu sổ: lai nhân cung quyết định năm sinh
Tử vi đấu sổ án lệ: lộc quyền song tượng tài nguyên xung túc tiến vào
Tử vi đấu sổ: tứ hóa năm sinh luận mệnh cách chi pháp
Bắc phái tứ hóa tử vi đấu sổ: giải tượng thứ tự
Bắc phái tứ hóa tử vi đấu sổ: tự hóa của phân loại
Bắc phái tứ hóa tử vi đấu sổ: định tượng chuẩn tắc
Bắc phái tứ hóa tử vi đấu sổ: vị pháp vị

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm các loại tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng nhiều

  p