Chia sẻ

Tâm lý nhân cách phẩm chất riêng liêm trinh sao phá quân tại mão dậu 6

Lĩnh nam thư quán 1 2 0 2 1- 1 0 - 1 0

Liêm trinh phá quân , gặp cát đáng ngưỡng mộ không sát có cát , mặc dù bôn ba vất vả cũng có phú quý liêm trinh phá quân tại mão , cung dậu thủ mệnh , cung sự nghiệp có vũ khúc tham lang , cung tài bạch có tử vi thất sát .

Trọng điểm

Sao phá quân , sao văn xương tại chấn địa ( mão ) , gặp cát đáng ngưỡng mộ . Không sát có cát , mặc dù bôn ba vất vả , cũng có phú quý .

Ất sinh ra lộc tồn tinh nhập , nhâm sinh ra thiên khôi tinh nhập , tử vi thất sát lộc tồn hóa quyền nhập tài , đều là chủ phú quý . Duy sự nghiệp hay thay đổi hoặc áp lực lớn , cảm tình thêm khó khăn trắc trở .

Người sinh năm tân lộc tồn đối cung , văn xương hóa kị nhập mệnh , cát đa phần chủ phú , thời trẻ học nghiệp không thành , trung niên vất vả thêm tranh đấu thị phi , cuối đời thêm bệnh cả đời .

Hôn nhân bất thuận lợi , tài quan còn tốt .

Tuổi già thêm thuận lợi giàu có .

Tam hợp khoa quyền lộc , lộc tồn nhập mệnh thiên , năng lượng có thành tựu .

Cung mệnh

Giáp tự mặt ( hoặc phương ) lưng dày lông mi rộng , tính mạnh quả quyết , quật cường tùy hứng , khó khống chế , không được giỏi giao thiệp xã giao . Ngôn hành bất nhất , tâm cơ trọng , sẽ sát tâm ngoan thủ lạt .

Có tham vọng , thích mạo hiểm đầu cơ , có khai sáng tinh thần , tay không thành gia , thay đổi rất nhanh . Sự nghiệp tâm mạnh, có năng lực ứng biến . Lộc gặp cát sẽ phú quý Dương , nếu không cát đở thì phong lưu thành tánh .

Liêm Phá của tổ hợp dịch gặp mặt không nhận người , hôn nhân , tiền tài dịch mất , gặp sát càng hung . Tàn tật yểu thọ .

Phá quân mão dậu cùng liêm trinh đồng độ , có ngang thành ngang phá đi tính chất . Cung dậu nhập mệnh thiên , gặp thiên hình , càng thấy Kỵ sát , dễ bị trọng đại ngăn trở hoặc chuyện ngoài ý muốn; liêm trinh hóa kị giả , có chính mình hối diệt của khuynh hướng . Cung Mão gặp văn xương , tam phương không sát , là ngược lại cách , hiệu nhiều người thủy nhắm hướng đông , có thể được quý nhân dìu dắt , văn xương hóa khoa càng cát . ( phàm phá quân đại đều không thích cùng xương khúc đồng thủ , gọi là cả đời bần sĩ , chỉ có cung Mão ngoại lệ . ) nữ mệnh xinh đẹp ăn diện , tham món lời nhỏ , hảo ngôn thị phi , dễ được mê hoặc , tính đa nghi , được phá quân ảnh hưởng , tính tình không tốt .

Nữ mệnh gặp cát là trong trắng liệt phụ , vượng phu ích tử . Gặp sát , nhiều chồng mệnh , sinh ly tử biệt .

Nữ mệnh cung Mão , phúc không toàn vẹn đẹp . Cung dậu , thêm hộ lý nhân viên .

Thêm cát , gian khổ có thành tựu phú quý toàn bộ . Gia sát , hình tư lại thế hệ .

Liêm trinh hóa lộc , có thể tại tài chính kinh tế cơ quan nhậm chức , không thích hợp buôn bán , là ưu tú của người quản lí mới .

Sát tụ , mắt lộ ánh sáng, lông mi rõ ràng . Tâm ngoan tính giảo , không được tập lễ nghi , tà dâm đánh bạc , duy lộc tồn , thiên tướng khả giải . Nguyên nhân gặp hung không chế thì hung , dễ có thù lục thân , sơ cốt nhục tượng .

Liêm trinh phá quân , tàn tật yểu thọ .

Liêm trinh hóa kị , liêm trinh có thể cương, có thể nhu , được phá quân ảnh hưởng , trở nên kiên cường quyết đoán , hóa kị chuyển thành trong tình cảm ích kỷ , là bảo vệ mình , thường được coi là người vô tình .

Liêm Phá + thất cát , thích hợp công chức .

Liêm Phá + tả hữu , không kiếp , đạo tặc xâm thân .

Liêm Phá + văn xương ( hóa kị ) , công danh vô vọng .

Liêm Phá + xương khúc , lộc tồn , Khôi Việt , giảm xuống điềm xấu .

Liêm Phá + xương khúc , tam phương gặp sát , cả đời bần sĩ , không tuân thủ tổ nghiệp .

Liêm Phá + dương , ( nam ) xảo nghệ tàn tật . ( nữ nhân ) thêm xuât giá nhiều chồng . Phu thê vị Vũ Tham + đà la .

Liêm Phá + dương , dễ có quan phi , lao ngục tai ương , hình trượng khó tránh khỏi .

Liêm Phá + không kiếp , phòng người hãm hại , đạo tặc xâm thân , thêm phá hao .

Liêm Phá + Kỵ , sát , đều là chủ phiền nhiễu , phúc không dài . Dễ có kiện cáo , tật bệnh . Thích hợp tập thành thạo một nghề .

Liêm Phá + Kỵ + sát , tinh thần dị thường , hút ma tuý .

Liêm Phá + hỏa linh , nhân sinh thiển cận nhạy cảm chua , ngoan độc âm hiểm . Thêm quan phi đấu tranh . Treo cổ tự tử nhảy sông , tổ nghiệp tàn lụi . Gặp Lộc Mã củng , có thể lấy được không cứu được chết.

Liêm Phá + đào thần , khác giới duyên mạnh , dịch lưu lạc giang hồ , hôn nhân không tốt .

Tam hợp xương khúc , sự nghiệp hào nhoáng bên ngoài mà không thực .

Tam hợp gặp sát , thích hợp quân cảnh .

Tài quan tử sát , Vũ Tham , dễ vậy phong hoá nghiệp có quan hệ . Quan lộc gặp dương , dễ có lao ngục tai ương .

Hỏa linh uy hiếp , phòng quan phi tranh đấu .

Kình dương uy hiếp , phòng hình giết thảm . Đà la dễ có huyết quang .

Nữ mệnh xử sự lưu loát có đầu lý , trên sự nghiệp dễ có biểu hiện . Lấy chậm cưới là thích hợp .

Nữ mệnh gặp lộc tồn ( hoặc thân tọa lộc tồn ) hoặc Liêm Phá có cát hóa , là trinh phụ , vượng phu ích tử .

Nữ mệnh hãm địa gặp sát dễ nhập phong trần , ăn uống , rượu hành lang .

Nữ mệnh gặp thiên việt , khí chất tốt , tính ôn hòa.

Liêm trinh phá quân , gặp cát đáng ngưỡng mộ

Cung thân

Phúc đức ( thiên phủ ) , sự nghiệp muốn , quyền hành muốn trọng .

Cung huynh đệ

Không lớn trợ lực , gặp sát thêm bất hoà hình khắc cô độc , thích hợp tự lập , chớ có tiền qua lại .

Cung phu thê

Phối ngẫu phương viên mặt , tính mạnh quả quyết mới có thể tốt . Thích hợp cưới muộn .

Thêm cát bởi vì hôn nhân đắc tài phú , sát tụ nên phòng hình khắc tai họa .

Không cát có sát , nam nhiều vợ , nữ nhân thêm xuât giá .

Gặp Khôi Việt cát tinh , hôn nhân phương cát .

Kết hôn thái âm , thất sát , thiên phủ , thiên tướng .

Cung tử nữ

Tử nữ nhiều, hiếu thuận thông minh , nhưng khá nhạy cảm .

Vô chủ tinh , gặp sát , tử nữ duyên phận không tốt . Phòng tổn thương chiết .

Cung tài bạch

Tử sát không gặp không kiếp , tất có thiên tài ( gặp sát nhưng có ) .

Sẽ tả hữu , tài phú của quan .

Cát sẽ dễ vì ngẫu nhiên cơ hội sẽ mà làm giàu .

Tử sát + xương khúc , kiệt xuất kỹ thuật tài doanh phong .

Tử sát + sát , bởi vì ngẫu nhiên sự cố gia sản phá , Kỵ đảm bảo hoặc qua tay tiền tài .

Cung tật ách

Tim , thiếu máu , bàng quang , sinh sản hệ thống chứng bệnh .

Gặp sát , phòng máu ngưng chứng bệnh , bệnh máu chậm đông vân vân.

Kình dương đà la + thiên hình , bệnh viêm ruột thừa .

Hỏa linh Kỵ tinh không kiếp , ung thư bao tử , ung thư vú .

Bản mệnh , tật ách gặp sát , suy nhược tinh thần .

Cung thiên di

Hơi được quý nhân trợ giúp , thích hợp ly hương phát triển .

Sát tụ cực khổ Victoria ít.

Thiên tướng gặp hỏa linh , thêm bất trắc .

Cung nô bộc

Bạn bè nhiều người trợ lực không .

Quyền lộc nhập , nhân tế quan hệ không tệ .

Gặp Kỵ sát , thường bởi vì nhiều chuyện gây tai hoạ .

Cung quan lộc

Tài tinh nhập , trung niên sau đó mới có thể buôn bán , để tránh trước được sau mất .

Cát sẽ chánh giới , tài chính kinh tế giới có thể ở chức vị quan trọng , nhưng phòng tội phạm tham ô hình .

Không thích hợp nghề đầu cơ , chính thương lưỡng nghi nắm quyền thế , nguyên nhân thích hợp công chức hoặc tài chính kinh tế , nhưng phòng tội phạm tham ô hình . Dân xí nghiệp thì thích hợp kế toán viên cao cấp , người viết thơ hộ , vận chuyển , ăn uống , giải trí , diễn nghệ , trang sức , đa giác kinh doanh , kết hội (hùn vốn) sự nghiệp , mua sắm .

Nhiều biến động , tuổi già mới có thể yên ổn .

Tham lang hóa lộc , có thể thành cự phú .

Gặp sát , thích hợp tự sáng tạo nghiệp , mậu dịch đại lý . Công danh vô vọng .

Gặp Kỵ sát , thích hợp dân xí nghiệp , chuyên môn kỹ thuật , vận chuyển , thuế vụ , tuyên truyền , ăn uống , giải trí , hoạn lộ không thích hợp .

Gặp dương , dễ có quan phi , lao ngục tai ương .

Cung điền trạch

Đồng âm tại tử , có chút tổ ấm , tham gia bất động sản nghiệp , tài không dễ xói mòn . Thiên đồng gặp hóa kị , không kiếp , dương , không dễ tụ tài , tài thêm tiến thoái , không gia đình ấm áp . Có đào hoa tài .

Đồng âm tại ngọ , thủy nhập hỏa vị , tay không thành gia . Gặp cát , nhất định có thể trí sản . Gặp sát , sản nghiệp khó thủ .

Nhà ở thích hợp gần giòng suối nhỏ , giếng , chỗ trũng nơi .

Cung phúc đức

Phúc phận còn có thể , tinh thông ẩm thực , một mình đảm đương một phía .

Gặp sát , tính quái gở , cô lập , khổ cực .

Cung phụ mẫu

Phụ mẫu trường thọ , cát gặp có thể được nhiều người thực chất chi ân huệ .

Gặp thiên không + đà la , chủ phụ mẫu bằng mặt không bằng lòng , cho nên nhận được âm u mặt ảnh hưởng .

Gặp Kỵ sát duyên mỏng bất lực lực .

Sáu thân phu thê đều không chủ tinh , gặp sát cô độc .

Hành hạn

Đại hạn thuận đi đến phúc đức ( thiên phủ ) , vận thế chuyển biến tốt đẹp .

Đại hạn nghịch đi , hạn thứ ba vô chủ tinh , như trong gió trục , Kỵ sát xung vào làm hại gấp bội . Nhân sinh thành bại tại tài bạch vị .

Hạn hành phụ mẫu , huynh đệ , dê lớn nhập Tử tức bản Mệnh , dễ có phi lễ thành hôn tình sự tình .

Hạn hành huynh đệ , hóa kị nhập phụ tật , dịch lầm đường lạc lối .

Hạn hành huynh đệ , gặp tả hữu , hóa kị nhập điền trạch , nghiên cứu học hỏi gian khổ , dễ vì hoàn cảnh ảnh hưởng học nghiệp .

Hạn hành phu thê , hóa kị nhập quan lộc , bất trắc thương vong , chết bởi ngoại đạo .

Hạn hành điền trạch vị trên năm năm , tài bạch vị bên dưới năm năm , tình trạng kinh tế không tệ .

Hạn hành ( hoặc đại quan ) tử sát , gặp đà la , không kiếp , hư danh nhẹ quyền , nếu không tất có lên chức .

Bổ sung

Nữ mệnh phu thê vị , liêm trinh phá quân + thiên việt tinh , thiên diêu tinh , phối ngẫu nhất định có đào hoa .

Liêm trinh ở mão dậu , định là công môn tư lại . ( quân cảnh thích hợp )

Sao phá quân , sao văn xương tại chấn địa, gặp cát đáng ngưỡng mộ . Có nghị lực , thích ứng hoàn cảnh .

Văn hao tổn ở dần mão , nhiều người thủy nhắm hướng đông . ( tam hợp không sát , có thành tựu )

Liêm trinh phá quân là điều hòa chi tinh , thích hợp đối lập không thích hợp đồng triền . Sao phá quân hãm địa gọi là 〝 tù hao tổn giao xâm ".

Liêm trinh phá quân gặp tứ sát chủ quan phi tật bệnh .

Liêm trinh phá quân gặp liêm trinh hóa kị , lại thành ngược lại cách , hoành phát sau đó ngang phá .

Sao Vũ khúc , sao phá quân , Liêm Trinh thâm mưu lấy quý hiển ( tâm cơ sâu ) , gia tăng sao kình dương , đà la tinh , Địa Không tinh , địa kiếp tinh ngược lại tiểu chí lấy cô hàn .

Liêm trinh phá quân ở cung tài bạch + tả phụ tinh , hữu bật tinh , sao văn xương , sao Văn Khúc + sát tinh , nhất định phá đại tài .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm các loại tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng nhiều

  p