Chia sẻ

Tầm long quyết hoàn chỉnh nhất bản

Chờ đợi MYLOVE 2 0 18- 0 7- 15

Hộ tống tu sinh hơn mười dặm . Đưa rồng chi sơn ngắn có hậu , ôm Sơn không ôm trợ thủ đắc lực . Quấn rồng quấn qua long hổ trước, tam trọng ngũ trọng phúc duyên miên . Quấn thêm không cho phép ngoại Sơn đi , sao chịu được lâu dài làm cửa thoát nước . Hộ tống nắm long nhược thập toàn , phú quý song toàn thật hãn hữu . Tầm long ngàn vạn đoán triền núi , nhất trọng quấn là nhất trọng quan . Cửa ra vào ở cửa khẩu nếu có ngàn trượng khóa , nhất định sẽ có vương hầu ở nơi đây . Liêm trinh đã vốn có tham lang bên trong, càng thuật này phần là tường chở . Có người hiểu được hồng kỳ tinh , xa có uy quyền gần hung quái . Quyền tinh trảm chém vào tự do , không được thống binh quyền không chịu thân thể . Nếu gặp liêm trinh không khởi thạch , dưới chân vậy tu sinh vách đá . Vách đá là mặt sau là bình , bình chỗ tầm long xuất tung tích . Tham Cự Vũ phụ bật tinh hành , xuất thân sinh chỗ là thật tinh . Bác rồng đổi lại chỗ có cửu đoạn , này là công hầu tướng tướng đình . Hồng kỳ khí hùng uy vũ tại , hành binh xuất binh ra trận hãi yêu quái . Quyền tinh uy phúc chiếm được chuyển , nhảy vào văn giai cũng võ uy . Liêm lương biến đổi tham Cự Vũ , văn võ toàn tài đăng tể phụ . Liêm trinh không làm biến hóa tinh , giữ sự trong sạch loạn luân thí quân phụ .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm các loại tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng nhiều

  p