Chia sẻ

Trung học sơ cấp tiết học Vật Lý bản

Càng thanh tú khu hoa quế cương vị 2 0 14- 0 1- 0 4
Thứ hai tiết vận động miêu tả
Thứ 3 tiết vận động nhanh chậm
Thứ 4 tiết đo đạc vận tốc trung bình
Chương thứ hai âm thanh hiện tượng
Thứ 1 tiết thanh âm sản sinh cùng truyền bá
Thứ hai tiết thanh âm đặc trưng
Thứ 3 tiết âm thanh của sử dụng
Thứ 4 tiết tiếng ồn của nguy hại cùng khống chế
Chương 3: trạng thái tồn tại của vật chất biến hóa
Thứ 1 tiết nhiệt độ
Thứ hai tiết nóng chảy cùng ngưng kết
Thứ 3 tiết khí hoá cùng hoá lỏng
Thứ 4 tiết thăng hoa cùng ngưng tụ
Chương 4: quang hiện tượng
Thứ 1 tiết ánh sáng thẳng tắp truyền bá
Thứ hai tiết sự phản xạ ánh sáng
Thứ 3 tiết kính đeo mắt thành tượng
Thứ 4 tiết ánh sáng biểu hiện
Thứ 5 tiết ánh sáng sự tán sắc
Chương 5: thấu kính cùng với ứng dụng
Thứ 1 tiết thấu kính
Thứ hai tiết trong cuộc sống thấu kính
Thứ 3 tiết thấu kính lồi thành tượng của quy luật
Thứ 4 tiết con mắt cùng kính mắt
Thứ 5 tiết kính hiển vi cùng ống dòm
Chương 6: chất lượng cùng mật độ
Thứ 1 tiết chất lượng
Thứ hai tiết mật độ
Thứ 3 tiết đo đạc vật chất mật độ
Thứ 4 tiết mật độ cùng xã hội cuộc sống
Hướng dẫn tra cứu


Thứ hai tiết lực đàn hồi
Thứ 3 tiết trọng lực
Chương 8: vận động cùng lực
Thứ 1 tiết Newton thứ nhất định luật
Thứ hai tiết hai lực bình hoành
Thứ 3 tiết lực ma sát
Chương 9: sức chịu nén
Thứ 1 tiết sức chịu nén
Thứ hai tiết chất lỏng sức chịu nén
Thứ 3 tiết áp suất không khí mạnh
Thứ 4 tiết dịch thể sức chịu nén cùng tốc độ chảy quan hệ
Chương thứ mười: sức nổi
Thứ 1 tiết sức nổi
Thứ hai tiết A Cơ Mễ Đức nguyên lý
Thứ 3 tiết vật thể của chìm nổi điều kiện cùng ứng dụng
Chương 11: công cùng năng lượng cơ giới
Thứ 1 tiết công
Thứ hai tiết công suất
Thứ 3 tiết động năng cùng thế năng
Thứ 4 tiết năng lượng cơ giới cùng với chuyển hóa
Chương 12: máy móc đơn sơ
Thứ 1 tiết đòn bẩy
Thứ hai tiết ròng rọc
Thứ 3 tiết máy móc hiệu suất

Thứ hai tiết nội năng lượng

Thứ 3 tiết nhiệt dung riêng cho

Chương 14: nội có thể sử dụng

Thứ 1 tiết động cơ nhiệt

Thứ hai tiết động cơ nhiệt của hiệu suất

Thứ 3 tiết năng lượng chuyển hóa cùng bảo toàn

Chương 15: giòng điện cùng mạch điện

Thứ 1 tiết hai loại điện tích

Thứ hai tiết giòng điện cùng mạch điện

Thứ 3 tiết xuyến liên cùng quan hệ song song

Thứ 4 tiết dòng điện đo đạc

Thứ 5 tiết xuyến , quan hệ song song mạch điện trong dòng điện quy luật

Chương 16: điện áp điện trở

Thứ 1 tiết điện áp

Thứ hai tiết xuyến , quan hệ song song mạch điện trong điện áp của quy luật

Thứ 3 tiết điện trở

Thứ 4 tiết biến trở

Chương 17: ôm định luật

Thứ 1 tiết giòng điện cùng điện áp cùng điện trở quan hệ

Thứ hai tiết ôm định luật

Thứ 3 tiết điện trở của đo đạc

Thứ 4 tiết ôm định luật tại xuyến , quan hệ song song mạch điện bên trong ứng dụng

Chương 18: công suất điện

Thứ 1 tiết điện năng điện công

Thứ hai tiết công suất điện

Thứ 3 tiết đo đạc bóng đèn nhỏ của công suất điện

Thứ 4 tiết định luật jun

Chương 19: cuộc sống dùng điện

Thứ 1 tiết gia đình mạch điện

Thứ hai tiết gia đình mạch điện trong giòng điện quá lớn nguyên nhân

Thứ 3 tiết an toàn dùng điện

Chương 20: điện cùng từ

Thứ 1 tiết từ hiện tượng từ trường

Thứ hai tiết điện sinh từ

Thứ 3 tiết điện từ sắt điện từ cầu dao điện

Thứ 4 tiết động cơ điện

Thứ 5 tiết từ sinh điện

Chương 21: tin tức lan truyền

Thứ 1 tiết hiện đại người thính tai ── điện thoại

Thứ hai tiết sóng điện từ của hải dương

Thứ 3 tiết tuyên truyền , truyền hình cùng di động thông tin

Thứ 4 tiết càng ngày càng rộng tin tức con đường

Chương 22: nguồn năng lượng cùng có thể cầm tiếp nối phát triển

Thứ 1 tiết nguồn năng lượng

Thứ hai tiết năng lượng hạt nhân

Thứ 3 tiết năng lượng mặt trời

Thứ 4 tiết nguồn năng lượng cùng có thể cầm tiếp nối phát triển

Hướng dẫn tra cứu

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm các loại tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng nhiều

  p