Chia sẻ

( 1 ) trọng tang ngày hóa giải

Trương thị tư liệu quán 2 0 2 0 - 0 2-26

Minh trọng:

Tháng giêng gặp canhTháng haiGặp ấtTháng baGặp mậuTháng tưGặp bínhTháng nămGặp đinh
Tháng sáuGặp mậuTháng bảyPhùng giápTháng támGặp tânTháng chínGặp kỷTháng mườiGặp nhâm
Tháng 11Gặp quýTháng chạpGặp kỷ
Ca quyết: chính bảy gặp canh giáp; hai tám ất tân lúc; tam lục cửu mười hai , mậu kỉ là trọng tang .
Đông sợ đinh quý; bốn mươi bính nhâm trở ngại . ( minh trọng tang đại hung )
Ám trọng: tháng đủ gặp1,5,3 0; sanh non gặp15,16,18,2 0,24,26Đều là ám trọng tang nhật . ( tiểu hung , ứng tại trong vòng trăm ngày có tai họa )
Cuối kỳ trọng: xuân sợ thân , dậu , tuất;HạGặp hợi, tý, sửu;
ThuGặp dần, mão, thìn;ĐôngCuối kỳ tị, ngọ , mùi . ( trong năm có tai họa )
Phá giải: giấy vàng chu sách ba đạo ký tự .
1,3,6,9,12Nguyệt gặp trọng tang sách: sáu canh thiên hình
2Nguyệt gặp trọng tang chu sách: sáu tân thiên đình
4Nguyệt gặp trọng tang chu sách:Lục nhâm thiên lao
5Nguyệt gặp trọng tang chu sách:Sáu quý thiên ngục
7Nguyệt gặp trọng tang chu sách:Lục giáp thiên phúc
8Nguyệt gặp trọng tang chu sách:Sáu ất thiên đức
1 0Nguyệt gặp trọng tang chu sách:Sáu bính thiên uy
1 1Nguyệt gặp trọng tang chu sách:Lục đinh thái âm
Dụng pháp:Một đạo ký tự bao bọc cưa bằng kim loại điều chôn cùng đại môn hạm hạ; một đạo khác gấp dụng gạch xanh ép tại linh đường của bên dưới quan tài; khiêng linh cữu đi sau tùy theo đặt ở quan tài bên trên ương bảo cho biết chôn hắn. Có cùng vong người đối xung của trực hệ thân nhân tùy thân phối hợp mang một đạo . Đại cát !
Vẫn phải chú ý:Đại trọng hung nhật cùng trọng tang phục nhật. (Gặp 《 tạo táng khóa trạch nhật toàn thư 》1 14--- 1 16Trang)

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm các loại tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng nhiều

  p