Chia sẻ

Sự nghiệp thành bại , thành tựu lớn nhỏ khán quan lộc quan

Anh võng văn hoa hưng a a 2 0 17- 0 3-28
Sự nghiệp thành bại , thành tựu lớn nhỏ đoán ~ cung quan lộc

Cung quan lộc: trước kia trán ở giữa vị trí làm chủ , trán cũng bốn học đường trung chi lộc học đường , trán hình Cao quảng to lớn , nhất định thông minh tài trí có thêm . Bởi vì , sự nghiệp thành bại , địa vị cao thấp cũng có thể từ cung quan lộc tốt hay xấu mà thu được gợi ý . Nguyên nhân nói: khoản là lộc học đường , trán khoát mà dài, chủ quan thọ , có danh thiên tước vị . Cung quan lộc sung mãn , màu sắc sáng loáng , không thể có loạn văn xung phá , biểu thị đầu não phát đạt , suy xét nhanh nhẹn , thông minh tài giỏi .

Trên sự nghiệp của gặp gỡ có thể có bề trên cùng quý nhân trợ giúp , dễ dàng đến cơ hội thành công . Như cung quan lộc có thiếu hụt ,

Tiết nghiệp bên trên không đủ quý nhân trợ lực , thời trẻ chức nghiệp thiếu nợ ổn định , cầu mưu thêm bại thiếu thành . Mỗi ngày đặc sắc hảo văn không ngừng , hoan nghênh chú ý bản đầu đề số .
  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm các loại tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự văn chương Càng nhiều

  p