Chia sẻ

【 cổ tháp thiền dấu tích ] vân nam Côn Minh một đường cống tam thai chùa

Phong ngâm lâu 2 0 17- 1 1- 16

Tam thai chùa . Ở vào Điền Trì bờ đông , vân nam thiếu Côn Minh thị một đường cống huyện thành mặt phía bắc tam thai trên núi , độ cao so với mặt biển độ cao 1954 .3 mễ . Tam thai Sơn , bởi vì thế núi ba gấp thành cái mà có tên .


Đại Minh nổi tiếng triết học gia lý chí Thì Nhậm vân nam diêu an huyện tri phủ , du lãm tam thai Sơn lúc, trông về phía xa Điền Trì , trời cao biển rộng , phong cảnh nghi nhân được một liên: "Vừa xem xem biển cả , tam thai tự cỏ đình ."


Trước đây , tam thai chùa cung phụng đạo giáo thiên, địa, thủy ba quan , thủy hỏa nhị tướng , huyền vũ đại đế , quan thánh đế quân , văn xương đế quân , ngọc hoàng đại đế cùng tam thanh chư thần , hương hỏa thịnh vượng .


Rõ ràng hàm phong 7 năm ( 1857 ) tam thai chùa nạn lửa binh phá . Rõ ràng đồng trị trong năm cùng quang tự 1 1 năm ( 1885 ) hai lần học lại , trùng kiến .


Dân quốc trong năm đến nay , tam thai chùa thời gian dài thiếu tu sửa , năm 1953 dỡ bỏ . Tam thai Sơn chi lâm mộc , chủ yếu bị hủy bởi năm 1958 đến năm 1961 ba năm ở giữa , đến năm 1965 , đã thành trọc lĩnh núi hoang .


Năm 1966 về sau, tại đây nhẹ nhàng khu vực được khai khẩn hạt giống , vừa gặp bạo vũ , bùn cát chiếu nghiêng xuống , thường ủng tích tại huyện thành bắc môn đường phố . Tam thai Sơn biến thành núi hoang .


Bản địa gốm sứ thái tử như


Địa tàng bồ tát thống lĩnh ở dưới thập điện diêm la


Địa tàng cửa điện khắc

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều do người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm các loại tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Nhiệt điểm tin tức
  Tương tự văn chương Càng nhiều

  p