Chia sẻ

{ Bắt đầu]Tam thai Sơn thứ hai

Hạnh thôn tiều phu 2 0 2 0 - 0 5- 0 4
Một
Cây cao ứng sóng gió
Tọa mộc không ngông cuồng
Một vũng Thanh Trì thủy
Nắm sen gấp gáp tách ra
Hai
Hao phí bỏ bản vô vọng
Trì Lâm thủy kéo dài
Lòng son hận trăng sáng
Chỗ nào gặp hành lang

  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Công bố

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Nhiệt điểm tin tức
  Tương tự văn chương Càng nhiều

  p